Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты в отделе "Факультет менеджмента > Кафедра менеджмента и администрирования" с годом 2009

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта | Нет группировки
Перейти к: А | Б | В | Г | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Ш
Количество объектов: 81.

А

Андрєєва, В.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0502 – «Менеджмент» спеціальності 6.050201 «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Поведінка споживача» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0502 – «Менеджмент», спеціальності 7.050201 - «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы]

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2009) Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи з дисципліни «Маркетинг» ((для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 0502 (6.030601) - Менеджмент). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Андрєєва, В.М. и Гнатенко, М.К. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» ( для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0502 -«Менеджмент», спеціальності: 7.050201, 8.050201 «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы]

Б

Бардаков , В.А. (2009) Менеджмент організацій та персоналу: Методичні рекомендації для практичних занять та завдання до самостійної роботи магістрів 5 курсу (№1738). [Образовательные ресурсы]

Бардаков , В.А. (2009) Оцінка ефективності: Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту (для студентів усіх спеціальностей)(№1829). [Образовательные ресурсы]

Бардаков , В.А. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка виробництва» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо – кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 0926 –«Водні ресурси», 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)», спеціальності 6.092600 - Водопостачання та водовідведення). [Образовательные ресурсы]

Бардаков , В.А. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент організацій та персоналу» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр, напрямів підготовки 0926 – «Водні ресурси», 0921 – Будівництво, спеціальності 8.092601 – «Водопостачання та водовідведення, 8.092108 (6) – "Теплогазопостачання і вентиляція"). [Образовательные ресурсы]

Бардаков , В.А. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент організацій» (для студентів 5, 6 курсу денної та заочної форм навчання, освітньо – кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр, напряму підготовки 0502 Менеджмент, спеціальності 7.050201, 8.050201 Менеджмент організацій,кваліфікації менеджер – економіст, магістр з менеджменту). [Образовательные ресурсы]

Бардаков , В.А. и Кондратенко, Н.О. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент організацій та персоналу» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, напряму підготовки 0906 – «Електротехніка», спец. 8.090603 – «Електротехнічні системи електроспоживання», 8.090605 – «Світлотехніка і джерела світла»). [Образовательные ресурсы]

Боровик, М.В. (2009) Проблемы снижения инновационной активности промышленных предприятий. Бізнес Информ, 2 (12). С. 16-19.

Бурмака, Т.М. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0502 (6.030601) «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бурмака, Т.М. (2009) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Основи менеджменту та маркетингу» (для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво», спеціальності –“Теплогазопостачання і вентиляція”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бурмака, Т.М. (2009) Методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0502 (6.030601) «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Бурмака, Т.М. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0502 – “Менеджмент”, спеціальності 6.050200 - “Менеджмент організацій”). [Образовательные ресурсы]

Бурмака, Т.М. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу. Модуль 1. Менеджмент і маркетинг як основа організації виробничо-господарської діяльності підприємств» (для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво», спеціальності 6.092100 – “Теплогазопостачання і вентиляція”). [Образовательные ресурсы]

Бурмака, Т.М. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Основи менеджменту і маркетингу. Модуль 2. Функції управління і маркетинг в умовах ринку.» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 0921 (6.060101) – «Будівництво», спеціальності 7.092108 – “Теплогазопостачання і вентиляція”). [Образовательные ресурсы]

В

Великих, К.О. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес – планування в умовах ринку» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 0906 – «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 7.090603 – «Електротехнічні системи електроспоживання» 7.090605 – «Світлотехніка та джерела світла»). [Образовательные ресурсы]

Вовк, О.І. (2009) Подяка Міністерства освіти і науки України. Відзначається студентка за відмінне навчання, активну участь у науково-дослідній роботі й громадському житті та з нагоди Дня студента. [Изображение]

Волкова, М.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Проектно-кошторисна справа ремонту житла і будівель" (для студентів 3 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0502 (6.030601)– „Менеджмент”). [Образовательные ресурсы]

Волкова, М.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Ціноутворення (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0502 (6.030601) – «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Г

Грецька, Г.М. (2009) «Організація виробництва»: Конспект лекцій. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Грецька, Г.М. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво» спеціальності 6.050100 – «Економіка підприємства». [Образовательные ресурсы]

Гриненко, В.В. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Аналіз і удосконалення бізнес-процесів” ( для студентів 4 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 (0502) „Менеджмент”, спеціальності „Менеджмент організацій”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Гриненко, В.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Розвиток міських бізнес-систем» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0502 – «Менеджмент», спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы]

К

Кайлюк, Є.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Контролінг» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 0502 – “Менеджмент”. [Образовательные ресурсы]

Кайлюк, Є.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» за напрямом підготовки 0502 – “Менеджмент”, спеціальностей 7.050201, 8.050201 - “Менеджмент організацій”). [Образовательные ресурсы]

Кайлюк, Є.М. и Волкова, М.В. и Іващенко, Т.О. и Френкель, О.О. и Шаповаленко, Д.О. (2009) Ціноутворення на підприємствах міського господарства: навчальний посібник. [Образовательные ресурсы]

