Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты в отделе "Факультет транспортных систем и технологий > Кафедра охраны труда и безопасности жизнедеятельности" с годом 2010

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта | Нет группировки
Перейти к: І | А | Б | Г | Д | Ж | З | К | Н | О | П | С | У | Ч
Количество объектов: 44.

І

Іванов, В.М. и Коржик, Б.М. и Смирнитська, М.Б. и Дмитрієв, С.Л. и Нестеренко, С.В. и Харківський, Д.О. (2010) Охорона праці в будівництві: Навчальний посібник. Видавництво "Форт". ISBN 978-966-8599-82-8

А

Абракітов, В.Е. (2010) Картографування шумового режиму центральної частини міста Харкова: монографія. Другой. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Абракітов, В.Е. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Автоматизація технологічних процесів" (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузь знань 1702 “Цивільна безпека” напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Образовательные ресурсы]

Харківська національна академія міського господарства (2010) Патент на корисну модель № 51484 "Орієнтована акустична система із змінною характеристикою спрямованості". UA 51484.

Абракітов, В.Е. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці» (для студентів 4 курсу напряму підготовки 0709 "Геодезія, картографія та землевпорядкування", (6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій"). [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. и Доронін , Є.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності і основи охорони праці” (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106„Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. и Доронін , Є.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності” (для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. и Обухов, С.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі та цивільна оборона" (для студентів 5 курсу спеціальності 7.070908, 8.070908 – "Геоiнформацiйнi системи і технології"). [Образовательные ресурсы]

Б

Барбашин, В.В. и Семкив, О.М. (2010) Оценка эффективности мероприятий системы гражданской обороны на основе показателей ее состояния. Проблеми надзвичайних ситуацій. (12). С. 143-148.

Барбашин, В.В. и Убайдуллаєв, Ю.Н. и Деньга, В.А. (2010) Критерії вибору шкали оцінки знань навчання. Об’єднання теорії та практики – залог підвищення боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів. Матеріали науково-технічної конференції . С. 105-106.

Барбашин, В.В. и Убайдуллаєв, Ю.Н. и Молдавчук, Н.М. (2010) Ефективність схеми навчальної інформації по контролю і самоконтролю знань. Об’єднання теорії та практики – залог підвищення боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів. Матеріали науково-технічної конференції . С. 103-105.

Г

Губенко, В.Д. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Правові основи працеохоронної політики та охорони праці» (для студентів 4 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Д

Данова, К.В. (2010) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 7.092202, 8.092202 - «Електричний транспорт» спеціалізації «Охорона праці на електричному транспорті»)(№100). [Образовательные ресурсы]

Данова, К.В. (2010) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 - Транспортні технології (за видами транспорту))(№173). [Образовательные ресурсы]

Дмитрієв, С.Л. (2010) Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Пожежна безпека” для студентів денної форми навчання напряму підготовки 0922 (6.050702) «Електромеханіка» (№2002). [Образовательные ресурсы]

Ж

Жигло, Ю.І. и Заіченко, В.І. и Мікуліна, І.О. (2010) Методичні вказівки до практичної підготовки студентів 3-5 курсів напряму підготовки «Будівництво» спеціалізації «Охорона праці в будівництві»(№1126). [Образовательные ресурсы]

З

Заіченко, О.В. (2010) Диплом ІІІ ступеня за участь у IV Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом "технічні науки". [Изображение]

К

Коваль, Ю.В. (2010) Грамота за друге місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з охорони праці. [Изображение]

Коваль, Ю.В. (2010) Диплом ІІ ступеня за наукову роботу у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт з охорони праці. [Изображение]

Коржик, Б.М. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу денної форми навчання галузі знань 1702 «Цивільна безпека», напряму підготовки 6.170202 - «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Коржик, Б.М. и Дмитрієв, C.Л. (2010) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Охорона праці” (для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.092202 “Електричний транспорт”)(№1997). [Образовательные ресурсы]

Коржик, Б.М. и Нестеренко, С.В. (2010) Конспект лекцій з курсу «Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці»). [Образовательные ресурсы]

Коржик, Б.М. и Нестеренко, С.В. (2010) Методичні вказівки до виконання курсового проекту „Вибір і обґрунтування колективних засобів захисту від виробничого шуму” з дисципліни „Охорона праці у будівництві” (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0921 (6.060101) „Будівництво” спеціалізації „Охорона праці в будівництві”)(№1974). [Образовательные ресурсы]

