A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Division is "Educational and Scientific Institute of Civil and Civil Engineering > Department of Oil and Gas Engineering and Technology" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Г | К | Н | О | С
Number of items: 12.

І

Ільченко , Б.С. and Маляренко, В.А. and Пономарьов, Ю.В. and Фіш, С.Б. (2019) Діагностування газоперекачувальних агрегатів в АСК ТП газотранспортної системи: навч. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-480-3

Г

Гранкіна, В.В. and Палєєва, К.М. (2019) Методичні рекомендації до проведення лабораторних і практичних занять з навчальної дисципліни «Основи автоматизації, метрології та стандартизації в нафтогазовому комплексі» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Teaching Resource] (In Press)

К

Капцов, І.І. and Капцова, Н.І. and Котух, В.Г. and Наливайко, О.І. and Орловський, В.М. and Ромашко, О.В. and Ткаченко, Р.Б. (2019) Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи на ступінь бакалавра для студентів денної і заочної форм навчання освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології. [Teaching Resource] (In Press)

Капцов, І.І. and Ромашко, О.В. and Котух, В.Г. and Гранкіна, В.В. and Малявіна, О.М and Міланко, В.А. and Палєєва, К.М. (2019) Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи на ступінь бакалавра для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія освітньої програми «Теплогазопостачання і вентиляція». [Teaching Resource] (In Press)

Капцов, І.І. and Шпачук, В.П. and Котух, В.Г. and Капцова, Н.І. and Палєєва, К.М. (2019) Технічна механіка: монографія : у 3 ч. – Ч. 1: Теоретична механіка. Other. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Капцова, Н.І. (2019) Інженерне обладнання будівель: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа. [Teaching Resource] (In Press)

Капцова, Н.І. and Слатова, О.М. and Бобловський, О.В. (2019) Методичні рекомендації з організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконанню розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Теплогазопостачання та вентиляція» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія). [Teaching Resource] (In Press)

Н

Наливайко, О.І. and Ромашко, О.В. and Капцова, Н.І. (2019) Лабораторний практикум із фізики нафтового, газового та газоконденсатного пласта: навч.-методич. посібник. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. ISBN 987-617-7859-15-3

О

Орловський, В.М. (2019) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Технологія розробки газових і газоконденсатних родовищ» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Teaching Resource] (In Press)

Орловський, В.М. (2019) Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Технологія розробки нафтових родовищ» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Teaching Resource] (In Press)

Орловський, В.М. (2019) Методичні рекомендації до виконання практично-лабораторних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технологія розробки нафтових родовищ» (для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 185 – Нафтогазова інженерія та технології). [Teaching Resource] (In Press)

С

Сідак, В.С. and Слатова, О.М. (2019) Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни « Спецкурс із організації підприємств газопостачання» (для магістрів спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource] (In Press)

This list was generated on Mon Jan 24 03:40:34 2022 EET.