A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Division is "Educational and Scientific Institute of Economics and Management > Department of Finance and Economic Security, Accounting and Auditing" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Г | З | К | Л | М | С
Number of items: 24.

В

Власова, О.Є. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.03050901 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (In Press)

Власова, О.Є. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Податковий облік і звітність» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «спеціаліст», денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.03050901 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (In Press)

Власова, О.Є. (2016) Методичні вказівки до практичних занять, самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 7.03050901 Облік і аудит). [Teaching Resource] (In Press)

Власова, О.Є. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення з дисципліни «Податковий облік і звітність» (для студентів освітньокваліфікаційного рівня підготовки «спеціаліст», денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03050901 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (In Press)

Власова, О.Є. (2016) Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання контрольної роботи з дисципліни «Податковий облік і звітність» (для студентів зі спеціальності 7.03050901 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (In Press)

Г

Гордієнко, Н.І. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Аудит фінансової звітності суб’єктів господарювання» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальностей 073 – Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою, 071 – Облік і оподаткування. Облік і аудит). [Teaching Resource] (In Press)

Гордієнко, Н.І. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві». Модуль: Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки на підприємстві (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальностей 073 – Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою). [Teaching Resource] (In Press)

Гордієнко, Н.І. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 071 – Облік і оподаткування. Облік і аудит). [Teaching Resource] (In Press)

Гордієнко, Н.І. (2016) Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни „Фінансовий облік 1” та „Фінансовий облік 2” (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (In Press)

Гордієнко, Н.І. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальностей 073 – Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою). [Teaching Resource] (In Press)

Гордієнко, Н.І. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 071 – Облік і оподаткування. Облік і аудит). [Teaching Resource] (In Press)

Гордієнко, Н.І. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Аудит фінансової звітності суб’єктів господарювання» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальностей 073 – Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою, 071 – Облік і оподаткування. Облік і аудит). [Teaching Resource] (In Press)

Гордієнко, Н.І. and Харламова, О.В. (2016) Методичні вказівки до підготовки, виконання, оформлення та захисту випускної кваліфікаційної роботи бакалавра (для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (In Press)

Гордієнко, Н.І. and Шкурко, О.В. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки на підприємстві» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальностей 073 – Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою). [Teaching Resource] (In Press)

Гордієнко, Н.І. and Шкурко, О.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства» (для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності 071 – Облік і оподаткування. Облік і аудит). [Teaching Resource] (In Press)

З

Зубенко, А.В. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Оцінка бізнесу та об’єктів нерухомості» (для студентів 3 і 5 курсів напряму підготовки 6.030509 – Облік і аудит денної та заочної форм навчання). [Teaching Resource] (In Press)

Зубенко, А.В. (2016) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи на тему «Звіт про оцінку майна» з навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу та об’єктів нерухомості» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Teaching Resource] (In Press)

Зубенко, А.В. and Шаповал, Г.М. (2016) Меточні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Оподаткування підприємств» (англійською мовою) (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» зі знанням англійської мови). [Teaching Resource] (In Press)

К

Карпушенко, М.Ю. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» (для студентів 5,6 курсу денної і заочної форм навчання за спеціальністю 8.03050901 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (In Press)

Л

Лелюк, Н.Є. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійного вивчення навчальної дисципліни «Фінанси» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит). [Teaching Resource] (In Press)

Лелюк, Н.Є. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент спеціальності «Логістика»). [Teaching Resource] (In Press)

М

Мамонов, К.А. and Пиркова, О.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 – Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою). [Teaching Resource] (In Press)

Мамонов, К.А. and Пиркова, О.В. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки» (для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 – Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою). [Teaching Resource] (In Press)

С

Світлична, В.Ю. (2016) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансово-економічна діяльність підприємств» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій). [Teaching Resource] (In Press)

This list was generated on Mon Jan 24 03:36:15 2022 EET.