A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Division is "Educational and Scientific Institute of Civil and Civil Engineering > Department of Oil and Gas Engineering and Technology" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 31.

Євсєєва, Т.О. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Опалення» (для слухачів другої вищої освіти напряму 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource]

Євсєєва, Т.О. and Ластовець, Н.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Кондиціювання повітря» (для слухачів другої вищої освіти напряму 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource]

Євсєєва, Т.О. and Ластовець, Н.В. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Теплопостачання» (для слухачів другої вищої освіти напряму 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource]

Гапонова, Л.В. (2012) Конспект лекций по дисциплине «Технология строительного производства и монтажа систем теплогазоснабжения и вентиляции» (для студентов дневной и заочной форм обучения, слушателей второго высшего образования направления (0921) 6.060101 «Строительство» специальности 7.092108 (7.06010107) «Теплогазоснабжения и вентиляция»). [Teaching Resource]

Гранкіна, В.В. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Метрологія і стандартизація» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 6.060101 (0921) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція» та слухачів другої вищої освіти). [Teaching Resource]

Гранкіна, В.В. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Очищення вентиляційних викидів» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання напряму 6.060101 (0921) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція» та слухачів другої вищої освіти). [Teaching Resource]

Гранкіна, В.В. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс з систем промислової вентиляції» (для слухачів другої вищої освіти напряму 0921, 6.060101 «Будівництво» спеціальності 7.092108, 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource]

Гранкіна, В.В. and Євсєєва, Т.О. and Ластовець, Н.В. and Міланко, В.А. (2012) Методичні вказівки до виконання курсового проекту, до практичної та самостійної роботи з дисципліни «Опалення» (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№1187). [Teaching Resource]

Евсеева, Т.А. and Ластовец, Н.В. (2012) Конспект лекций по курсу «Отопление» (для студентов 3 и 4 курсов всех форм обучения по направлению подготовки 6.060101 «Строительство» специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция»). [Teaching Resource]

Капцов, І.І. and Пахомов, Ю,В. (2012) Методичні вказівки до виконання самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Вступ до будівельної справи» (за професійним спрямуванням) (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання та вентиляція»)(№2308). [Teaching Resource]

Капцов, И.И. and Пахомов, Ю,В. (2012) Конспект лекций по курсу «Введение в строительное дело» (профессиональной направленности) (для студентов 1 курса всех форм обучения по направлению подготовки 6.060101 - «Строительство» специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция»). [Teaching Resource]

Нубарян, С.М. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизація систем теплогазопостачання і вентиляції» (для студентів 5 курсу спеціальностей 7.06010107 і 8.06010107 - «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№1573). [Teaching Resource]

Нубарян, С.М. (2012) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Засоби комерційного обліку енергоносіїв» (для студентів 5 курсу спеціальностей 7.06010107 і 8.06010107 - «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№1555). [Teaching Resource]

Нубарян, С.М. (2012) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Автоматизація систем теплогазопостачання і вентиляції» (для студентів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№1554). [Teaching Resource]

Нубарян, С.М. (2012) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Автоматизація систем теплогазопостачання і вентиляції» (для студентів усіх форм навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010107 та 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№1572). [Teaching Resource]

Пранцуз, О.С. (2012) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Вентиляція» Розділ «Властивості вологого повітря і зображення процесів обробки повітря на J-d діаграмі» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання і слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 0921 (6.060101) “Будівництво”, спеціальності 7.092108, 7.06010107 “Теплогазопостачання і вентиляція”)(№669). [Teaching Resource]

Пранцуз, О.С. (2012) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Вентиляція». Розділ «Аеродинамічний розрахунок систем вентиляції» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№1125). [Teaching Resource]

Пранцуз, О.С. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Аеродинаміка вентиляції» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource]

Ромашко, А.В. and Хренов, А.М. and Миланко, В.А. (2012) Методические указания для самостоятельной работы, выполнения расчетно-графической работы и практических заданий по дисциплине «Газоснабжение» ( для студентов 4-5 курсов дневной и заочной форм обучения направления 6.060101 «Строительство» специальности 7.06010107 Теплогазоснабжение и вентиляция»)(№578). [Teaching Resource]

Ромашко, О.В. (2012) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Спецпитання гідравліки систем ТГП і В» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форми навчання напряму 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» та для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource] (In Press)

Ромашко, О.В. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Санітарно-технічне обладнання будинків» (для слухачів другої вищої освіти 2 курсу навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція» заочної форми навчання на базі диплома спеціаліста іншого напряму). [Teaching Resource]

Ромашко, О.В. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації» (для слухачів другої вищої освіти 2 курсу навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція» заочної форми навчання на базі диплома спеціаліста іншого напряму.). [Teaching Resource]

Ромашко, О.В. and Березняк, І.Є. (2012) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи з дисципліни «Тепломасообмін» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму 6.060101 - «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» та для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання на базі диплома спеціаліста іншого напряму; спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№581). [Teaching Resource]

Ромашко, О.В. and Березняк, І.Є. (2012) Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання курсової роботи та самостійної роботи з дисципліни „Термодинаміка” (для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання напряму 6.060101 - «Будівництво» спец. «Теплогазопостачання і вентиляція» та для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання на базі диплома спеціаліста іншого напряму; спец. 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№1270). [Teaching Resource]

Ромашко, О.В. and Березняк, І.Є. (2012) Методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт, виконання розрахунково-графічної роботи, контрольної роботи та самостійної роботи з дисципліни «Технічна механіка рідини і газу» (для студентів 2 курсу денної та 2-3 курсів заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» та для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№865). [Teaching Resource]

Ромашко, О.В. and Березняк, І.Є. (2012) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Технічна механіка рідини і газу» (для студентів 2 курсу денної та 2-3 курсів заочної форми навчання напряму 0921 (6.060101) - «Будівництво» спец. «Теплогазопостачання і вентиляція» та для слухачів другої вищої освіти 1 року заочної форми навчання на базі диплома спеціаліста іншого напряму; спец. 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource]

Ромашко, О.В. and Ткаченко, Р.Б. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича база систем ТГПіВ» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) - «Будівництво», спеціальність «Теплогазопостачання і вентиляція» та слухачів другої вищої освіти 2 року заочної форми навчання на базі диплома спеціаліста іншого напряму спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource]

Ромашко, О.В. and Хренов, О.М. and Міланко, В.А. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Газопостачання» (для студентів 4 курсу денної та 4-5 курсів заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0921 (6.060101) "Будівництво" спеціальності – "Теплогазопостачання і вентиляція" та для слухачів другої вищої освіти 2 року заочної форми навчання на базі диплома спеціаліста іншого напряму; спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource]

Слатова, О.М. (2012) Конспект лекцій з курсу «Міські інженерні мережі» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource]

Слатова, О.М. (2012) Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Екологія (за професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource] (In Press)

Сідак, В.С. and Слатова, О.М. and Хренов, О.М. (2012) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс з газопостачання» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання на базі диплома спеціаліста іншого напряму освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource]

This list was generated on Mon May 23 05:54:21 2022 EEST.