Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты в отделе "Факультет инженерных сетей и экологии городов > Кафедра инженерной экологии городов" с годом 2009

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта | Нет группировки
Перейти к: І | А | Б | В | Г | К | Л | П | С | Т | Ш
Количество объектов: 102.

І

Іщенко, А.В. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Гідрологія і гідрометрія" (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060103 „Гідротехніка (Водні ресурси)” (0926 - „Водні ресурси”), спеціальності - „Водопостачання та водовідведення”)(№1882). [Образовательные ресурсы]

Іщенко, А.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Гідрологія і гідрометрія» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.060103 „Гідротехніка (Водні ресурси)”. [Образовательные ресурсы]

Іщенко, А.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Гідрологія» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы]

А

Алексієнко, О.М. и Завада, К.В. и Жиліна, М.В. (2009) Диплом ІІІ ступеня за підсумками ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму "Екологія та охорона навколишнього середовища". [Изображение]

Б

Бараннік, В.О. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Інформаційні технології управління” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 0708 “Екологія” (6.040106 - “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”)). [Образовательные ресурсы]

Бараннік, В.О. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Моделювання і прогнозування стану довкілля” (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямів підготовки 0708 “Екологія” (6.040106 - “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы]

Бараннік, В.О. и Дмитренко, Т.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Прикладна механіка рідин і газів» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы]

Бараннік, В.О. и Дмитренко, Т.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Системний аналіз довкілля” (для студентів 2 курсу денної форми навчання) напряму підготовки - 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. [Образовательные ресурсы]

Бараннік, В.О. и Дмитренко, Т.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Системний аналіз” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"). [Образовательные ресурсы]

Бараннік, В.О. (2009) Конспект лекцій з дисципліни “Інформаційні технології управління” (для студентів денної і заочної форм навчання напряму 0708 „Екологія” (6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування)). [Образовательные ресурсы]

Бекетов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Інженерна аероекологія міст” (для студентів 5 курсу денної та 5 і 6 курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки 0708 Екологія спец. 7.070801 „Екологія і охорона навколишнього природного середовища”). [Образовательные ресурсы]

Бригінець, К.Д. (2009) Методичні вказівки до виконання розділу «Відходи» дипломної роботи (№1092). [Образовательные ресурсы]

Бригінець, К.Д. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Основи утилізації відходів” (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0708 „Екологія” спец. 6.070800 „Екологія та охорона навколишнього природного середовища”). [Образовательные ресурсы]

Бєкєтов, В.Є. и Євтухова, Г.П. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Методи і прибори контролю стану атмосферного повітря ” (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0708 „Екологія” спец. 7.070801 „Екологія і охорона навколишнього природного середовища”). [Образовательные ресурсы]

В

Вергелес, Ю.І. (2009) Програма навчальної дисципліни „Інформаційні технології” (для студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки магістрів 0708 - „Екологія”, спеціальності 8.070801 - „Екологія та охорона навколи-шнього природного середовища”). [Образовательные ресурсы]

Вергелес, Ю.І. (2009) Програма навчальної дисципліни „Біологія міського середовища” (для студентів 1 і 2 курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы]

Вергелес, Ю.І. (2009) Програма навчальної дисципліни „Екологія міських систем” (для студентів 1 і 2 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы]

Вергелес, Ю.І. (2009) Програма навчальної дисципліни „Комунікативне спілкування в екології” (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы]

Вергелес, Ю.І. (2009) Програма навчальної дисципліни „Прикладна наука про рослинність (Прикладна фітоекологія)” (для студентів 4, 5 курсів денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки бакалаврів 0708 - „Екологія” і 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы]

Вергелес, Ю.І. и Бараннік, В.О. (2009) Програма навчальної дисципліни „Інформаційні технології” (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки спеціалістів 0708 - „Екологія”, спеціальності 7.070801 - „Екологія та охорона навколишнього природного середовища”). [Образовательные ресурсы]

Виставна, Ю.Ю. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Екологічний менеджмент і аудит” (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0708 «Екологія» спеціальності 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього природного середовища” ). [Образовательные ресурсы]

Виставна, Ю.Ю. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни „Моніторинг довкілля” (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки бакалаврів 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы]

Г

Галетич, І.К. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Екологія” (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Міське будівництво і господарство» спеціалізації «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель». [Образовательные ресурсы]

Галетич, І.К. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Екологія” (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці у будівництві». [Образовательные ресурсы]