Кайлюк, Є.М. и Плотницька, С.І. и Колонтаєвський, О.П. (2009) Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства: Навч. посібник для студентів спеціальності «Менеджмент організацій». [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент в міському господарстві» (для студентів 4, 5 курсу денної та заочної форм навчання, освітньо – кваліфікаційного рівня бакалавр, за напрямом підготовки 6.030601 – “Менеджмент”, спец. 7.050201 – «Менеджмент організацій», спеціалізації „Менеджмент організацій міського господарства). [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Системи життєзабезпечення міста - 2» (для студентів 1,2 курсів денної і заочної форм навчання освітньо – кваліфікаційного рівня бакалавр, за напрямом підготовки 6.030601 – “Менеджмент”, спец. 7.050201 – «Менеджмент організацій», спеціалізації „Менеджмент організацій міського господарства). [Образовательные ресурсы]

Карлова, О.А. (2009) АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСТА. Зб. наук. пр. Дніпропетровського національного університету: Економіка: проблеми теорії та практики (250). С. 1526-1531.

Качев, О.С. и Великих, К.О. (2009) Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту з електрозабезпечення промислових підприємств (№1017). [Образовательные ресурсы]

Ковалевский , Г.В. (2009) Проблемы и перспективы формирования региональных экономических систем: Монография. [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Ковалевський , Г.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», за галуззю знань 1404 «Сфера обслуговування» та напрямом підготовки 6.140101 “Готельно-ресторанна справа”). [Образовательные ресурсы]

Ковалевський , Г.В. и Колесник, Т.М. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», за галуззю знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» та напрямом підготовки 6.030601 (0502) «Менеджмент». [Образовательные ресурсы]

Козирєва, О.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Операційний менеджмент» (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент» спеціальності 6.050200 – Менеджмент організацій). [Образовательные ресурсы]

Колесник, Т.М. и Шахова, О.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» та напрямів підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Колесник, Т.Н. (2009) «Статистика»: Конспект лекций (для студентов всех форм обучения по направлению подготовки 6.030504 – «Экономика и предпринимательство», а также для иностранных студентов). [Образовательные ресурсы]

Колесник, Т.Н. (2009) ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ. БИЗНЕС ИНФОРМ, (364) (№ 3). С. 12-14.

Колесник, Т.Н. и Дрозд, А.В. (2009) ПРОБЛЕМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ХАРЬКОВА. БИЗНЕС ИНФОРМ, (370) (№ 8). С. 34-36.

Колонтаєвський, О.П. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Організація будівництва» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 – “Будівництво”, спеціальності 6.092100 – «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№1948). [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, О.П. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічного завдання з курсу «Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства»(№1943). [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, О.П. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація будівництва» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0921 – “Будівництво”, спеціальності 6.092100 – «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Колонтаєвський, О.П. и Плотницька, С.І. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 «Менеджмент», спеціальності 6.050200 - «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, О.П. и Самойленко, І.О. (2009) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Бізнес-планування» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 0502 – «Менеджмент», спеціальності 6.050200 – «Менеджмент організацій»)(№1787). [Образовательные ресурсы]

Колонтаєвський, О.П. и Самойленко, І.О. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання за напрямком підготовки 0502 – «Менеджмент», спеціальності 6.050200 – «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы]

Кондратенко, Н.О. (2009) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Організація виробництва і маркетинг» (№1642). [Образовательные ресурсы]

Кондратенко, Н.О. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня бакалавр, за напрямом підготовки 0502 (6. 030601) – “Менеджмент”, спец. „Менеджмент організацій міського господарства”). [Образовательные ресурсы]

Кондратенко, Н.О. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація виробництва і маркетинг» (для студентів 3 курсу денної та 2 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, за напрямом підготовки 6.050701 (0906) – “Електротехніка та електротехнології”, спец. – “Електротехнічні системи електроспоживання”; „Світлотехніка і джерела світла”). [Образовательные ресурсы]

Кондратенко, Н.О. и Карлова, О.А. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Організація виробництва на підприємствах міського господарства» для студентів 2,3 курсу денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 6. 030601 (0502) – “Менеджмент” (№1830). [Образовательные ресурсы]

Кондратенко, Н.О. и Токмань, А.І. (2009) Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів (магістерських робіт) (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.090605, 8.090605 - „Світлотехніка і джерела світла")(№1842). [Образовательные ресурсы]

Л

Лелюк, В.О. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Теорія систем та системний аналіз” (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент» спеціальності 6.050200 – «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы]

Лелюк, В.О. (2009) Програма і робоча програми навчальної дисципліни «Операційний менеджмент» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент» спеціальності 6.050200 – «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы]

Лелюк, В.О. и Гриненко, В.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз і вдосконалення бізнес-процесів» (для студентів 4 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0502 «Менеджмент», спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы]

Лук’янченкова, В.Є. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Технологія наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій». [Образовательные ресурсы]

М

Мельман, Вікторія (2009) ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Новий колегіум: науковий інформаційний журнал (№ 6). С. 56-59.

