Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты в отделе "Факультет менеджмента > Кафедра менеджмента и администрирования" с годом 2012

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта | Нет группировки
Перейти к: А | Б | В | Г | К | Н | П | С | Ш
Количество объектов: 35.

А

Андрєєва, В.М. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Поведінка споживача" (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060101- "Менеджмент організацій та адміністрування (за видами економічної діяльності)")(№2207). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2012) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»)(№2283). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2012) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент інвестицій та інновацій» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»)(№2282). [Образовательные ресурсы]

Б

Бабаев, В.М. и Кондратенко, Н.О. (2012) ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ЕФЕКТИВНОГО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. Інноваційна економіка, (28) (№ 2). р. 207.

Бардаков , В.А. (2012) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»). [Образовательные ресурсы]

Бардаков , В.А. и Гуляк, Р.Е. (2012) Методичні рекомендації до курсового проекту з навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (управління персоналом та менеджмент організацій)» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»)(№2280). [Образовательные ресурсы]

Бардаков , В.А. и Лукьянченкова, В.Е. (2012) Методические указания к выполнению расчетно-графического задания по дисциплине «Менеджмент организаций и персонала» (для студентов 5 курса дневной формы обучения специальности 8.06010107 «Теплоснабжение и вентиляция»)(№413). [Образовательные ресурсы]

Боровик, М.В. (2012) Дослідження підходів та принципів управління знаннями. Економіка. Фінанси. Право. (12). С. 26-27.

Боровик, М.В. (2012) МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ТРЕНІНГУ. Економічний аналіз: зб. наук. праць (10). С. 66-69.

Буркун, І.Г. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання, практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2, 3 курсів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№1553). [Образовательные ресурсы]

Буркун, І.Г. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»). [Образовательные ресурсы]

В

Волкова, М.В. и Шаповаленко, Д.О. (2012) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни „Ціноутворення” (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – „Менеджмент")(№2237). [Образовательные ресурсы]

Г

Грецька, Г.М. и Великих, К.О. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы]

Грецька, Г.М. и Великих, К.О. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). [Образовательные ресурсы]

К

Кайлюк, Є.М. и Бондаренко, О.В. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Контролінг» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Кайлюк, Є.М. и Позігун, М.П и Сніжко, С.В. (2012) Менеджмент в муніципальній енергетиці: Підручник (за загальною редакцією Сніжка С.В. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-617-630-008-3

Карлова, О.А. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Організація систем життєзабезпечення міст» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»). [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2012) РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІ ПОСЛУГИ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Вінницького національного аграрного університету , 3 (4(70)). С. 99-104.

Карлова, О.А. (2012) ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Зб. наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва (14). С. 83-89.

Карлова, О.А. и Гуляк, Р.Е. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи, практичних занять, виконання курсової роботи та контролю знань з дисципліни „Організація систем життєзабезпечення міст" (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства»)(№2202). [Образовательные ресурсы]

Ковалевський , Г.В. (2012) Статистика: учебник. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-251-9

Ковалевський , Г.В. и Колесник, Т.М. и Тихонова, Г.Б. (2012) Практикум та тренінг зі статистики: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-243-4

Колонтаєвський, О.П. и Самойленко, І.О. (2012) Конспект лекцій з курсу «Бізнес-планування» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання і напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колонтаєвський, О.П. и Шаповаленко, Д.О. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання за галуззю знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» і напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы]

Кондратенко, Н.О. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы]

Н

Новікова, М.М. и Мажник , Л.О. (2012) Методичний підхід до вимірювання соціально-економічного стану регіонів України. БІЗНЕС-ІНФОРМ, (413) (№ 6). С. 36-39.

П

Парасюк, О.О. (2012) Конспект лекцій з дисципліни «Маркетинг послуг» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – “Менеджмент”. [Образовательные ресурсы]

Парасюк, О.О. (2012) Методичні вказівки до практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Маркетинг послуг» (для 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№589). [Образовательные ресурсы]

Плотницька, С.І. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи та самостійного вивчення дисципліни «Основи маркетингу» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»)(№416). [Образовательные ресурсы]

Плотницька, С.І. (2012) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів 3-5 курсів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальностей 7.06010107 - «Теплогазопостачання і вентиляція» та студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010108 «Водопостачання і водовідведення»)(№606). [Образовательные ресурсы]

Плотницька, С.І. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи маркетингу» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы]

С

Самойленко, І.О. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної й організації самостійної робіт з дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.020107 – «Туризм», 6.140101 – «Готельно-ресторанна справа»)(№1577). [Образовательные ресурсы]

Ш

Шевченко, В.С. (2012) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ УСВІДОМЛЕННЯ СПЕЦИФІЧНИХ РИС ГАЛУЗІ. Таврический национальный университет . С. 138-142.

Штерн, Г.Ю. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Ділове адміністрування (корпоративне управління)» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання за спеціальностями 7.03060101 та 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Образовательные ресурсы]

Штерн, Г.Ю. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Корпоративне управління» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання за спеціальністю 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», спеціалізації «Логістика»). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Mon Oct 22 20:41:15 2018 EEST.