A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Division is "Educational and Scientific Institute of Economics and Management > A department of management projects is in a city economy and building" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | К | М | С
Number of items: 18.

Б

Баржина, А.В. (2018) ЭФФЕКТ ДЕКАПЛИНГА КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. Економіка та суспільство (16). pp. 606-611.

К

Кадикова, І.М. and Ларіна, С.О. (2018) Підходи до стратегічного управління у методологіях P2M та PM². In: «Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті»: матеріали IХ Міжнар. наук.-практ. конф. фахівців, магістрантів, аспірантів та науковців., , 11-12 жовт. 2018 р., Одеса: ОДАБА.

Кадикова, І.М. and Ларіна, С.О. and Бондаренко , Г.В. (2018) Управління комунікаціями проектів на основі CRM-систем при реалізації стратегії організації. In: Міжнар. наук.-практ. конф. Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами (ММП-2018), 10-14 вересня 2018, Коблево.

Кадикова, І.М. and Ларіна, С.О. and Хвостіченко , В.В. (2018) Оцінка впливу зовнішнього середовища на успішність проектів стратегічного розвитку організацї. In: Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: «Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки», 18-19 травня 2018, Київ, КНУБА.

Кадикова, І.М. and Ларіна, С.О. and Чумаченко , Ігор Володимирович (2018) Процесне управління ефективністю стратегії вищого навчального закладу. Радіоелектронні і комп’ютерні системи (1(85)). pp. 54-62. ISSN 1814-4225

Кадикова, ІМ and Антонюк, Є.О. (2018) Управління стейкхолдерами проектів муніципальної програми "Бюджет участі". In: IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Економіка та управління: сучасний стан і перспективи розвитку», 13-14 грудня 2018 р., Одеса: ОДАБА.

Косенко, Н.В. (2018) Роль інформаційних технологій у розвитку людських ресурсів сучасного підприємства. In: Міжнародна науково-практична конференція «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами (ММП-2018)», Коблево.

Косенко, Н.В. and Єлізєва, А.В. and Артюх, Р.В. (2018) Моделі процесів логістичного управління закупівлями виробничого підприємства. In: матеріали II Міжнародної конференції, Харків.

Кучук, Н.Г. and Можаев, А. А. and Шматков, С.И. and Косенко, Н. В. (2018) Уменьшение задержки транзакций e-learning в компьютерных сетях гиперконвергентной архитектуры. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості, 2 (4).

М

Малєєва, О. В. and Єлізєва, А. В. and Косенко, Н. В. and Невлюдова, В. В. (2018) Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень з управління закупівлями виробничого підприємства. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості, 3 (5).

Мущинська, Н.Ю. (2018) Методичні рекомендації для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (управління персоналом)» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

Мущинська, Н.Ю. (2018) Проблеми впровадження євроінтеграційних підходів до освітньо-наукового процесу підготовки кадрів вищої кваліфікації. In: Міжнародної науково-практичної конференції : Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості .

Мущинська, Н.Ю. and Косенко, Н.В. and Баржина, А.В. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (управління персоналом)» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент). [Teaching Resource] (In Press)

С

Старостіна, А.Ю. and Дорохіна, А.А. (2018) Влияние социокультурных факторов на управление строительными проектами. In: ХV Міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами у розвитку суспільства». «Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки», 18-19 травня 2018 р., м.Київ, Україна.

Старостіна, А.Ю. and Дорохіна, А.А. and Ільєнко, О.Л. (2018) THE TASKS OF ESTIMATING THE WEAR AND COST OF BUILDING IN RECONSTRUCTION. In: IVth Forum for Young Researchers, 20 квітня 2018 р., м.Харків, Україна.

Старостіна, А.Ю. and Сухонос, М.К. and Макаров, Р.О. (2018) Особливості застосування стандарту ICB 4.0. при підготовці менеджерів проектів для будівельної галузі України. In: XV Міжнародна науково-практична конференція "Управління проектами у розвитку суспільства". "Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки", 18-19 травня 2018 р., Київ.

Сухонос, М.К. and Старостіна, А.Ю. and Шеветовський, В.В. (2018) Роль конкурентоспроможності майбутнього продукту промислового об’єкту у ході прийняття рішення про його будівництво. In: Міжнародна науково -практична конференція «Розвиток технічних наук: проблеми та рішення» , 27-28 квітня 2018 р., м. Брно, Чеська Республіка.

Сухонос, М.К. and Шеветовський, В.В. (2018) Метод аналізу проектів будівництва промислових об’єктів на стадії ініціації. In: ХV Міжнародна науково-практична конференція «Управління проектами у розвитку суспільства». «Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки», 18-19 травня 2018 р., м.Київ, Україна.

This list was generated on Mon Jan 24 03:36:35 2022 EET.