A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Items where Division is "Educational and Scientific Institute of Civil and Civil Engineering > Department of Oil and Gas Engineering and Technology" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Г | Е | Р | С | Х | Щ
Number of items: 25.

І

Ільченко , Б.С. (2011) Діагностування функціонально-технічного стану газо-перекачувальних арегатів: монографія. Other. Харківська національна академія міського господарства.

Ільченко , Б.С. and Хренов, О.М. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Гідравлічні і аеродинамічні машини» (для слухачів другої вищої освіти 2 курсу напряму підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource]

Г

Гапонова, Л.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна теплофізика» для слухачів другої вищої освіти напряму 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція». [Teaching Resource]

Гапонова, Л.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Будівельна техніка» для слухачів другої вищої освіти напряму 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція». [Teaching Resource]

Гапонова, Л.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Технологія будівельного виробництва і монтажу систем теплогазопостачання і вентиляції» для слухачів другої вищої освіти напряму 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція». [Teaching Resource]

Гапонова, Л.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Технічна діагностика систем ТГПіВ» для слухачів другої вищої освіти напряму 0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource]

Гранкіна, В.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Вентиляція» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 0921 (6.060101) “Будівництво”, спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція” та слухачів другої вищої освіти). [Teaching Resource]

Гранкіна, В.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вентиляція» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму 6.060101 (0921) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107), «Теплогазопостачання і вентиляція» та слухачів другої вищої освіти). [Teaching Resource]

Гранкіна, В.В. and Гапонова, Л.В. (2011) Конспект лекцій з дисципліни «Метрологія і стандартизація» (для студентів 1, 4 курсів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) “Будівництво”, спеціальності 7.092108 (7.06010107) “Теплогазопостачання і вентиляція” та слухачів другої вищої освіти). [Teaching Resource] (In Press)

Е

Евсеева, Т.А. and Ластовец, Н.В. (2011) Конспект лекций по дисциплине «Кондиционирование воздуха» (для студентов 4 и 5 курса всех форм обучения и слушателей второго высшего образования по направлению подготовки 0921 (6.060101) «Строительство» специальности 7.092108 (7.06010107) «Теплогазоснабжение и вентиляция») Экспериментальная версия для технологии обучения). [Teaching Resource]

Евсеева, Т.А. and Ластовец, Н.В. (2011) Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Теплоснабжение» (для студентов 4 и 5 курсов всех форм обучения и слушателей второго высшего образования по направлению подготовки 0921 (6.060101) «Строительство» специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция»)(№1349). [Teaching Resource]

Евсеева, Т.А. and Ластовец, Н.В. (2011) Методические указания к выполнению расчетно-графической работы, для практических занятий и самостоятельной работы по дисциплине «Кондиционирование воздуха» (для студентов 4 и 5 курса всех форм обучения по направлению подготовки 0921 (6.060101) «Строительство»и слушателей второго высшего образования специальности 7.092108 (7.06010107) «Теплогазоснабжение и вентиляция»)(№1350). [Teaching Resource]

Р

Ромашко, О.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи енергозбереження» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0921 (6.060101) "Будівництво" спеціальності – "Теплогазопостачання і вентиляція" та для слухачів другої вищої освіти 2 року заочної форми навчання на базі диплома спеціаліста іншого напряму; спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource]

Ромашко, О.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Теоретичні основи теплофікації» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напряму підготовки 0921 (6.060101) – "Будівництво" спеціальності – 7.092108 (7.06010107) "Теплогазопостачання і вентиляція" та для слухачів другої вищої освіти 2 року заочної форми навчання на базі диплома спеціаліста іншого напряму; спеціальності 7.092108 (7.06010107) – «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource]

Ромашко, О.В. and Березняк, І.Є. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Термодинаміка» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0921 (6.060101) "Будівництво"спеціальності – "Теплогазопостачання і вентиляція"та для слухачів другої вищої освіти 1 року заочної форми навчання на базі диплома спеціаліста іншого напряму;спеціальності 7.092108 (7.06010107) Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource]

Ромашко, О.В. and Гапонова, Л.В. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Аварійні ситуації систем ТГПіВ і їх ліквідація» (для студентів 5 курсу денної форми навчання та слухачів другої вищої освіти спеціальності (7.092108) 7.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»).(№1581). [Teaching Resource]

Ромашко, О.В. and Гапонова, Л.В. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Аварійні ситуації систем ТГПіВ і їх ліквідація» для слухачів другої вищої освіти напряму0921 (6.060101) «Будівництво» спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource]

Ромашко, О.В. and Хренов, О.М. and Міланко, В.А. (2011) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Газопостачання» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямком підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№1348). [Teaching Resource]

Ромашко, О.В. and Хренов, О.М. and Міланко, В.А. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецпитання гідравліки систем ТГП і В» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,напряму підготовки 0921 (6.060101) "Будівництво"спеціальності – Теплогазопостачання і вентиляція"та для слухачів другої вищої освіти 2 року заочної форми навчання на базі диплома спеціаліста іншого напряму;спеціальності 7.092108 (7.06010107) «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource]

С

Седак, В.С. and Супонев, В.Н. and Каслин, Н.Д. (2011) Надежность и качество процессов регулирования современных систем газоснабжения: монография. Other. Харківська національна академія міського господарства.

Слатова, О.М. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Екологія (за професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу денної і 2 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція»)(№374). [Teaching Resource]

Х

Хренов, О.М. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні комп’ютерні технології» (для студентів денної форми навчання напряму 0921, 6.060101 «Будівництво» спеціальності 8.092108, 8.06010107 - «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource]

Хренов, О.М. and Ільченко , Б.С. (2011) Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Планування і обробка результатів експерименту» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 0921, 6.060101 «Будівництво» спеціальності 8.092108, 8.06010107 - «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource]

Хренов , О.М. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс з потокорозподілу в системах ТГП і В» (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму 0921, 6.060101 «Будівництво» спеціальності 8.092108, 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»). [Teaching Resource]

Щ

Щербонос, Ю.С. (2011) Диплом ІІІ ступеня. Нагороджується переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності "Теплогазопостачання та вентиляція". [Image]

This list was generated on Mon Jan 24 03:40:35 2022 EET.