Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты в отделе "Факультет менеджмента > Кафедра менеджмента и публичного администрирования" с годом 2015

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта | Нет группировки
Перейти к: K | Б | В | Г | Д | К | Н | Ш
Количество объектов: 33.

K

Karlova, Olena (2015) The quality of the service sector in urban areas. European Reforms Bulletin. Centre for European Reforms Studies a.s.b.l. Grand Duchy of Luxembourg. scientificpeer-reviewed journal (№ 3). С. 11-14.

Б

Бурмака, Т.М. (2015) ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. «Молодий вчений», (17) (2). С. 135-138.

В

Великих, К.А. (2015) Бизнес-планирование в условиях рынка. Конспект лекций (для студентов 5 курса всех форм обучения специальностей 7.05070103 – Электротехнические системы электропотребления (по видам), 7.05070105 – Светотехника и источники света, а также для иностранных студентов). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Великих, К.О. (2015) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання (за видами), 7.05070105 Світлотехніка і джерела світла). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Волкова, М.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Ціноутворення» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Волкова, М.В. (2015) Методичні вказівки до самостійного вивчення, виконання розрахунково-графічної роботи і практичних занять з дисципліни «Організація проектно-кошторисної справи» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Волкова, М.В. (2015) Методичні вказівки з дидактичним забезпеченням до самостійної роботи з дисципліни „Проектно-кошторисна справа ремонту житла і будівель” (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки „Менеджмент”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Г

Гайдученко, С.О. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Організаційна культура» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гайдученко, С.О. (2015) Освітянський вплив на організаційну культуру публічного управління та масову культуру суспільства. Публічне адміністрування: теорія та практика: електронний збірник наукових праць, (13) (№ 1).

Гайдученко, С.О. (2015) РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПРОЦЕСАХ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. фах. вид. Херсонського національного технічного університету (№ 1).

Гайдученко, С.О. (2015) Специфіка організаційної культури у публічному управлінні. Аналітика і влада (№ 11). С. 154-164.

Гайдученко, С.О. и Новікова, М.М. (2015) Текст лекцій з дисципліни «Організаційна культура» (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)” денної форми навчання). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гнатенко, М.К. (2015) Мотиваційне забезпечення активізації регіонального інноваційного розвитку. Управління розвитком (№ 1). С. 93-97.

Гриненко, В.В. (2015) Рublic administration = Публічне адміністрування : Текст лекцій (для спеціалістів і магістрів галузі знань 0306 – Менеджмент і адміністрування за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Д

Дєгтяр, О.А. и Новікова, М.М. (2015) Методичні вказівки для проведення практичних занять, організації самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи студентів з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

К

Кайлюк, Є.М. и Волкова, М.В. и Гнатенко, М.К. и Колонтаєвський, О.П. и Плотницька, С.І. и Шаповаленко, Д.О. (2015) Організація і планування ремонту основних засобів об’єктів житлово-комунального господарства: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Калашнікова, Х.І. (2015) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Особливості економічної та підприємницької діяльності підприємств житлово-комунального господарства» (для студентів напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Карлова, О.А. (2015) ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ РЕКРЕАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ НА СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ. Publishing house «BREEZE» .

Карлова, О.А. (2015) Менеджмент і адміністрування системи життєзабезпечення міст: підручник. Видавництво "Точка". ISBN 978-617-669-172-3

Колесник, Т.М. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Теорія систем, системний аналіз та удосконалення бізнес-процесів» (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колонтаєвський, О.П. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсів «Бізнес-планування», «Бізнес-планування та бюджетування» (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колонтаєвський, О.П. (2015) Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Бізнес-планування» (для студентів всіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колонтаєвський, О.П. и Самойленко, І.О. (2015) Конспект лекцій з дисциплін «Бізнес-планування», «Бізнес-планування та бюджетування» (для студентів усіх форм навчання за напрямом 6.030601 – Менеджмент, 6.020107 – Туризм, 6.140101 – Готельно-ресторанна справа). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кондратенко, Н.О. (2015) ІННОВАЦІЙНО-ОРІЄНТОВАНА СТРАТЕГІЯ МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА. Економічний простір: Збірник наукових праць (№ 94). С. 112-121. ISSN 2224-6282

Кондратенко, Н.О. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Кондратенко, Н.О. (2015) ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ. SCIENTIFIC JOURNAL "ECONOMICS and FINANCE" . С. 94-100.

Кондратенко, Н.О. и Денісова, Н.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Економіка і організація виробництва» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Н

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Організація виробництва» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050401– Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних і розрахунково-графічних завдань з навчальної дисципліни «Організація виробництва» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Новікова, М.М. и Боровик, М.В. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організація виробництва» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства та слухачів другої вищої освіти за спеціальністю 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ш

Шевченко, В.С. (2015) Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Менеджмент та адміністрування (Менеджмент)» (для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 «Менеджмент і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы]

Штерн, Г.Ю. (2015) Методичні вказівки до виконання самостійної та розрахунково-графічної роботи з навчальних дисциплін «Ділове адміністрування (корпоративне управління)», «Корпоративне управління» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 7.03060101, 8.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), 5 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 8.03060107 – Логістика). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Штерн, Г.Ю. (2015) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (Корпоративне управління)» ( для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Этот список был создан Sun Nov 18 20:43:30 2018 EET.