A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Division is "Educational and Scientific Institute of Energy, Information and Transport Infrastructure > Department of transport systems and logistic" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | В | Г | Д | К | Л | П | Р | С
Number of items: 32.

Є

Єрмак, О.М. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент» професійного спрямування «Логістика»). [Teaching Resource]

Єрмак, О.М. and Бурко, Д.Л. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи і контрольної роботи з дисципліни «Взаємодія видів транспорту» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 6.070101 - «Транспортні технології (за видами транспорту)». [Teaching Resource] (In Press)

В

Вакуленко, К.Є. and Соколова, Н.А. and Шиллє, Н.В. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Митні операції» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0701 – «Транспорт і транспортна інфраструктура») за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Teaching Resource] (In Press)

Віниченко, В.С. and Рудєва, А.С. (2013) Методичні вказівки до проведення практичних занять і самостійних робіт з дисципліни «Системи управління транспортом» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки «Транспортні технології» спеціальності 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»)(№2319). [Teaching Resource]

Г

Гюлєв , Н.У. (2013) Програма вибіркової навчальної дисципліни «Інтегровані матеріальні потоки» підготовки бакалавр напряму 6.030601 «Менеджмент». [Teaching Resource] (In Press)

Гюлєв , Н.У. (2013) Робоча програма навчальної дисципліни «Інтегровані матеріальні потоки» для студентів 5 курсу, заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент», за спеціальністю «Логістика». [Teaching Resource] (In Press)

Д

Давідіч, Ю.О. (2013) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Транспортно-експедиційна робота» (для студентів 2 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології» (за видами транспорту)). [Teaching Resource] (In Press)

Давідіч, Ю.О. (2013) Методичні вказівки до практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.07010102, 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті» (за видами транспорту), 7.03060107 – «Логістика»)(№2341). [Teaching Resource]

Давідіч, Ю.О. and Куш, Є.І. and Лобашов, О.О. and Соколова, Н.А. and Понкратов, Д.П. (2013) Методичні вказівки до практичних завдань і самостійної роботи з дисципліни «Транспортно-експедиційна робота» (для студентів 2 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)» спеціальності «Транспортні технології (за видами транспорту)»)(№2339). [Teaching Resource]

Давідіч, Ю.О. and Фалецька, Г.І. (2013) Методичні вказівки для проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Організація і технологія перевезень» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)(№2402). [Teaching Resource]

Доля, В.К. and Бурко, Д.Л. (2013) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Пасажирські перевезення» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 6.070101 - «Транспортні технології (за видами транспорту)». [Teaching Resource] (In Press)

Доля, В.К. and Бурко, Д.Л. (2013) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Пасажирські перевезення» (для студентів 4 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напрямку підготовки 6.070101 - «Транспортні технології (за видами транспорту)». [Teaching Resource] (In Press)

Доля, В.К. and Бурко, Д.Л. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Пасажирські перевезення» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напрямку підготовки 6.070101 - «Транспортні технології (за видами транспорту)». [Teaching Resource] (In Press)

К

Куш, Є.І. (2013) Конспект лекцій з дисципліни «Логістика» (для студентів 3 курсу денної та 3-4 курсів заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource]

Куш, Є.І. (2013) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Логістика" (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0306 – "Менеджмент і адміністрування" за напрямом підготовки 6.030601 – "Менеджмент"). [Teaching Resource] (In Press)

Куш, Є.І. (2013) Методичні вказівки до контрольної і самостійної роботи та виконання практичних робіт з дисципліни «Транспортні системи» (для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0801 - "Геодезія та землеустрій" за напрямом підготовки 6.080101 - "Геодезія, картографія та землеустрій"). [Teaching Resource] (In Press)

Куш, Є.І. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Функціональна логістика» (для студентів 3, 4 курсів денної і 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Логістика»)(№2337). [Teaching Resource]

Куш, Є.І. and Рудєва, А.С. (2013) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Функціональна логістика» (для студентів 3, 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності «Логістика»)(№2338). [Teaching Resource]

Куш, Є.І. and Рудєва, А.С. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи та проведення практичних занять з дисципліни «Транспортні системи» (для студентів 3 - 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та землеустрій»)(№2336). [Teaching Resource]

Л

Лобашов, О.О. and Літомін, Є.В. (2013) Методичні вказівки до виконання лабораторних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація руху видів транспорту» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.070101- «Транспортні технології (за видами транспорту)»(№2396). [Teaching Resource]

П

Прасоленко, О.В. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Експлуатаційні властивості транспортних засобів» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні технології» (за видами транспорту)). [Teaching Resource]

Прасоленко, О.В. (2013) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи теорії транспортних процесів і систем» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні технології» (за видами транспорту)). [Teaching Resource]

Прасоленко, О.В. (2013) Програма і робоча програма з дисципліни «Основи теорії систем і системний аналіз» (для студентів усіх форм навчання напрямку 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource]

Прасоленко, О.В. and Галкін , А.С. and Толмачов, І.О. (2013) Методичні вказівки до проведення практичних та виконання самостійних робіт з дисципліни «Основи теорії транспортних процесів та систем» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Teaching Resource] (In Press)

Пруненко, Д.О. and Соколова, Н.А. (2013) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Загальний курс транспорту» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Teaching Resource] (In Press)

Пруненко, Д.О. and Соколова, Н.А. (2013) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Загальний курс транспорту» (для студентів 1 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»)(№2313). [Teaching Resource]

Р

Рославцев, Д.М. (2013) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальних дисциплін «Проектування логістичних систем» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.03060107, 8.03060107 – «Логістика»), «Організація і проектування логістичних систем» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальностей 7.03060107, 8.03060107 – «Логістика»)(№2340). [Teaching Resource]

Рославцев, Д.М. (2013) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Логістичне обслуговування» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент» професійного спрямування «Логістика»). [Teaching Resource]

Рославцев, Д.М. (2013) Програма і робоча програма навчальної практики (ознайомча) (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент», професійного спрямування «Логістика»). [Teaching Resource]

Рославцев, Д.М. (2013) Проектний аналіз: функціональні аспекти реалізації проектів транспортних систем і логістики: навч. посібник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-303-5

С

Санько, Я.В. (2013) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Вища та прикладна математика (Дослідження операцій 1)» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (In Press)

Санько, Я.В. (2013) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Вища та прикладна математика (Дослідження операцій 1)» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (In Press)

This list was generated on Mon Jan 24 03:36:44 2022 EET.