A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Division is "Archival departments > Faculty of pislyadiplomnoy education and extra-mural studies > A department of the informative systems and technologies is in a city economy" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | В | К | Л | М | О | Ч
Number of items: 37.

А

Ачкасов, А.Є. and Лушкін , В.А. and Охріменко, В.М. (2012) Електропостачання у будівництві: навч. посіб. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-231-1

В

Воронкова, Т.Б. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи»(для студентів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010107 – «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource]

Воронкова, Т.Б. and Охріменко, В.М. and Воронков, О.О. (2012) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з курсу «Теорія імовірностей» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання ФПО та ЗН напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво і господарство»). [Teaching Resource] (In Press)

К

Карпалюк, І.Т. (2012) Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу «Комп’ютерні мережі та телекомунікації» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання, та слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). [Teaching Resource] (In Press)

Карпалюк, І.Т. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 6.060101 – «Будівництво»). [Teaching Resource]

Карпалюк, І.Т. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Геоінформаційні системи» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання галузь знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource]

Карпалюк, І.Т. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Комп’ютерний дизайн та рекламна діяльність» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource]

Карпалюк, І.Т. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика» (для студентів 1 курсу заочної та слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит»). [Teaching Resource]

Карпалюк, І.Т. and Воронкова, Т.Б. (2012) Конспект лекцій з курсу «Економічна інформатика» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання ФПО та ЗН напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (In Press)

Карпалюк, І.Т. and Воронкова, Т.Б. (2012) Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з курсу «Економічна інформатика» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання ФПО та ЗН напрямів 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»)(№280). [Teaching Resource]

Костенко, О.Б. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Мови програмування» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource]

Костенко, О.Б. and Карпалюк, І.Т. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Математичні моделі соціально-економічних процесів» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)»). [Teaching Resource]

Костенко, О.Б. and Карпалюк, І.Т. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Операційні системи» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). [Teaching Resource]

Кузнецов, А.І. and Чернявська, М.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» (для слухачів ІІ вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.05070203 "Електричний транспорт"). [Teaching Resource]

Кузнецов, А.І. and Чернявська, М.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи електротехніки» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Teaching Resource]

Л

Лукина, Э.В. and Чернушенко, Е.И. (2012) Методические указания для выполнения расчетов редуктора в курсовом проекте по курсу «Прикладная механика» (для слушателей второго высшего образования специальности 7.05070203 «Электрический транспорт»)(№2242). [Teaching Resource]

Лукіна, Е.В. and Чернушенко, О. І. (2012) Методичні вказівки та завдання до самостійної та розрахунково-графічної роботи з курсу «ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання бакалаврів напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні системи електроспоживання»). [Teaching Resource] (In Press)

Лукіна, Е.В. and Чернушенко, О. І. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Теоретична механіка. Спецкурс» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010101 – «Промислове і цивільне будівництво»). [Teaching Resource]

М

Мордовцев, С.М. (2012) Конспект лекций по курсу «Системы управления базами данных» (для студентов 3 –4 курсов заочной формы обучения направления подготовки 6.030601 "Менеджмент"). [Teaching Resource]

Мордовцев, С.М. (2012) Методические указания для самостоятельного изучения курса "Системы управления базами данных" (для студентов 4 курса заочной формы обучения по направлению подготовки 6.030601 «Менеджмент» специальности «Менеджмент организаций»)(№1211). [Teaching Resource]

Мордовцев, С.М. (2012) Методические указания к выполнению контрольной работы по курсу "Системы управления базами данных" (для студентов 3 – 4 курсов заочной формы обучения направления подготовки 6.030601 - «Менеджмент»)(№246). [Teaching Resource]

О

Охріменко, В.М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Метрологія і стандартизація» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092103 "Міське будівництво і господарство"). [Teaching Resource]

Охріменко, В.М. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.092103 "Міське будівництво і господарство"). [Teaching Resource]

Охріменко, В.М. and Воронков, О.О. and Воронкова, Т.Б. (2012) Конспект лекцій з курсу «Теорія імовірностей» (для сту- дентів 2 курсу заочної форми навчання ФПО та ЗН напряму підготовки 6.060101 – «Будівництво»). [Teaching Resource]

Охріменко, В.М. and Воронкова, Т.Б. (2012) Конспект лекцій з курсу "Електротехніка у будівництві" (для студентів 2 курсу та слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН напрямку підготовки 6.060101 "Будівництво", спеціальностей "ПЦБ", "МБГ", ТГПіВ). [Teaching Resource] (In Press)

Охріменко, В.М. and Воронкова, Т.Б. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Геоінформаційні технології» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво»). [Teaching Resource] (In Press)

Охріменко, В.М. and Воронкова, Т.Б. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Геоінформаційні технології» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання та слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010103 «Міське будівництво і господарство»). [Teaching Resource] (In Press)

Охріменко, В.М. and Воронкова, Т.Б. (2012) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Геоінформаційні технології» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання ЦПО та ЗН спеціальності 7.06010103 «Міське будівництво і господарство»). [Teaching Resource] (In Press)

Охріменко, В.М. and Воронкова, Т.Б. (2012) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Теорія систем та системний аналіз” (для студентів 3 курсу ФПО та ЗН галузі знань 0306 "Менеджменті і адміністрування" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент")(№2225). [Teaching Resource]

Охріменко, В.М. and Воронкова, Т.Б. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Теорія систем та системний аналіз” (для студентів 3 курсу ФПО та ЗН галузі знань 0306 "Менеджменті і адміністрування" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент")(№2224). [Teaching Resource]

Охріменко, В.М. and Воронкова, Т.Б. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Комп'ютерна графіка в будівництві» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.092103 "Міське будівництво і господарство"). [Teaching Resource]

Охріменко, В.М. and Воронкова, Т.Б. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика» (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921 "Будівництво" спеціальностей: 7.092101 "Промислове і цивільне будівництво", 7.092103 "Міське будівництво і господарство", 7.092108 "Теплогазопостачання і вентиляція"). [Teaching Resource]

Охріменко, В.М. and Воронкова, Т.Б. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Теорія імовірностей і математична статистика» (для студентів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальності 7.06010107 – «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource]

Охріменко, В.М. and Воронкова, Т.Б. and Воронков, О.О. (2012) Конспект лекцій з курсу «Математичне програмування» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальностей 7.050107 «Економіка підприємства», 7.050106 «Облік і аудит»). [Teaching Resource] (In Press)

Охріменко, В.М. and Воронкова, Т.Б. and Воронков, О.О. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з курсу «Математичне програмування» (для студентів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальностей 7.050107 "Економіка підприємства", 7.050106 "Облік і аудит")(№372). [Teaching Resource]

Охріменко, В.М. and Воронкова, Т.Б. and Воронков, О.О. (2012) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Теорія імовірностей і математична статистика» (для слухачів другої вищої освіти ФПО та ЗН спеціальностей 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція», 7.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»). [Teaching Resource] (In Press)

Ч

Чернявська, М.В. and Карпалюк, І.Т. and Глєбова, М.Л. (2012) МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисциплін "Основи метрології та електричних вимірювань", "Основи метрології та електровимірювань" (для студентів 3 курсу заочної форми навчання напрямів підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології ", 6.050702 "Електромеханіка" та для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.05070203 – "Електричний транспорт", 7.05070103 – "Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)"). [Teaching Resource] (In Press)

This list was generated on Fri Jan 21 03:44:35 2022 EET.