A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Division is "Educational and Scientific Institute of Energy, Information and Transport Infrastructure > Department of transport systems and logistic" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Д | К | Л | П | Ф
Number of items: 26.

Б

Бурко, Д.Л. (2015) Програма навчальної дисципліни «Логістика міст» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Teaching Resource]

Бурко, Д.Л. (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Логістика міст» для студентів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Teaching Resource]

В

Вакуленко, К.Є. and Доля, К.В. (2015) Управління міським пасажирським транспортом: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-382-0

Г

Гюлєв , Н.У. (2015) Конспект лекцій з курсу «Фінансові потоки в логістичних системах». Модуль 1. «Фінансові потоки в логістичних системах» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.03060107, 8.03060107 – Логістика). [Teaching Resource] (In Press)

Гюлєв , Н.У. (2015) Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Логістичний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.03060107, 8.03060107 – Логістика). [Teaching Resource] (In Press)

Гюлєв , Н.У. (2015) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисципліни «Фінансові потоки в логістичних системах» (для студентів 5 курсу денної заочної форм навчання за спеціальністю 8.03060107 – Логістика). [Teaching Resource] (In Press)

Гюлєв , Н.У. and Давідіч, Ю.О. and Рославцев, Д.М. (2015) Конспект лекцій з курсу «Методологія та організація наукових досліджень». Модуль 1. Методологія та організація наукових досліджень (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 8.03060107 – Логістика). [Teaching Resource] (In Press)

Д

Давідіч, Ю.О. and Гюлев, Н.У. and Рославцев, Д.М. and Фалецька, Г.І. (2015) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.03060107 – Логістика). [Teaching Resource] (In Press)

Давідіч, Ю.О. and Калюжний, М.В. and Куш, Є.І. (2015) Визначення довжини перегону маршрутного міського пасажирського автомобільного транспорту: монографія. Other. Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова.

Давідіч, Ю.О. and Куш, Є.І. and Калюжний, М.В. (2015) Параметри автотранспортних технологічних процесів при перевезенні пасажирів: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-372-1

К

Куш, Є.І. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Системи управління транспортом» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей «Транспортні системи» і «Організація перевезень і управління на транспорті»). [Teaching Resource] (In Press)

Куш, Є.І. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Теорія запасів» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальностей 7.03060107 і 8.03060107 – Логістика, 8.07010101 – Транспортні системи). [Teaching Resource] (In Press)

Л

Лобашов, О.О. and Бугайов, І.С. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Технічні засоби організації дорожнього руху» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 – Транспортні технології (за видами транспорту)). [Teaching Resource] (In Press)

Лобашов, О.О. and Бугайов, І.С. (2015) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи «Розроблення схеми розташування технічних засобів організації дорожнього руху на регульованому перехресті» з дисципліни «Технічні засоби організації дорожнього руху» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 – Транспортні технології (за видами транспорту)). [Teaching Resource] (In Press)

Лобашов, О.О. and Толмачов, І.О. (2015) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Організація дорожнього руху (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.070101 – Транспортні технології (за видами транспорту)). [Teaching Resource] (In Press)

П

Понкратов, Д.П. (2015) Програма вивчення навчальної дисципліни «Шляхи сполучення» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 8.07010102 – «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)». [Teaching Resource]

Понкратов, Д.П. (2015) Програма вивчення навчальної дисципліни «Шляхи сполучення» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 8.07010104 – «Організація і регулювання дорожнього руху». [Teaching Resource]

Понкратов, Д.П. (2015) Програма вивчення навчальної дисципліни «Шляхи сполучення» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста спеціальності 7.07010102 – «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)». [Teaching Resource]

Понкратов, Д.П. (2015) Програма вивчення навчальної дисципліни «Шляхи сполучення» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста спеціальності 7.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху». [Teaching Resource]

Понкратов, Д.П. (2015) Робоча програма дисципліни «Шляхи сполучення» для студентів спеціальності 7.07010102 – «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)». [Teaching Resource]

Понкратов, Д.П. (2015) Робоча програма дисципліни «Шляхи сполучення» для студентів спеціальності 7.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху». [Teaching Resource]

Понкратов, Д.П. (2015) Робоча програма дисципліни «Шляхи сполучення» для студентів спеціальності 8.07010102 – «Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)». [Teaching Resource]

Понкратов, Д.П. (2015) Робоча програма дисципліни «Шляхи сполучення» для студентів спеціальності 8.07010104 – «Організація і регулювання дорожнього руху». [Teaching Resource]

Понкратов, Д.П. and Фалецька, Г.І. (2015) Вибір пасажирами шляху пересування у містах: монографія. Other. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Ф

Фалецька, Г.І. (2015) Програма навчальної дисципліни «Трансфер інновацій в логістичних системах» для магістрів спеціальності 8.03060107 – «Логістика». [Teaching Resource]

Фалецька, Г.І. (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Трансфер інновацій в логістичних системах» для магістрів спеціальності 8.03060107 – «Логістика». [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Jan 24 03:36:43 2022 EET.