A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Division is "Educational and Scientific Institute of Civil and Civil Engineering > Department of technology of a build production and build materials" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: З | К | Л | М | Я
Number of items: 12.

З

Золотова , Н.М. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація ремонту житла і будівель» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» професійного спрямування – «Менеджмент організацій міського господарства»). [Teaching Resource]

Золотова , Н.М. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація і технологія будівельних робіт» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Teaching Resource]

К

Качура, А.О. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за тематикою магістерської роботи, планування та обробка результатів експерименту» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, галузі знань 0601 – «Будівництво та архітектура», спеціальність 8.06010103 – «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource]

Качура, А.О. and Атинян , А.О. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Будівельна техніка» (для студентів 2, 4 курсів денної, 3 – 4 курсів заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.06010101 – «Промислове та цивільне будівництво», 7.06010103 – «Міське будівництво та господарство»). [Teaching Resource]

Кобзар, І.І. and Осташевська, Г.Г. and Золотова , Н.М. (2012) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Технологія будівельного виробництва» за темою «Проектування сумісного виконання кам’яних і монтажних робіт» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво»)(№819). [Teaching Resource]

Костюк, М.Г. and Атинян , А.О. (2012) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна техніка» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)»). [Teaching Resource]

Костюк, М.Г. and Золотова , Н.М. (2012) Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Організація і технологія будівельних робіт» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (водні ресурси)» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092601, 7.06010108 «Водопостачання та водовідведення»)(№830). [Teaching Resource]

Л

Лапшин, О.С. and Шаповал, С.В. (2012) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Будівельне матеріалознавство» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)» і 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання та вентиляція»). [Teaching Resource] (In Press)

М

Морковська, Н.Г. (2012) Конспект лекцiй з курсу «Обстеження, ремонт і реконструкція будинків міського господарства» (для студентів 5-6 курсу всіх форм навчання спеціальності 7.06010103, 8.06010103 «Міське будівництво і господарство»). [Teaching Resource]

Морковська, Н.Г. (2012) Методичні вказівки до розрахунково-графiчноï роботи та курсового проекту з дисципліни ″Технологія будівельного та ремонтно-будівельного виробництва″ (для студентів 3-4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент")(№1056). [Teaching Resource]

Морковська, Н.Г. and Золотова , Н.М. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної і контрольної роботи з дисциплiни «Обстеження, ремонт і реконструкція будинків міського будівництва» (для студентів 5 i 6 курсiв денної і заочної форм навчання рівня підготовки «Спеціаліст» i «Магістр» спеціальності «Міське будівництво та господарство»)(№1067). [Teaching Resource]

Я

Якименко, О.В. and Лапшин, О.С. (2012) Конспект лекций по дисциплине «Введение в строительное дело» (для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения направления подготовки 6.060101 «Строительство»). [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Dec 5 19:08:51 2021 EET.