A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Division is "Educational and Scientific Institute of Economics and Management > Department of Finance and Economic Security, Accounting and Auditing" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | В | Г | Д | К | Л | М | Р | С | Х
Number of items: 89.

Є

Єрохін, Ю.М. (2009) Диплом учасника Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму "Бухгалтерський облік, аналіз і аудит". [Image]

Єрохін, Ю.М. (2009) Почесна грамота за кращу наукову роботу з бухгалтерського обліку Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів 2008-2009 р.р. [Image]

В

Василевська, Н.Є. (2009) Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу спеціальності «Логістика», «Менеджмент організацій», «МГКТС», «МБО» (напрям підготовки 6.030601 - „Менеджмент") усіх форм навчання). [Teaching Resource]

Василевська, Н.Є. (2009) Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – „Облік і аудит”. [Teaching Resource]

Василевська, Н.Є. (2009) Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». [Teaching Resource]

Василевська, Н.Є. and Левченко, Н.А. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Система національних рахунків» для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит». [Teaching Resource]

Василевська, Н.Є. and Левченко, Н.А. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Система національних рахунків» для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.050100 «Облік і аудит». [Teaching Resource]

Власова, О.Є. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Облік цінних паперів» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050100 «Облік і аудит». [Teaching Resource]

Власова, О.Є. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Податковий облік» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання студентів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит». [Teaching Resource]

Власова, О.Є. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управлінський облік» для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит». [Teaching Resource]

Г

Гордієнко, Н.І. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємства» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності 6.050200 (МО, ММТ, МОМГ, МОМС, МГКТС, ЛОГ). [Teaching Resource] (In Press)

Гордієнко, Н.І. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять та виконання курсової роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання, напряму 0501 «Економіка і підприємництво» спеціаль-ності 6.050100 «Облік та аудит» та «Економіка будівельних підприємств»). [Teaching Resource] (In Press)

Гордієнко, Н.І. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, та виконання розрахункової роботи з дисципліни «Фінанси підприємства» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності 6.050200 (МО, ММТ, МОМГ, МОМС, МГКТС)). [Teaching Resource] (In Press)

Гордієнко, Н.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий облік 1» та «Фінансовий облік 2» для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.050100 – „Облік і аудит”. [Teaching Resource]

Гордієнко, Н.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Звітність підприємств” для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – „Облік і аудит”. [Teaching Resource]

Гордієнко, Н.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Звітність підприємств” для студентів 5 курсу денної і заочної форми навчання спеціальності 8.050106 – „Облік і аудит”. [Teaching Resource]

Гордієнко, Н.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Організація і методики аудиту” для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.050100 – „Облік і аудит”. [Teaching Resource]

Гордієнко, Н.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Фінанси підприємства” (для студентів 4 курсу денної форми навчанння напряму підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності 6.050200 МО, ММТ, МОМГ, МОМС, МГКТС, ЛОГ). [Teaching Resource]

Гордієнко, Н.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Фінанси підприємства” для студентів 4 курсу напряму 0501 «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.050100 “Облік та аудит ” та «Економіка підприємства» денної і заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Гордієнко, Н.І. and Харламова, О.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Аудит” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» 6.030504 – «Економіка підприємства» 6.030509 «Облік і аудит»). [Teaching Resource]

Д

Димченко, В.В. (2009) Конспект лекції з дисципліни “Фінанси та фінанси підприємства” (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 0504 (6.020107 “Туризм”, 6.140101 „Готельно-ресторанна справа”). [Teaching Resource] (In Press)

Димченко, В.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Облік у банках” (для студентів 5 курсу денної форми навчання Напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» спеціальності «Облік і аудит»). [Teaching Resource]

Димченко, В.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Фінанси та фінанси підприємств” для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.020107 – „Туризм”. [Teaching Resource]

Димченко, В.В. and Новицька, Н.В. (2009) Конспект лекцій з дисципліни „Облік у банках” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 Економіка і підприємництво (6.030509 „Облік і аудит”) спеціальності „Облік і аудит”). [Teaching Resource] (In Press)

Димченко, В.В. and Писаревська, Г.І. (2009) Методичні вказівки до організації самостійної роботи та проведення практичних занять студентів з дисципліни “Фінанси та фінанси підприємств” для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0504 (6.020107 – “Туризм”, 6.140101 – „Готельно-ресторанна справа”)(№1781). [Teaching Resource]

Доля, В.Т. and Мамонов, К.А. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко–математичне моделювання» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»)(№1766). [Teaching Resource]

Доля, В.Т. and Мамонов, К.А. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Економетрія” для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – „Менеджмент”спеціальностей „Менеджмент організацій” і „Логістика”. [Teaching Resource]

Доля, В.Т. and Мізік, Ю.І. (2009) Економічний аналіз: методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт (№1615). [Teaching Resource]

К

Карпушенко, М.Ю. (2009) Конспект лекцій з дисципліни “Організація обліку ” (для студентів напряму 0501 «Економіка підприємництва» спец. 7.050100, 8.050100 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (In Press)