Н

Новікова, М.М. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 0502 – “Менеджмент”, спеціальності 6.050200 – “Менеджмент організацій”). [Образовательные ресурсы]

Новікова, М.М. (2009) Тестові завдання для проведення підсумкового модульного контролю з дисципліни "Регіональний менеджмент" (№1590). [Образовательные ресурсы]

Новікова, М.М. (2009) Потенціал фінансової стійкості машинобудівних підприємств. Фінансова політика та економічне регулюван, (47) (№ 2). С. 99-106.

О

Оспищев, В.И. (2009) Основы маркетинга: Учебное пособие (для студентов направления подготовки 6.070101 – «Транспортные технологии»). [Образовательные ресурсы]

П

Парасюк, О.О. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг послуг» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрям підготовки – 0502 (6.030601) «Менеджмент», спеціальності - «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы]

Парасюк, О.О. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Паблік рілейшнз» (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрям підготовки – 0502 (6.030601) «Менеджмент», спеціальності - «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы]

Плотницька, С.І. (2009) Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи з курсу «Організація і планування ремонту основних фондів житлово-комунального господарства» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій»)(№1937). [Образовательные ресурсы]

Плотницька, С.І. (2009) Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Економіка будівництва» (для студентів 3-4 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 6.092100 – „Теплогазопостачання і вентиляція”)(№1813). [Образовательные ресурсы]

Плотницька, С.І. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Економіка будівництва» (для студентів 3-4 курсів денної і заочної форм навчання освітньо–кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 0921 – «Будівництво», 6.060101 «Будівництво» спеціальності 6.092100 – «Теплогазопостачання і вентиляція». [Образовательные ресурсы]

Плотницька, С.І. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Основи маркетингу і менеджменту» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітньо – кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 0926 – «Водні ресурси», спеціальності 7.092601 – «Водопостачання та водовідведення»). [Образовательные ресурсы]

Р

Репенко, І.І. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Інноваційний менеджмент» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 – «Менеджмент» рівень підготовки спеціаліст 7.050201 «Менеджмент організацій», рівень підготовки магістр 8.050201 «Менеджмент організацій». [Образовательные ресурсы]

С

Самойленко, І.О. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Характеристика паливно-енергетичного комплексу України» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент», спеціальності 6.050200- «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы]

Самойленко, І.О. (2009) Характеристика паливно-енергетичного комплексу України: Конспект лекцій до вивчення базових тем дисципліни (для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 (6.030601) - «Менеджмент»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Сніжко, С.В. (2009) Конспект лекцій з курсу „Менеджмент в енергетиці” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання напряму підготовки – 0502 (6.030601) – „Менеджмент”). [Образовательные ресурсы]

Сніжко, С.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни "Менеджмент в енергетиці" (для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрямів підготовки 0502 – "Менеджмент", спеціальності 6.050200 "Менеджмент організацій", спеціалізація "Менеджмент організацій паливно-енергетичного комплексу"). [Образовательные ресурсы]

Сніжко, С.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Статистика» (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.050100 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы]

Сніжко, С.В. и Великих, К.О. (2009) Менеджмент у паливно-енергетичному комплексі: навч. посібник. [Образовательные ресурсы]

Ш

Штерн, Г.Ю. (2009) Корпоративне управління: Навч. посібник. [Образовательные ресурсы]

Штерн, Г.Ю. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Комерційна діяльність» (для студентів денної і заочної форм навчання освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр, галузь знань – 0306 Менеджмент і адміністрування, напрям підготовки - 6.030601 Менеджмент). [Образовательные ресурсы]

Штерн, Г.Ю. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Основи комерційної діяльності» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр, напрям підготовки – 6.030504 Економіка підприємства, 6.030509 Облік і аудит). [Образовательные ресурсы]

Штерн, Г.Ю. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Корпоративне управління» (для студентів денної форми навчання освітньо- кваліфікаційного рівня підготовки магістр, напрям підготовки - 0502 Менеджмент, спеціальності 8.050201 – «Менеджмент організацій»). [Образовательные ресурсы]

Штерн, Г.Ю. (2009) Ситуаційні та практичні завдання для практичних занять з курсу «Корпоративне управління»: методичні вказівки для студентів денної форми навчання освітньо- кваліфікаційного рівня підготовки магістр, напрямку "Менеджмент". [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Штонденко, К.В. (2009) Грамота за зайняте І місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Політологія" для вищих навчальних закладів, де політологія не є спеціальністю, у 2008/2009 навчальному році. [Изображение]

Штонденко, К.В. (2009) Грамота за участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Політологія" для вищих навчальних закладів, де політологія не є спеціальністю, у 2008/2009 навчальному році. [Изображение]

Этот список был создан Mon Oct 22 20:41:13 2018 EEST.