Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты в отделе "Факультет транспортных систем и технологий > Кафедра охраны труда и безопасности жизнедеятельности" с годом 2011

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта | Нет группировки
Перейти к: І | А | Б | Г | Д | Ж | З | К | Н | О | С | Ч
Количество объектов: 48.

І

Іванов, В.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека експлуатації будівельних машин і технологічного обладнання» (для спеціалістів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010101 – “Промислове та цивільне будівництво” спеціалізації “Охорона праці в будівництві”). [Образовательные ресурсы]

Іванов, В.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека експлуатації будівельних машин і технологічного обладнання» (для бакалаврів 4 курсу денної форми навчання галузі знань 0601 “Будівництво та архітектура” напряму підготовки 6.060101 "Будівництво" спеціальність “Промислове і цивільне будівництво” спеціалізація “Охорона праці в будівництві”). [Образовательные ресурсы]

Іванов, В.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека експлуатації будівельних машин і технологічного обладнання» (для магістрів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.06010101 – «Промислове та цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»). [Образовательные ресурсы]

Іванов, В.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузі знань 1702 «Цивільна безпека», напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Іванов, В.М. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління охороною праці» (для студентів 3 курсу денної форми навчання галузі знань 1702 "Цивільна безпека", напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці"). [Образовательные ресурсы]

А

Абракитов, В.Э. (2011) Почётная грамота от издательства "Парус" "За плодотоворную деятельность и авторство популярных учебных пособий". [Изображение]

Абракітов, В.Е. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпечна експлуатація інженерних систем і споруд» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Надійність технічних систем і техногенний ризик» (для студентів 4 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі" (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання напрямів 0708 "Екологія" (6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» спеціальностей 7.070801, 8.070801 (7.04010601, 8.04010601) «Екологія та охорона навколишнього середовища»). [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. и Нікітченко, О.Ю. (2011) Абракітов В.Е. Картографування шумового режиму центральної частини м. Донецьк /Абракітов В.Е., Нікітченко О.Ю. //Строительство, материаловедение, машиностроение: Научн.-техн. сборник. Вып. 62. - Дн.-ск, ПГАСА, 2011. - С. 10-14. Строительство, материаловедение, машиностроение: Научн.-техн. сборник. Вып. 62. - Дн.-ск, ПГАСА, 2011. - С. 10-14. (62).

Б

Барбашин, В.В. и Вальченко, О.І. (2011) Моделювання дій підрозділів МНС при вирішенні завдань ліквідації наслідків аварії на потенційно небезпечному об’єкті. Проблеми надзвичайних ситуацій. (14). С. 47-52.

Барбашин, В.В. и Назаров, О.О. и Рютін, В.В. и Толкунов, І.О. (2011) Навчальний посібник. Основи організації піротехнічних робіт. / Під редакцією кандидата психологічних наук, доцента Садкового В.П. НУЦЗУ, Харків. ISBN 978-617-619-002-8

Барбашин, В.В. и Семкив, О.М. (2011) К вопросу использования малогабаритной навигационной системы диспетчеризации мониторинга и контроля при тушении пожаров. Пожежна безпека. Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції . С. 161-162.

Барбашин, В.В. и Стрілець, В.М. и Васильев, М.В. (2011) Полігонні випробування фільтруючих протигазів-саморятівників «Фенікс-2». Пожежна безпека. Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції . С. 355-356.

Барбашин, В.В. и Толкунов, И.О. и Попов, И.И. (2011) Теоретическое исследование процессов переноса аэроионов в потоках воздуха в помещениях специального назначения МЧС Украины. Проблеми надзвичайних ситуацій. (11). С. 137-145.

Билым, П.А. и Михайлюк, А.П. и Афанасенко, К.А. и Калябин, Ю.И. (2011) К ВОПРОСУ МАСШТАБНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗУПРОЧНЕНИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКА НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ПОЖАРА. Проблемы пожарной безопасности (№ 29). С. 18-22.

Билым, П.А. и Михайлюк, А.П. и Афанасенко, К.А. и Мунтян, В.К. (2011) КИСЛОТНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ОТВЕРЖДЕНИЯ ЭПОКСИДОВ И ИХ МОДИФИЦИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ НА СЕТЧАТЫЙ ПОЛИМЕР В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА. Сборник научных трудов (№ 29). С. 24-31.