Карпушенко, М.Ю. (2009) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Облік зовнішньоекономічної діяльності" (для студентів 5 курсу денної форми навчання спец. 8.050106, 7.050106 "Облік та аудит" (№1795). [Teaching Resource]

Карпушенко, М.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисцип-ліни „Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – „Облік і аудит”. [Teaching Resource]

Карпушенко, М.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.050106 – „Облік і аудит”. [Teaching Resource]

Карпушенко, М.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Організація обліку” для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – „Облік і аудит”. [Teaching Resource]

Карпушенко, М.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Організація обліку” для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.050106 – „Облік і аудит”. [Teaching Resource]

Кизилов, Г.І. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.050100 "Облік і аудит")(№1892). [Teaching Resource]

Кизилов, Г.І. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Аналіз господарської діяльності» і виконання контрольних завдань (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.050100 «Облік і аудит»)(№1821). [Teaching Resource]

Кизилов, Г.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Аналіз господарської діяльності" для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.050100 – "Облік і аудит". [Teaching Resource]

Кизилов, Г.І. and Кизилова, Л.О. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (In Press)

Кизилова, Л.О. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання розрахункового завдання з дисципліни "Оподаткування підприємств" (для студентів спеціальності 6.050100 "Облік і аудит")(№1819). [Teaching Resource]

Кизилова, Л.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Оподаткування підприємств ” для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.050100 – "Облік і аудит" та „Економіка підприємства”. [Teaching Resource]

Кизилова, Л.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Організація податкового контролю ” для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050106 – "Облік і аудит". [Teaching Resource]

Кизилова , Л.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Організація податкового контролю ” для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.050106 – "Облік і аудит". [Teaching Resource]

Краївська, І.А. (2009) Бухгалтерський облік в бюджетних установах. Конспект лекцій, навчально-методичний матеріал для самостійної роботи та для практичних занять, завдання для контрольної роботи. [Teaching Resource] (In Press)

Краївська, І.А. (2009) Облік у зарубіжних країнах: Конспект лекцій, навчально-методичний матеріал для самостійної роботи та для практичних занять, завдання для контрольної роботи. [Teaching Resource] (In Press)

Краївська, І.А. (2009) Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства: Конспект лекцій, навчально-методичний матеріал для самостійної роботи та для практичних занять, завдання для контрольної роботи для студентів усіх форм навчання спеціальності “Облік і аудит”. [Teaching Resource] (In Press)

Краївська, І.А. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях” (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання напряму 0501 “Економіка і підприємництво” спеціальності 7.050106, 8.050106 – „Облік і аудит ”). [Teaching Resource]

Краївська, І.А. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Облік у зарубіжних країнах” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.050100 – „Облік і аудит ”). [Teaching Resource]

Краївська, І.А. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства” (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.050100 – „Облік і аудит ”). [Teaching Resource]

Краївська, І.А. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік в бюджетних організаціях” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 “Менеджмент” професійного спрямування “Менеджмент організацій” спеціалізації “МОМС”). [Teaching Resource]

Краївська, І.А. and Новицька, Н.В. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» (для студентів усіх форм навчання спеціальності “Облік і аудит”)(№2043). [Teaching Resource]

Краївська, І.А. and Новицька, Н.В. (2009) Бухгалтерський облік бюджетних установ. Конспект лекцій у схемах і таблицях (для студентів та 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент» ; 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»). [Teaching Resource]

Краївська, І.А. and Новицька, Н.В. (2009) Бухгалтерський облік бюджетних установ: Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни, практичних занять і виконання контрольних робіт (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент»)(№2044). [Teaching Resource]

Л

Левченко, Н.А. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Система національних рахунків» (для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» (6.030509 «Облік і аудит»)). [Teaching Resource] (In Press)

Лелюк, Н.Є. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення і завдання до контрольної роботи з курсу «Фінанси» (для студентів заочної форми навчання за напрямами підготовки 0501 Економіка і підприємництво (6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»), 0502 Менеджмент (6.030601 «Менеджмент»))(№1896). [Teaching Resource]

Лелюк, Н.Є. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Фінанси” (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання спеціаль-ності 6.050100 – „Облік і аудит” „Економіка підприємства”, напрямів підготовки 6.030504 – „Економіка підприємства”, 6.030509 – „Облік і аудит”). [Teaching Resource]

Лелюк, Н.Є. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Фінанси” для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 6.050200 „Менеджмент організації”. [Teaching Resource]

Лелюк, Н.Є. (2009) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Фінанси» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» (6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»))(№2042). [Teaching Resource]

М

Мамонов, К.А. (2009) Конспект лекцій з дисципліни "Економіко-математичне моделювання" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 (6.030509) «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (In Press)

Мамонов, К.А. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Економіко-математичне моделювання” (для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»)(№1783). [Teaching Resource]

Мамонов, К.А. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Економіко-математичне моделювання” для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – „Облік і аудит”. [Teaching Resource]

