A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Division is "Educational and Scientific Institute of Civil and Civil Engineering > Department of technology of a build production and build materials" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 22.

Teaching Resource

Болотских, О.Н. (2014) Методические указания для проведения практических занятий по дисциплине «Технология ремонта строительных конструкций» (для студентов 5 курса дневной и 5, 6 курса заочной форм обучения специальности 7.06010103 – Городское строительство и хозяйство). [Teaching Resource] (In Press)

Золотова , Н.М. (2014) Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання самостійної роботи та розрахунково-графічної роботи з курсу «Організація ремонту житла і будівель» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» професійного спрямування «Менеджмент організацій міського господарства»). [Teaching Resource] (In Press)

Золотова , Н.М. (2014) Програма нормативної навчальної дисципліни «Технологія будівництва» підготовки бакалавр напряму 6.060102 «Архітектура». [Teaching Resource] (In Press)

Золотова , Н.М. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Технологія будівництва» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060102 – «Архітектура). [Teaching Resource] (In Press)

Кондращенко, О.В. (2014) Програма з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». [Teaching Resource]

Кондращенко, О.В. (2014) Програма з дисципліни «Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій» для студентів спеціальності 7.06010101 промислове та цивільне будівництво, 7.06010103 міське будівництво та господарство. [Teaching Resource]

Кондращенко, О.В. (2014) Програма з дисципліни «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробка результатів експерименту» для студентів спеціальності 8.06010103 «Міське будівництво та господарство». [Teaching Resource]

Кондращенко, О.В. (2014) Програма навчальної дисципліни «Композиційні будівельні матеріали» для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». [Teaching Resource]

Кондращенко, О.В. (2014) Робоча програма з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». [Teaching Resource]

Кондращенко, О.В. (2014) Робоча програма з дисципліни «Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій» для студентів за спеціальністю 7.06010103 міське будівництво та господарство. [Teaching Resource]

Кондращенко, О.В. (2014) Робоча програма з дисципліни «Корозія і захист будівельних матеріалів та конструкцій» для студентів за спеціальністю 7.06010101 промислове та цивільне будівництво. [Teaching Resource]

Кондращенко, О.В. (2014) Робоча програма з дисципліни «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробка результатів експерименту» для студентів спеціальності 8.06010103 «Міське будівництво та господарство». [Teaching Resource]

Кондращенко, О.В. (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Композиційні будівельні матеріали» для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». [Teaching Resource]

Кондращенко, О.В. and Болотських, О.М. and Морковська, Н.Г. and Шаповал, С.В. and Золотова , Н.М. and Рапіна, Т.В. and Якименко, О.В. (2014) Методичні вказівки до виконання дипломного проекту по кафедрі «Технологія будівельного виробництва та будівельні матеріали» (для студентів денної та заочної форм навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліст зі спеціальності 7.06010103 «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource] (In Press)

Шаповал, С.В. (2014) Методичні вказівки до самостійної і контрольної роботи, практичних занять з дисципліни «ВИРОБНИЧА БАЗА БУДІВНИЦТВА» (для студентів 3-4 курсів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.06010103 «Міське будівництво та господарство», 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»). [Teaching Resource] (In Press)

Шаповал, С.В. (2014) Програма дисципліни “Виробнича база будівництва” для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». [Teaching Resource]

Шаповал, С.В. (2014) Програма дисципліни “Технологія будівельного виробництва” для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». [Teaching Resource]

Шаповал, С.В. (2014) Робоча програма дисципліни “Технологія будівельного виробництва” для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво». [Teaching Resource]

Шаповал, С.В. (2014) Робоча програма “Виробнича база будівництва” для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». [Teaching Resource]

Шаповал, С.В. and Лапшин, О.С. (2014) Конспект лекцій з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво», 7.06010107 «Теплогазопостачання та вентиляція»). [Teaching Resource] (In Press)

Шаповал, С.В. and Лапшин, О.С. (2014) Методичні вказівки для виконання лабораторних, контрольних та самостійних робіт з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напрямів підготовки 6.060101 – «Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво», 7.06010103 «Міське будівництво та господарство»,7.06010107 «Теплогазопостачання та вентиляція», 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення», 7.06010302 «Раціональне використання водних ресурсів»). [Teaching Resource] (In Press)

Якименко, О.В. (2014) Робоча програма з дисципліни "Технологія будівельного виробництва" для студентів за напрямом підготовки 6.060101 - Будівництво. [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Jan 22 13:40:52 2022 EET.