A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Division is "Educational and Scientific Institute of Economics and Management > A department of management projects is in a city economy and building" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 23.

Бабаєв, В.М. (2010) Управління великим містом: теоретичні і прикладні аспекти: монографія. Other. Харківська національна академія міського господарства.

Бабаєв, В.М. and Фесенко, Т.Г. (2010) Концептуальна модель організації офісу управління будівельними проектами в перспективі проектного менеджменту. Восточно-европейский журнал передовых технологий (1/3(43). pp. 9-11.

Бєлова, Л.О. and Мельман , В.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Професійна психологія» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.000003 – Управління проектами. [Teaching Resource]

Бєлова, Л.О. and Мельман , В.О. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Психологія проектної діяльності» для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 8.000003 – Управління проектами. [Teaching Resource]

Віноградська, О.М. and Бєлова, Л.О. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної та контрольної роботи з навчальної дисципліни «Соціальні технології» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 0502 (6.030601) „Менеджмент”)(№1924). [Teaching Resource]

Віноградська, О.М. and Шевченко, В.С. (2010) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання самостійної і контрольної роботи з дисципліни «Основи менеджменту» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму 6.030601 (0502) «Менеджмент»). [Teaching Resource] (In Press)

Гусєва, Ю.Ю. and Снісаренко, О.Б. (2010) Рейтингова оцінка інвестиційної якості акцій промислових підприємств України. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. (3). pp. 54-64. ISSN 2072-294X

Кадикова, І.М. and Ситник, В.І. (2010) Інтеграція стандартів GMP у виробничий менеджмент фармакологічних підприємств України. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Зб. на-ук. праць (4(12)). pp. 102-112.

Мартиняк, Ксенія (2010) Диплом третього ступеня за успішну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з державного управління (соціологія управління, філософія управління). [Image]

Молодченко, Т.Г. (2010) ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ. Теорія та практика державного управління: (3(30)). pp. 243-248. ISSN 1727-6667

Молодченко, Т.Г. (2010) РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ Й АЛЬТЕРНАТИВИ. Актуальні проблеми державного управління //Збірник наукових праць Х.: Вид-во ХарРі НАДУ «Магістр» – 2010. – Випуск 1(37). (1(37)). pp. 313-318.

Молодченко, Т.Г. (2010) ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ. Актуальні проблеми державного управління //Збірник наукових праць (2(38)). pp. 113-118. ISSN 1684-8489

Молодченко, Т.Г. and Ткаченко, А.Ю. (2010) ФОРМУВАННЯ КАДАСТРУ НЕРУХОМОСТІ В УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Теорія та практика державного управління: / Т.Г. Молодченко // Збірник наукових праць (1(28)). pp. 281-289. ISSN 1727-6667

Мущинська, Н.Ю. (2010) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Достовірність проектної діяльності” для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю «Управління проектами». [Teaching Resource]

Мущинська, Н.Ю. and Бурдикіна , О.І. (2010) Вдосконалення методики оцінки роботи регіональних органів, що здійснюють державний архітектурно-будівельний контроль. Вісник національного політехнічного університету „Харківський політехнічний інститут” Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва (6).

Ованесян, Любов (2010) Диплом за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт з державного управління (соціологія управління, філософія управління). [Image]

Старостина, А.Ю. and Сухонос, М.К. (2010) Використання інноваційних систем управління при формуванні програми розвитку систем енергоспоживання підприємств комунальної сфери. Энергосбережение, энергетика, энергоаудит . pp. 32-35.

Сухонос, М.К. (2010) Диплом лауреата міського конкурсу "Молода людина року - 2009" в номінації "Наукова діяльність". [Image]

Фесенко, Г.Г. (2010) Управлінське консультування: Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять і організації самостійної роботи (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Менеджмент організацій»)(№159). [Teaching Resource]

Фесенко, Т.Г. (2010) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Організація будівництва (спецкурс)» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво»). [Teaching Resource]

Фесенко, Т.Г. (2010) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Виконання проектних дій» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «Управління проектами»). [Teaching Resource]

Чумаченко, И.В. and Витюк, В.А. (2010) Анализ эффективности организационного управления инновационной деятельностью в условиях неопределенности финансовых затрат. Системи обробки інформаціï . pp. 260-263.

Шевченко, О.О. and Кадикова, І.М. (2010) Участь України в процесах інтег-рації та глобалізації: теоретико-методологічний аспект. Галицький економічний вісник (3). pp. 5-9.

This list was generated on Mon May 23 04:32:07 2022 EEST.