A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Division is "Department of Engineering networks and urban ecology > Department of Chemistry and Integrated Technologies" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | В | З | М | Н | П | Ш
Number of items: 32.

І

Ігнатов, І.І. and Мураєва, О.О. and Мокрицька, Н.В. and Нат, Т.П. and Нестеренко, С.В. and Зайцева, І.С. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Органічна хімія» з дисципліни "Хімія." Модуль 2 "Органічна хімія", з дисципліни "Хімія" (№1671). [Teaching Resource]

Б

Безцінний, О.О. and Волювач, С.В. and Зайцева, І.С. and Ігнатов, І.І. and Мокрицька, Н.В. and Мураєва, О.О. and Нат, Т.П. and Нестеренко, С.В. and Панайотова, Т.Д. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Загальна та неорганічна хімія", з дисципліни "Хімія." Модуль1 "Загальна та неорганічна хімія", з дисципліни "Хімія", з дисципліни "Хімія." Модуль1 "Загальна хімія" (№1661). [Teaching Resource]

В

Волювач, С.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Хімія» для студентів 1–2 курсів денної та 1–3 курсів заочної форм навчання напряму 6.060101 «Будівництво»: спеціальностей – «Міське будівництво та господарство», «Технічне обслуговування, ремонт та реконструкція будівель». [Teaching Resource]

Волювач, С.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Хімія» для студентів 1–2 курсів денної та 1–3 курсів заочної форм навчання напряму 6.060101 «Будівництво»: спеціальностей – «Промислове і цивільне будівництво», «Охорона праці у будівництві». [Teaching Resource]

Волювач, С.В. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Хімія». Модуль 1 «Загальна хімія» для студентів 1–2 курсів денної та 1–3 курсів заочної форм навчання напряму 6.060103 – «Гідротехніка (Водні ресурси)» спеціальності – «Водопостачання та водовідведення». [Teaching Resource]

Волювач, С.В. and Ігнатов, І.І. and Зайцева, І.С. and Мураєва, О.О. and Мокрицька, Н.В. and Нат, Т.П. and Нестеренко, С.В. and Панайотова, Т.Д. (2009) Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Хімія",з дисципліни "Хімія." Модуль1 "Загальна хімія" , з дисципліни "Хімія." Модуль1 "Загальна та неорганічна хімія" (№1733). [Teaching Resource]

Волювач, С.В. and Игнатов, И.И. and Зайцева, И.С. and Мураева, О.А. and Мокрицкая, Н.В. and Нат, Т.П. and Нестеренко, С.В. and Панаётова, Т.Д. (2009) Методические указания к выполнению контрольных работ по дисциплине "Химия", по дисциплине "Химия". Модуль 1. "Общая химия", по дисциплине "Химия". Модуль 1. "Общая и неорганическая химия" (№1690). [Teaching Resource]

З

Зайцева, І.С. (2009) Конспект лекцій з дисципліни “Хімія” (для студентів 1 – 2 курсів денної та 1 – 3 курсів заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, спец. “Електротехнічні системи електроспоживання”, ”Світлотехніка і джерела світла”). [Teaching Resource]

Зайцева, І.С. (2009) Програма та Робоча програма навчальної дисципліни "Хімія" (для студентів 1-2 курсів денної та 1–3 курсів заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 – “Електротехніка та електротехнології”, спеціальності 6.090600 – “Електротехнічні системи електроспоживання”, 6.090600 – ”Світлотехніка і джерела світла”). [Teaching Resource]

М

Мокрицька, Н.В. (2009) Програма та Робоча програма навчальної дисципліни "Хімія" (для студентів 1-2 курсів денної та 1–3 курсів заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 – “Електромеханіка ”. [Teaching Resource]

Мокрицька, Н.В. and Панайотова, Т.Д. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Хімія» (для студентів 1 –2 курсів денної та 1 –3 курсів заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.070101 – “Транспортні технології (за видами транспорту)”, спец. “ТС”, “ОР”, “ОП”). [Teaching Resource]

Мураєва, О.О. (2009) Конспект лекцій з дисципліни «Аналітична хімія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» і 2 курсу денної та 2-3 курсів заочної форм навчання напряму 6.060103 «Гідротехніка ( Водні ресурси)») і з дисципліни «Хімія» (для студентів 2–3 курсів заочної форми навчання напрямів 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»). [Teaching Resource]

Мураєва, О.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Аналітична хімія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.060103 – “Гідротехніка (Водні ресурси)”). [Teaching Resource]

