Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты в отделе "Факультет менеджмента > Кафедра менеджмента и публичного администрирования" с годом 2016

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта | Нет группировки
Перейти к: Б | В | Г | Д | З | К | Н | С | Ш
Количество объектов: 31.

Б

Браташ, М.А. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)» (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

В

Великих, К.О. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Електротехнічні системи електроспоживання та Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Світлотехніка і джерела. світла). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Г

Гайдученко, С.О. (2016) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Державне та регіональне управління» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гайдученко, С.О. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Державне та регіональне управління» (для студентів 2 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 - “Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гриненко, В.В. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент та адміністрування (Операційний менеджмент)» для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 – Менеджмент і адміністрування (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Д

Дєгтяр, О.А. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних завдань, лабораторних робіт та самостійної роботи студентів з дисципліни «Менеджмент та організація безпеки праці у міському господарстві» (для студентів 6 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201 та 8.17020201 – Охорона праці (за галузями)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дєгтяр, О.А. (2016) Методичні вказівки до проведення «Переддипломної практики» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) магістерської програми «Менеджмент організацій і адміністрування в міському господарстві»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дєгтяр, О.А. (2016) Методичні вказівки до проведення «Переддипломної практики» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Дєгтяр, О.А. и Новікова, М.М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

З

Запорожець, Г.В. (2016) Тексти лекцій з дисципліни «Маркетинг» (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Запорожець, Г.В. и Гнатенко, М.К. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг» для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Запорожець, Г.В. и Гнатенко, М.К. (2016) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030509 – Облік і аудит). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Запорожець, Г.В. и Гнатенко, М.К. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Запорожець, Г.В. и Гнатенко, М.К. (2016) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Маркетинг» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

К

Карлова, О.А. (2016) Методичні вказівки до самостійної роботи та практичних занять з дисципліни «Ділове адміністрування (Управління змінами. Управління якістю)» (для студентів денної і заочної форм навчання галузі знань 0306 – Менеджменті адміністрування спеціальностей 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) та 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карлова, О.А. и Штерн, Г.Ю. (2016) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Менеджмент організації. Корпоративне управління)» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) та 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Козирєва, О.В. и Браташ, М.А. (2016) Методичні вказівки і завдання до практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)» (для студентів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колесник, Т.М. (2016) Конспект лекцій з курсу «Економічний аналіз підприємств міського господарства» (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601– Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колесник, Т.М. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Економічний аналіз підприємств міського господарства» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колесник, Т.М. и Шахова, О.В. (2016) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Статистика» (для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.030601 – Менеджмент та 6.140101 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кондратенко, Н.О. и Браташ, М.А. (2016) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 073 – Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кондратенко, Н.О. и Браташ, М.А. (2016) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів денної та заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 073 – Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кондратенко, Н.О. и Браташ, М.А. (2016) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів освітнього рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.050701 – Електротехніка та електротехнології та спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка денної та заочної форм навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Н

Новікова, М.М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (адміністративний менеджмент)» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Новікова, М.М. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів 5, 6 курсів спеціальності 073 – Менеджмент організацій і адміністрування. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Новікова, М.М. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять, організації самостійної роботи з дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів 5, 6 курсів спеціальності 073 – Менеджмент організацій і адміністрування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Новікова, М.М. (2016) Методичні вказівки для проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Менеджмент і адміністрування (адміністративний менеджмент)» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2016) Організація виробництва: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-394-3

С

Самойленко, І.О. и Гнатенко, М.К. и Магомедова, М.О. (2016) Методичні вказівки до проходження виробничої практики (для студентів всіх форм навчання галузі знань 0306 – Менеджмент і адміністрування напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ш

Шевченко, В.С. (2016) Конспект лекций по дисциплине «Менеджмент и администрирование (Теория организации)» (для студентов 2 курса направления подготовки 6.030601 – Менеджмент всех форм обучения). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Шевченко, В.С. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент та адміністрування (Менеджмент)» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03060101 – Менеджмент і адміністрування (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Thu Nov 15 20:36:59 2018 EET.