Мамонов, К.А. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Економіко-математичне моделювання” для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – „Облік і аудит”. [Teaching Resource]

Мамонов, К.А. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Стратегічний аналіз” для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 8.050106 – „Облік і аудит”. [Teaching Resource]

Мамонов, К.А. and Короп, О.О. (2009) Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Економіко-математичне моделювання» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»)(№1761). [Teaching Resource]

Момот, Т.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „ Науково-дослідницька робота студентів ” для студентів 4 курсу денної форм навчання спеціальності 6.050100 (6.030509) – "Облік і аудит". [Teaching Resource]

Момот, Т.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Введення у спеціальність” для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030509 – „Облік і аудит” для групи студентів зі знанням іноземної мови. [Teaching Resource]

Момот, Т.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Фінанси підприємств” для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 0502 – «Менеджмент». [Teaching Resource]

Момот, Т.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Фінансовий аналіз” для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит". [Teaching Resource]

Момот, Т.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Фінансовий менеджмент” для магістрів і спеціалістів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.050106 і 8.050106 – «Облік і аудит», «Економіка підприємства». [Teaching Resource]

Момот, Т.В. and Бреславська, Г.М. (2009) Конспект лекцій з дисципліни „Введення у спеціальність” для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підотовки 6.030509 – "Облік і аудит" (англійською мовою). [Teaching Resource]

Момот, Т.В. and Бреславська, Г.М. (2009) Методичні вказівки для самостійного вивчення навчальної дисципліни „Введення у спеціальність” для студентів 1 курсу денної форми навчання спеціальності 6.030509 – "Облік і аудит" (англійською мовою)(№2022). [Teaching Resource]

Момот, Т.В. and Кадничанський, М.В. (2009) Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни „Фінансовий аналіз” (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»)(№1904). [Teaching Resource]

Мочаліна, З.М. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт і самостійної роботи з дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів IV курсу заочної форми навчання (за напрямом 0502 «Менеджмент організацій»)(№1764). [Teaching Resource]

Мочаліна, З.М. (2009) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Моделі і методи прийняття управлінських рішень в аналізі і аудиті» (для студентів заочної форми навчання напрямку 0501 “Облік і аудит»)(№1763). [Teaching Resource]

Мочаліна, З.М. (2009) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання за модулем „Моделі і методи прийняття управлінських рішень в аналізі та аудиті” (для студентів заочної форми навчання напрямку 0501 «Облік і аудит»)(№1760). [Teaching Resource]

Мочаліна, З.М. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни ”Теорія економічного аналізу” (для студентів заочної форми навчання напрямку 0502 «Менеджмент»)(№1762). [Teaching Resource]

Мочаліна, З.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті ” для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.050106 – „Облік і аудит”. [Teaching Resource]

Мочаліна, З.М. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Теорія економічного аналізу” для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 6.050200 – „Менеджмент організацій”. [Teaching Resource]

Місюров, А.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Інформаційні системи і технології обліку” для студентів 4 курсу денної форми навчання та 4-5 курсів заочної форми навчання спеціальності 6.050106 – „Облік і аудит”. [Teaching Resource]

Р

Романькова, О.П. and Мізік, Ю.І. (2009) Методичні вказівки з проведення комплексного тренінгу (техніко-економічної практики) на підприємстві та написання звіту (для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030509 (6.050106) «Облік і аудит»)(№1855). [Teaching Resource]

С

Ситник, Ю.О. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення, практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Біржова діяльність» (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» (6.030509 - «Облік і аудит»)). Вид. 2–ге перероблене і доповнене. [Teaching Resource] (In Press)

Ситник, Ю.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Біржова діяльність» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» спеціальності 6.050100 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource]

Скоков, Б.Г. and Краївська, І.А. (2009) Гроші і кредит. Конспект лекцій, навчально-методичний матеріал для самостійної роботи та для практичних занять, завдання для контрольної роботи. [Teaching Resource] (In Press)

Скоков, Б.Г. and Краївська, І.А. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Гроші і кредит” для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” професійного спрямування „Менеджмент організацій”. [Teaching Resource]

Сіробаба, Л.А. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Бухгалтерський облік в підприємствах туристичної індустрії” для студентів 3 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 0504 – «Туризм» (6.020107 „Туризм”, 6.140101 „Готельно-ресторанна справа”. [Teaching Resource]

Х

Харламова, О.В. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності ” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»)(№1793). [Teaching Resource]

Харламова, О.В. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни „Вступ до спеціальності” (для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»)(№1893). [Teaching Resource]

Харламова, О.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Аудит” (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 0502 «Менеджмент»). [Teaching Resource]

Харламова, О.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Введення у спеціальність” (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource]

Харламова, О.В. and Конопліна, О.О. and Мізік, Ю.І. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з дисципліни “Аудит” (для студентів заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», 0502 – «Менеджмент організацій»). [Teaching Resource] (In Press)

This list was generated on Mon Jan 24 03:36:12 2022 EET.