Мураєва, О.О. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Хімія». Модуль 3. «Аналітична хімія» (для студентів 2 – 3 курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 – ”Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Teaching Resource]

Мураєва, О.О. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Аналітична хімія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Teaching Resource]

Мураєва, О.О. (2009) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Органічна хімія» (для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Teaching Resource]

Мураєва, О.О. and Ігнатов, І.І. and Волювач, С.В. and Нат, Т.П. and Зайцева, І.С. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Аналітична хімія" (для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів 6.040106– “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” і 6.060103 – “Гідротехніка (водні ресурси)”), з дисципліни "Хімія." Модуль 3 "Аналітична хімія" (для студентів 2 – 3 курсів заочної форми навчання напрямів 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” і 6.060103 – “Гідротехніка (водні ресурси)”)(№1856). [Teaching Resource]

Мураєва, О.О. and Зайцева, І.С. (2009) Методичні вказівки до виконання самостійних і контрольних робіт з органічної хімії курсу «Хімія» (№1188). [Teaching Resource]

Мураєва, О.О. and Зайцева, І.С. and Нат, Т.П. (2009) Методичні вказівки до виконання самостійних і контрольних робіт з дисципліни "Аналітична хімія" (для студентів 2 курсу денної форми навчання напрямів 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” і 6.060103 – “Гідротехніка (водні ресурси)”), з дисципліни "Хімія." Модуль 3 "Аналітична хімія" (для студентів 2 – 3 курсів заочної форми навчання напрямів 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” і 6.060103 – “Гідротехніка (водні ресурси)”)(№1797). [Teaching Resource]

Н

Нат, Т.П. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Хімія.» Модуль 2. «Органічна хімія» для студентів 1 – 2 курсів денної та 1 –3 курсів заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (водні ресурси)». [Teaching Resource]

Нат, Т.П. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Хімія.» Модуль 2. «Органічна хімія» для студентів 1 – 3 курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Teaching Resource]

Нат, Т.П. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Аналітична хімія” для студентів 2 – 3 курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (водні ресурси)». [Teaching Resource]

Нат, Т.П. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Фізико-хімічні методи аналізу води” для студентів 2 курсу денної та 2 – 3 курсів заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (водні ресурси)». [Teaching Resource]

Нат, Т.П. (2009) Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Фізико-хімічні методи аналізу” для студентів 2 курсу денної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”». [Teaching Resource]

Нат, Т.П. and Мураєва, О.О. and Панайотова, Т.Д. and Безцінний, О.О. (2009) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Фізико-хімічні методи аналізу» (для студентів 2 курсу денної та 2-3 курсів заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»), з дисципліни «Фізико-хімічні методи аналізу води» (для студентів 2 курсу денної та 2-3 курсів заочної форм навчання напряму підготовки 6.060103 – «Гідротехніка (водні ресурси)»(№2050). [Teaching Resource]

Нестеренко, С.В. (2009) Програма та Робоча програма навчальної дисципліни "Хімія" (для студентів 1 – 2 курсів денної та 1 – 3 курсів заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво”, спеціальність “Теплогазопостачання і вентиляції “). [Teaching Resource]

П

Панайотова, Т.Д. and Зайцева, І.С. (2009) Програма та Робоча програма навчальної дисципліни "Загальна та неорганічна хімія" (для студентів 1-2 курсів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Teaching Resource]

Панайотова, Т.Д. and Зайцева, І.С. (2009) Програма та Робоча програма навчальної дисципліни "Хімія. Модуль 1. Загальна та неорганічна хімія" (для студентів 1-3 курсів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”). [Teaching Resource]

Панайотова, Т.Д. and Нестеренко, С.В. and Зайцева, І.С. and Мураєва, О.О. and Ігнатов, І.І. and Мокрицька, Н.В. and Нат, Т.П. and Волювач, С.В. (2009) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни "Загальна та неорганічна хімія" , з дисципліни "Хімія." Модуль1 "Загальна та неорганічна хімія", з дисципліни "Хімія", з дисципліни "Хімія." Модуль1 "Загальна хімія" (№1701). [Teaching Resource]

Ш

Харківська національна академія міського господарства (2009) Патент на корисну модель № 45427 "Співполімерна самотвердіюча композиція". UA 45427.

Харківська національна академія міського господарства (2009) Патент на винахід №88250 "Акрилова композиція для кріплення анкерних болтів". UA 88250.

Харківська національна академія міського господарства (2009) Патент на корисну модель № 41266 "Акрилова самотвердіюча композиція". UA 41266.

This list was generated on Mon Feb 17 03:41:02 2020 EET.