A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Division is "Educational and Scientific Institute of Energy, Information and Transport Infrastructure > Department of transport systems and logistic" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Г | Д | К | Л | П | Р
Number of items: 16.

В

Віниченко, В.С. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Міжнародні перевезення» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 1004 «Транспортні технології», 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Teaching Resource]

Г

Гюлєв , Н.У. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Логістика» (для студентів 2 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Teaching Resource]

Гюлєв , Н.У. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» з спеціальності 8.03060107 «Логістика»). [Teaching Resource]

Д

Давідіч, Ю.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація і технологія перевезень» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource]

Давідіч, Ю.О. and Куш, Є.І. and Понкратов, Д.П. (2011) Ергономічне забезпечення транспортних процесів: навч. посібник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-209-0

Доля, В.К. and Давідіч, Ю.О. and Лозовий, А.І. (2011) Автотранспортна експертиза: підручник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-222-9

К

Куш, Є.І. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Функціональна логістика» (для студентів 3, 4 курсу денної, 3 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування» за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент», професійного спрямування «Логістика»). [Teaching Resource]

Куш, Є.І. and Понкратов, Д.П. and Рославцев, Д.М. (2011) Методичні вказівки до виконання контрольної та самостійної роботи з дисципліни «Психологія керівництва» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання за спеціальностями 7.07010101, 8.07010101 «Транспортні системи (за видами транспорту)»)(№2085). [Teaching Resource]

Куш, Є.І. and Понкратов, Д.П. and Рославцев, Д.М. (2011) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Шляхи сполучення» (для студентів 5 курсу спеціальностей 7.07010104, 8.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху», 7.07010102, 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті»)(№2083). [Teaching Resource]

Куш, Є.І. and Соколова, Н.А. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання практичних завдань з дисципліни «Загальний курс транспорту» (для студентів усіх форм навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціальності «Логістика»)(№2082). [Teaching Resource]

Л

Лобашов, О.О. (2011) Конспект лекцій з курсу «Транспортне планування міст» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 7.07010101, 8.07010101 «Транспортні системи (за видами транспорту)»). [Teaching Resource]

Лобашов, О.О. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної і контрольної роботи з дисципліни «Транспортне планування міст» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.07010101, 8.07010101 «Транспортні системи (за видами транспорту)»)(№2161). [Teaching Resource]

Лобашов, О.О. and Прасоленко, О.В. (2011) Практикум з дисципліни «Організація дорожнього руху»: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-210-6

П

Пруненко, Д.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Загальний курс транспорту» (для студентів 1 курсу денної та 1 курсу заочної форми освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0306 - «Менеджмент і адміністрування» за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент», професійного спрямування - «Логістика»). [Teaching Resource]

Р

Рославцев, Д.М. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Проектний аналіз 2» (для студентів денної і заочної форм навчання галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»).(№1582). [Teaching Resource]

Рославцев, Д.М. (2011) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних і контрольних робіт з дисципліни «Проектний аналіз» (для студентів напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології» (за видами транспорту))(№2084). [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Jan 24 03:36:42 2022 EET.