A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Division is "Educational and Scientific Institute of Economics and Management > Department of Finance and Economic Security, Accounting and Auditing" and Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Г | К | Л | Р | С
Number of items: 12.

А

Андренко, О.А. (2020) Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи із навчальної дисципліни «Облік у банках» (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Андренко, О.А. (2020) Методичні рекомендації для проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Облік у банках» (для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Андренко, О.А. (2020) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи із навчальної дисципліни «Облік у банках» (для студентів заочно-дистанційної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Г

Гордієнко, Н.І. (2020) Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт (для здобувачів усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 – Облік і оподаткування, галузь знань 07 ‒ Управління та адміністрування). [Teaching Resource] (In Press)

Гордієнко, Н.І. (2020) Методичні рекомендації до написання й оформлення кваліфікаційної роботи магістра (для студентів денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня галузь знань 07 ‒ Управління та адміністрування, спеціальність 071 ‒ Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

К

Косяк, А.П. (2020) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік II» (для студентів 2–3 курсів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Косяк, А.П. (2020) Тлумачний словник бухгалтерських та суміжних економічних термінів із навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Косяк, А.П. and Зубенко, А.В. (2020) Бухгалтерський облік II: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-497-1

Л

Литовченко, О.Ю. (2020) Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «магістр» спеціальності 073 – Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою). [Teaching Resource]

Р

Родченко, С.С. (2020) Трансформація сучасного освітнього простору. Колективна монографія. Other. СГ НТМ "Новий курс".

С

Світлична, В.Ю. (2020) Бухгалтерський облік: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа). [Teaching Resource]

Світлична, В.Ю. (2020) Гроші і кредит: підручник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

This list was generated on Mon Jan 24 03:36:13 2022 EET.