Галетич, І.К. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Основи екології” (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 «Архітектура». [Образовательные ресурсы]

Галетич, І.К. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Основи екології” (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0709 «Геодезія, картографія та землевпорядкування» (6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій») спеціальності 6.070900 «Геоінформаційні системи і технології». [Образовательные ресурсы]

Галетич, І.К. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Основи екології” (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 6.090600 «Електротехнічні системи електроспоживання». [Образовательные ресурсы]

Галетич, І.К. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Основи екології” (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності 6.090600 «Світлотехніка і джерела світла». [Образовательные ресурсы]

Галетич, І.К. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Фізичні аспекти екології” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки напряму підготовки 0708 «Екологія» спеціальності 6.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища». [Образовательные ресурсы]

Галетич, І.К. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Фізичні основи екології” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы]

Галетич, І.К. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни “Основи екології” (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій». [Образовательные ресурсы]

Галетич, І.К. и Телюра, Н.О. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Організація управління в екологічній діяльності» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрям підготовки 0708 - «Екологія», спеціальності 6.070800 „Екологія та охорона навколишнього середовища”). [Образовательные ресурсы]

К

Катков, М.В. (2009) Екологія. Конспект лекцій (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 „Туризм”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Катков, М.В. (2009) Конспект лекцій з курсу «Основи екології» (для студентів 1 курсу денної форми та 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент». [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Катков, М.В. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Соціальна екологія» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”)(№2056). [Образовательные ресурсы]

Катков, М.В. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Соціальна екологія» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Катков, М.В. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи екології» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№2051). [Образовательные ресурсы]

Катков, М.В. (2009) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Соціальна екологія» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”)(№956). [Образовательные ресурсы]

Катков, М.В. (2009) Основи екології: Конспект лекцій (для студентів 3 курсу денної форми навчання та 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології» (за видами транспорту). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Катков, М.В. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Екологія» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 - „Туризм”). [Образовательные ресурсы]

Катков, М.В. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи екології» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент » спеціалізації «Логістика», «Менеджмент організацій міського господарства», «Менеджмент організацій в будівництві», «Менеджмент місцевого самоврядування», Менеджмент організацій міського господарства», «Менеджмент готельно-курортного і туристського сервісу»). [Образовательные ресурсы]

Катков, М.В. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи екології» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій міського господарства», «Менеджмент готельно-курортного і туристського сервісу»). [Образовательные ресурсы]

Катков, М.В. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи екології» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)» спеціальність «Транспортні системи»). [Образовательные ресурсы]

Катков, М.В. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи екології» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.070101 «Транспортні технології ( за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы]

Катков, М.В. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Соціальна екологія» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом 6.040106 - „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ”). [Образовательные ресурсы]

Катков, М.В. (2009) Соціальна екологія: Конспект лекцій (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Катков, М.В. и Телюра, Н.О. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Екологія» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.020107 „Туризм”)(№1234). [Образовательные ресурсы]

Катков, М.В. и Телюра, Н.О. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи екології»(для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»)(№1246). [Образовательные ресурсы]

Катков, М.В. и Телюра, Н.О. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи екології» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.070101«Транспортні технології» (за видами транспорту)(№2052). [Образовательные ресурсы]

Команда, ХНАМГ (2009) Диплом за ІІІ командне місце у Всуекраїнській студентській олімпіаді з дисципліни "Екологія" ("Основи екології"). [Изображение]

Л

Ладиженський, В.М. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Екологічна стандартизація і сертифікація» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напрям підготовки 0708 - «Екологія», спеціальності 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”). [Образовательные ресурсы]

Ладиженський, В.М. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Екологічне інспектування» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напрям підготовки 0708 - «Екологія», спеціальності 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”). [Образовательные ресурсы]

Ладиженський, В.М. и Іщенко, А.В. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Прикладна гідроекологія» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0708 - „Екологія”, спеціальності 6.070800 - „Екологія та охорона навколишнього середовища”)(№1888). [Образовательные ресурсы]

Ладиженський, В.М. и Іщенко, А.В. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Інженерна гідроекологія міст» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0708 - „Екологія”, спеціальності 7.070801 - „Екологія та охорона навколишнього середовища”)(№1886). [Образовательные ресурсы]

Ладиженський, В.М. и Іщенко, А.В. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інженерна гідроекологія міст» (для студентів 5 курсу денної форми навчання і 5-6 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0708 - „Екологія”, спеціальностей 7.070801 та 8.070801 - „Екологія та охорона навколишнього середовища”)(№1887). [Образовательные ресурсы]

