Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты в отделе "Факультет транспортных систем и технологий > Кафедра физики" с годом 2015

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта | Нет группировки
Перейти к: Б | Н | О | П | С
Количество объектов: 8.

Б

Безуглий, А.В. (2015) Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни Фізика (для студентів курсу денної та заочної форм навчання бакалаврів за всіма напрямами). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Н

Назаренко, Є.І. и Орел, Є.С. (2015) Фізика. Конспект лекцій (для студентів 1-го курсу денної форми та 1-2 курсів заочної форми навчання бакалаврів за напрямами 6.170202 - Охорона праці, 6.070101 - Транспортні технології (за видами транспорту), 6.060101 - Будівництво, 6.060103 - Гідротехніка (водні ресурси), 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, 6.080101 - Геодезія, картографія та землеустрій, 6.050201 – Системна інженерія, 6.090103 – Лісове і садово-паркове господарство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

О

Орел, Є.С. (2015) Математичний вступ до курсу фізики : методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу “Загальна фізика” (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки бакалаврів 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

П

Петченко, О.М. и Аксьонова, К.Ю. и Орел, Є.С. и Безуглий, А.В. (2015) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фізики» розділу «Електрика і магнетизм» (для студентів 1-го курсу денної форми та 1-2 курсів заочної форми навчання бакалаврів за напрямами 6.170202 – Охорона праці, 6.070101 – Транспортні технології (за видами транспорту), 6.060101 – Будівництво, 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси), 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій, 6.050201 – Системна інженерія, 6.090103 – Лісове і садово-паркове господарство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петченко, О.М. и Назаренко, Є.І. и Орел, Є.С. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Фізика”. Розділ “Механіка” (для студентів 1 курсу денної і заочної форми навчання за напрямами підготовки бакалаврів 6.170202 – Охорона праці, 6.070101 – Транспортні технології (за видами транспорту), 6.060101 – Будівництво, 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси), 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване риродокористування, 6.080101 – Геодезія, картографія та землеустрій, 6.050201 – Системна інженерія, 6.090103 – Лісове і садово-паркове господарство). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петченко, О.М. и Петченко, Г.О. и Назаренко, Є.І. и Орел, Є.С. (2015) Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Загальна фізика”. Розділ “Молекулярна фізика і термодинаміка” (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки бакалаврів 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Петченко, О.М. и Сисоєв, А.С. и Назаренко, Є.І. и Орел, Є.С. (2015) Конспект лекцій з курсу "Загальна фізика". Частина 1. (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за напрямами підготовки бакалаврів 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, 6.050702 “Електромеханіка”). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

С

Сысоев, А.С. (2015) Волновые пучки в квазиоптических системах: монография. Другой. Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова.

Этот список был создан Fri Feb 22 20:41:58 2019 EET.