Н

Нікітченко, О.Ю. (2010) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.070101- «Транспортні технології (за видами транспорту)»). [Образовательные ресурсы]

Нікітченко, О.Ю. (2010) Програма навчальної дисципліни і робоча програма навчальної дисципліни «Гігієна праці» (для студентів за напрямом підготовки 0921 (6. 060101) «Будівництво» спеціальності: «Охорона праці в будівництві»). [Образовательные ресурсы]

Нікітченко, О.Ю. и Нестеренко, С.В. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» (для студентів освітньо кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 6.020107 „Туризм”). [Образовательные ресурсы]

О

Обухов, С.О. (2010) Конспект лекцій з дисципліни "Безпека життєдіяльності" (Охорона праці, Безпека життєдіяльності, Цивільна оборона) (для студентів денної та заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і аудит»). [Образовательные ресурсы] (В процессе публикации)

Обухов, С.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Цивільна оборона" (для студентів 5 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0709 – "Геодезія, картографія та землевпорядкування" спеціальності 7.070908 "Геоінформаційні системи і технології"). [Образовательные ресурсы]

Обухов, С.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Цивільна оборона" (для студентів 5 курсу денної форми навчання і 6 курсу заочної форми навчання напрямку підготовки 0708 – "Екологія" спеціальностей 7.070801, 8.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища"). [Образовательные ресурсы]

Обухов, С.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Цивільна оборона" (для студентів 6 курсу денної форми навчання напряму підготовки 1201 – "Архітектура" спеціальності 7.120102, 8.120102 "Містобудування"). [Образовательные ресурсы]

Обухов, С.О. и Півненко, Ю.М. (2010) Навчальна і робоча програма навчальної дисципліни "Безпека у надзвичайних ситуаціях " для студентів 4 курсу денної форми навчання і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки - 6.060101 (0921) "Будівництво", спеціалізації "Охорона праці в будівництві". [Образовательные ресурсы]

Обухов, С.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" (для студентів 5 курсу денної форми навчання напрямку підготовки 1201-(6.060102) "Архітектура" спеціальності "Містобудування"). [Образовательные ресурсы]

П

Попова, А.С. (2010) Диплом ІІ ступеня за наукову роботу у Всеукраїнському конкурсі студентських робіт з охорони праці. [Изображение] (В процессе публикации)

Пічугін, О.В. (2010) Диплом ІІІ ступеня за учать у IV Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за напрямом "технічні науки". [Изображение]

С

Сериков, Я.А. и Кинжалова, Н.А. и Сериков, С.Я. (2010) Безопасность жизнедеятельности: учебн. пособие. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-149-9

Сєріков, Я.О. и Коженевські, Л.Ф. (2010) Безпека життєдіяльності – секюритологія: підруч. Харківська національна академія міського господарства. ISBN 978-966-695-148-2

Сєріков, Я.О. и Мікуліна, І.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0906 "Електротехніка" (6.050701 – „Електротехніка та електротехнології” спеціальності „ЕСЕ”). [Образовательные ресурсы]

Сєріков, Я.О. и Мікуліна, І.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Основи охорони праці” (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 0906 "Електротехніка" (6.050701 – „Електротехніка та електротехнології”) спеціальності „СДС”). [Образовательные ресурсы]

Сєріков, Я.О. и Мікуліна, І.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5-6 курсів усіх форм навчання спеціальності 7.090603 „ECE”). [Образовательные ресурсы]

Сєріков, Я.О. и Мікуліна, І.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5-6 курсів усіх форм навчання спеціальності 7.090605 „СДC”). [Образовательные ресурсы]

Сєріков, Я.О. и Мікуліна, І.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5-6 курсів усіх форм навчання спеціальності 8.090603 „ЕСЕ”). [Образовательные ресурсы]

Сєріков, Я.О. и Мікуліна, І.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Охорона праці в галузі” (для студентів 5-6 курсів усіх форм навчання спеціальності 8.090605 „СДC”). [Образовательные ресурсы]

У

Убайдуллаєв, Ю.Н. и Барбашин, В.В. и Стецюк, Є.І. (2010) Моделювання вибухів на базі реального руйнування цегляних споруд. Об’єднання теорії та практики – залог підвищення боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів. Матеріали науково-технічної конференції . С. 221-223.

Ч

Чеботарьова, О.В. и Мікуліна, І.О. (2010) Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Атестація робочих місць” (для студентів 1 курсу, галузь 1702 „Цивільна безпека”, напряму підготовки 6.170202 “Охорона праці”). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sun Nov 18 08:06:34 2018 EET.