Ладиженський, В.М. и Іщенко, А.В. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Прикладна гідроекологія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання і 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0708 - „Екологія”, спеціальності 6.070800 - „Екологія та охорона навколишнього середовища”)(№1889). [Образовательные ресурсы]

Ладиженський, В.М. и Іщенко, А.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна гідроекологія міст» (для студентів 5 курсу денної та 5-6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 0708 - «Екологія», спеціальності 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”). [Образовательные ресурсы]

Ладиженський, В.М. и Іщенко, А.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Інженерна гідроекологія міст» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, напряму підготовки 0708 - «Екологія», спеціальності 8.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”). [Образовательные ресурсы]

Ладиженський, В.М. и Дмитренко, Т.В. и Іщенко, А.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Прикладна гідроекологія» (для студентів 2-4 курсів денної і 3-5 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напрямів підготовки 0708 - “Екологія”, 6.040106 - “Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы]

Лошак, О.М. (2009) Грамота за зайняте І місце у Дев'ятій щорічній Всеукраїнській конференції "Екологічний менеджмент у загальній системі управління". [Изображение]

Лошак, О.М. (2009) Грамота за змістовну доповідь на пленарному засіданні Дев'ятої щорічної Всеукраїнської конференції "Екологічний менеджмент у загальній системі управління". [Изображение]

П

Пономаренко, Є. Г. и Джураєва, О. С. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Екологічний менеджмент і аудит" (для студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0708 «Екологія» спеціальності 8.070801 - «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы]

Пономаренко, Є. Г. и Джураєва, О.С. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Інформаційні технології в охороні довкілля" відповідно до експериментального плану (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы]

Пономаренко, Є. Г. и Джураєва, О.С. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Екологічний менеджмент і аудит" (для студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0708 «Екологія» спеціальності 7.070801 - «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы]

Пономаренко, Є.Г. и Джураєва, О.С. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Інформатика і системологія" відповідно до експериментального плану (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы]

Пономаренко, Е.Г. и Джураева, О.С. (2009) Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Информационные технологии в охране окружающей среды» (модуль 1 «Технология использования электронных таблиц EXCEL для решения заданий по специальности») (для студентов 2 курса дневной формы обучения по направлению подготовки 6.040106 «Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование») (№1752). [Образовательные ресурсы]

С

Саратов, І.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Гідрологія і гідрометрія» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напрямку підготовки 0926 «Водні ресурси» (6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы]

Саратов, І.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Загальна гідрологія і гідротехнічні споруди» для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямку підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы]

Саратов, І.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Метеорологія та кліматологія» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы]

Саратов, І.Ю. (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Метеорологія і кліматологія» для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы]

Саратов, І.Ю. и Іщенко, А.В. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи "Визначення батиграфічних характеристик водосховища і побудова основних розрахункових горизонтів" з дисципліни "Гідрологія і гідрометрія" (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 6.060103 „Гідротехніка (Водні ресурси)” (0926 - „Водні ресурси”), спеціальності - „Водопостачання та водовідведення”)(№1883). [Образовательные ресурсы]

Саратов, І.Ю. и Іщенко, А.В. (2009) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи "Визначення батиграфічних характеристик водосховища і побудова основних розрахункових горизонтів" з дисципліни "Гідрологія" (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”)(№1885). [Образовательные ресурсы]

Саратов, І.Ю. и Іщенко, А.В. (2009) Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Гідрологія" (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”)(№1884). [Образовательные ресурсы]

Саратов, І.Ю. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «ЗАГАЛЬНА ГІДРОЛОГІЯ І ГІДРОТЕХНІЧНІ СПОРУДИ» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 – „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Саратов, І.Ю. (2009) Конспект лекцій з навчальної дисципліни “Метеорологія і кліматологія” (для студентів 2 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Саратов, І.Ю. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з дисциплін «Гідрологія» та «Гідрологія і гідрометрія» (для студентів 2-3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” та 6.060103 – «Гідротехніка (водні ресурси)»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Саратов, І.Ю. (2009) Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Загальна гідрологія та гідротехнічні споруди» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)(№1280). [Образовательные ресурсы]