Г

Губенко, В.Д. (2011) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Безпека життєдіяльності» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка»)(№251). [Образовательные ресурсы]

Губенко, В.Д. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці» (для студентів 3 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Д

Данова, К.В. (2011) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.07010101, 8.07010101 «Транспортні системи», 7.07010102, 8.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті», 7.07010104, 8.07010104 «Організація і регулювання дорожнього руху»)(№2133). [Образовательные ресурсы]

Данова, К.В. (2011) Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.05070203, 8.05070203 «Електричний транспорт», спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Данова, К.В. (2011) Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни «Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Доронін , Є.В. и Дмитрієв, С.Л. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи пожежної безпеки» (для студентів 3 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Доронін , Є.В. и Дмитрієв, С.Л. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Пожежна безпека виробництв» (для студентів 4 курсу галузі знань 1702 “Цивільна безпека”, напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Образовательные ресурсы]

Доронін , Є.В. и Дмитрієв, С.Л. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Теорія горіння та вибуху» (для студентів 4 курсу галузі знань 1702 “Цивільна безпека”, напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Образовательные ресурсы]

Ж

Жигло, Ю.І. и Дмитрієв, С.Л. и Мікуліна, І.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека праці” (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці"). [Образовательные ресурсы]

Жигло, Ю.І. и Мікуліна, І.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Психологія праці та її безпеки» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 "Охорона праці"). [Образовательные ресурсы]

Жигло, Ю.І. и Нікітченко, О.Ю. (2011) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студ. 2-го курсу, галузь знань 1702 “Цивільна безпека”, напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”. [Образовательные ресурсы]

З

Заіченко, В.І. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека технологічних процесів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича санітарія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Заіченко, В.І. и Мікуліна, І.О. (2011) Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни „Безпека праці в будівництві ” (для студентів 4 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0921 (6.060101) «Будівництво», спеціалізація ОПБ)(№2087). [Образовательные ресурсы]

К

Калиниченко, Ю.С. и Хворост, Н.В. и Шавкун, В.М. (2011) О ЗАДАЧЕ УЧЕТА ВИХРЕВЫХ ТОКОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА. Електромеханіка та електротехніка, (23) (№ 4). С. 192-200.

Коржик, Б.М. и Абракітов, В.Е. и Жигло, Ю.І. и Заіченко, В.І. (2011) Методичні вказівки до дипломного проектування (для студентів усіх форм навчання спеціальності 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»)(№2110). [Образовательные ресурсы]

Коржик, Б.М. и Дмитрієв, С.Л. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Експертиза з охорони праці" (для студентів 2 курсу денної форми навчання галузі знань 1702 "Цивільна безпека", напрямку підготовки 6.170202 – "Охорона праці"). [Образовательные ресурсы]

Коржик, Б.М. и Нестеренко, С.В. (2011) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»)(№1300). [Образовательные ресурсы]

Коржик, Б.М. и Нестеренко, С.В. (2011) Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з курсу «Охорона праці в будівництві» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» та студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне будівництво»)(№2174). [Образовательные ресурсы]

Крутий, Л.М. и Хворост, Н.В. и Зубенко, Д.Ю. (2011) Пневматический штангоуловитель. Збірник наукових праць Харківського Університету Повітряних сил, (29) (№ 3). С. 182-185.

Н

Нікітченко, О.Ю. (2011) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы]

Нікітченко, О.Ю. и Нестеренко, С.В. (2011) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу «Безпека життєдіяльності» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки. 6.020107 «Туризм»)(№1352). [Образовательные ресурсы]

Нікітченко, О.Ю. и Нестеренко, С.В. (2011) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Промислова екологія» (для студ. 3-го курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 “Цивільна безпека”, напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Образовательные ресурсы]

Нікітченко, О.Ю. и Нестеренко, С.В. (2011) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Соціально-економічні основи охорони праці» (для студ. 4-го курсу денної форми навчання, галузь знань 1702 “Цивільна безпека”, напрям підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Образовательные ресурсы]

О

Обухов, С.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Захист у надзвичайних ситуаціях» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 - «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Обухов, С.О. (2011) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Цивільна оборона" (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 6.140101 – "Готельно–ресторанна справа”). [Образовательные ресурсы]

С

Сєріков, Я.О. (2011) Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Електробезпека в будівництві» (для магістрів 5 курсу усіх форм навчання галузі знань 0601 “Будівництво та архітектура” напряму підготовки 6.060101 "Будівництво "Спеціальність 8.06010101 “Промислове і цивільне будівництво” Спеціалізація 8.0601010103 “Охорона праці в будівництві”). [Образовательные ресурсы]

Ч

Чеботарьова, О.В. (2011) Подяка за високоякісну підготовку студентів до ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Безпека життєдіяльності" та активну участь у налагодженні дружньої співпраці між вищими навчальними закладами України. [Изображение]

Чубак, Ю.В. (2011) Диплом. Нагороджується здобувач кафедри Безпеки життєдіяльності Харківської національної академії міського господарства, лауреат районного конкурсу "Молода людина року - 2010" в номінації "Наукова діяльність". [Изображение]

Этот список был создан Sun Dec 16 00:39:04 2018 EET.