Саратов, І.Ю. и Іщенко, А.В. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Гідрологія і гідрометрія» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямами підготовки 0926 – „Водні ресурси”, 6.060103 „Гідротехніка (Водні ресурси)”, спеціальності „Водопостачання та водовідведення”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Саратов, І.Ю. и Іщенко, А.В. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Гідрологія» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Саратов, І.Ю. и Дядін, Д.В. (2009) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Метеорологія і кліматологія» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Свіренко, Л.П. и Бригінець, К.Д. и Дядін, Д.В. и Телюра, Н.О. (2009) Програма навчальної дисципліни і Робоча програма навчальної дисципліни “Прикладна літоекологія і радіоекологія” (для студентів 3-4 курсу денної і 3-5 курсу заочної форм навчання напрямів підготовки 0708 – «Екологія», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища і збалансоване природокористування»). [Образовательные ресурсы]

Свіренко, Л.П. и Дядін, Д.В. (2009) Програма навчальної дисципліни і Робоча програма навчальної дисципліни “Особливості використання підземних вод на урбанізованих територіях” (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напряму підготовки 0708 – «Екологія» спеціальності 8.070801 «Екологія і охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы]

Свіренко, Л.П. и Дядін, Д.В. (2009) Програма навчальної дисципліни і Робоча програма навчальної дисципліни “Інженерна літоекологія міст” (для студентів 5 курсу денної та 5-6 курсів заочної форм навчання напряму підготовки 0708 – «Екологія» спеціальності 7.070801 «Екологія і охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы]

Свіренко, Л.П. и Дядін, Д.В. (2009) Програма навчальної дисципліни і Робоча програма навчальної дисципліни “Інженерна літоекологія міст” (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр напряму підготовки 0708 – «Екологія» спеціальності 8.070801 «Екологія і охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы]

Свіренко, Л.П. и Дядін, Д.В. (2009) Програма навчальної дисципліни і Робоча програма навчальної дисципліни “Особливості використання підземних вод на урбанізованих територіях” (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0708 – «Екологія» спеціальності 7.070801 «Екологія і охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы]

Серветник, М.А. (2009) Грамота за кращу доповідь на ІV Всеукраїнській студентській науковій конференції "Сучасні проблеми природничих наук". [Изображение]

Спірін, О.І. (2009) Методичний посібник до підготовки до практичних занять з дисципліни „Загальна екологія й основи заповідної справи” (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)(№1808). [Образовательные ресурсы]

Спірін, О.І. (2009) Методичний посібник до підготовки до практичних занять з дисципліни „Загальна екологія” (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)(№1809). [Образовательные ресурсы]

Спірін, О.І. (2009) Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни „Загальна екологія” (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)(№1840). [Образовательные ресурсы]

Спірін, О.І. (2009) Методичні вказівки з організації самостійної праці студента з дисципліни „Біохімія і мікробіологія” (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)(№1838). [Образовательные ресурсы]

Спірін, О.І. (2009) Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів та виконання курсової роботи з дисципліни „Біохімія і мікробіологія” (№1200). [Образовательные ресурсы]

Спірін, О.І. (2009) Практичні заняття з курсу „Біохімія і мікробіологія”. Методичні вказівки з підготовки (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»)(№1839). [Образовательные ресурсы]

Спірін, О.І. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Біогеохімія і мікробіологія» (для студентів 2 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы]

Спірін, О.І. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Біохімія і мікробіологія» (для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы]

Спірін, О.І. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Загальна екологія і основи заповідної справи» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы]

Спірін, О.І. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Загальна екологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Образовательные ресурсы]

Стольберг, Ф.В. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0708 «Екологія» спеціальності 8.070801 «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы]

Стольберг, Ф.В. (2009) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «ВСТУП ДО ФАХУ» відповідно до експериментального плану (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування). [Образовательные ресурсы]

Т

Телюра, Н.О. (2009) Методичні вказівки до проведення практичних занять з основ ґрунтознавства та охорони ґрунтів курсу „Прикладна літоекологія та радіоекологія” (для студентів 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 0708 «Екологія», спец. 6.070800 - „Екологія та охорона навколишнього середовища”) (№1751). [Образовательные ресурсы]

Телюра, Н.О. (2009) Диплом учаснику IV обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини" за напрямом: електротехніка та енергетика. [Изображение]

Ш

Шатровський, О.Г. и Вергелес, Ю.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Біологія і екологія людини» для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы]

Шатровський, О.Г. и Вергелес, Ю.І. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна біологія» для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Mon Jan 21 11:19:51 2019 EET.