Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты в отделе "Факультет транспортных систем и технологий > Кафедра охраны труда и безопасности жизнедеятельности" с годом 2007

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта | Нет группировки
Перейти к: А | Б | Г | Д | Ж | З | К | О | С
Количество объектов: 44.

А

Абракiтов, В.Е. (2007) Акустична корозiя будiвельних конструкцiй. Збiрник наукових праць Луганського нацiонального аграрного унiверситету (71(94)). С. 130-139.

Абракiтов, В.Е. (2007) Закон збереження iнформацiї. In: Международная научно-практическая конференция "Эффективные инструменты современных наук - 2007", 2007, Днепропетровск.

Абракiтов, В.Е. (2007) Концепцiя керованого натхнення. In: Международная научно-практическая конференция "Эффективные инструменты современных наук - 2007", 2007, Днепропетровск: Наука и образование.

Абракiтов, В.Е. (2007) Методика розрахунку часу реверберацiї звуку в примiщеннях. Науковий вiсник будiвництва (41). С. 305-311.

Абракiтов, В.Е. (2007) Чи все вірно в спеціальній теорії відносності? In: II международная научно-практическая конференция «Современные научные достижения – ‘2007», 2007, Днепропетровск.

Абракiтов, В.Е. и Селiванов, С.Є. (2007) Багаторазовi вiдбиття звуку на вузьких вулицях мiста та захист житлових будiвель вiд транспортного шуму. Науковий вiсник будiвництва. Зб. наук. праць (Вип. №). С. 208-214.

Абракiтов , В. (2007) Винайдення акустичних лазерiв - як створення нового напрямку в науцi i техницi. In: II Международная научно-практическая конференция "Ключевые аспекты научной деятельности - 2007", 2007, Днепропетровск: Наука и образование.

Абракитов, В.Э и Чуприна , Я.И. (2007) Акустическое моделирование и его виды - какой из них предпочесть? In: 7 регiональної науково-методична конференцiя "Безпека життєдiяльностi".

Абракитов, В.Э. (2007) Метаморфозы золотой рыбки. Парус, Харків.

Абракитов, В.Э. (2007) Хитрости звукоизолирующей панели с максимально возможной звукоизолирующей способностью. Строительство, машиноведение, машиностроение . С. 126-132.

Абракитов , В.Э. (2007) На какой частоте измеряется барометрическое давление? In: II международная научно-практическая конференция «Стратегические вопросы мировой науки – 2007», 2007, Днепропетровск: Наука и образование.

Абракитов , В.Э. (2007) Проблемы моделирования в акустике и путь их решения. Оралдық қылым жаршысы. Научно-теоретический и практический журнал (№ 5(6)). С. 8-14.

Абракітов, В.Е. и Абракітов , Д.В (2007) Негативний вплив шуму на конструкції будівель, що несуть та огороджують, в світлі механіки руйнування. Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: Наук.-техн. збірник (Вип. 4). С. 296-301.

Абракітов, В. Е. (2007) Математичний опис процесів випромінювання високосфокусованих звукових хвиль вузькоспрямованим джерелом звуку. Восточно -европейский журнал передовых технологий (1/4(25). С. 47-54.

Абракітов, В.Е. (2007) Аналогове та квазіаналогове моделювання процесів розповсюдження звуку в просторі для прогнозування шумового режиму на об'єкті, що захищається. Парус, Харків.

Абракітов, В.Е. (2007) Багаторазові відбиття звуку в акустичних розрахунках. Монографія. Другой. ХНАМГ, Харків.

Абракітов, В.Е. (2007) МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЧАСУ РЕВЕРБЕРАЦ ІЇ ЗВУКУ В ПРИМІЩЕННЯХ. Науковий вiсник будiвництва (№ 41). С. 305-311.

Абракітов, В.Е. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання індивідуального семестрового завдання з курсу "Охорона праці в галузі" (№626). [Образовательные ресурсы]

Абракітов, В.Е. (2007) На шляху до наукових відкриттів. Другой. ПП Стеценко І.І., Харків.

Абракітов, В.Е. (2007) Утилізація звукової енергії - новий напрямок в науці і техніці. Парус, Харків.

Абракітов , В.Е. и Абракітов , Д.В. (2007) Негативний вплив шуму на конструкції будівель, що несуть та огороджують, в світлі механіки руйнування. Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: Наук.-техн. збірник, Вип. 4 . С. 296-301.

Александрікова, І.О. (2007) АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ РИЗИК ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ, ЗОКРЕМА АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ. Будівництво, матеріалознавство, машинобудування (№ 42). С. 188-192.

Александрікова, І.О. и Коржик, Б.М. (2007) ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ АНАЛІЗУ РИЗИКУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ПРОМИСЛОВИХ ОБ'ЄКТІВ. Будівництво, матеріалознавство, машинобудування (№ 40). С. 212-215.

Б

Барбашин, В.В. и Толкунов, І.О. (2007) Методологічні аспекти розуміння тероризму як соціально-політичного явища. Проблеми екстремальної та кризової психології, 1 (3).

Барбашин, В.В. и Убайдуллаєв, Ю.Н. и Малиш, І.П. (2007) Контроль за процесом несприятливих змін навколишнього середовища, які виникають в результаті надзвичайних ситуацій на потенційно-небезпечних об’єктах міського господарства. Актуальні проблеми наглядово-профілактичної діяльності МНС України. Матеріали науково-технічної конференції. . С. 140-143.

Барбашин, В.В. и Фесенко, Г.Г. и Ромін, А.В. (2007) Исследование влияния типа и влажности грунта на массу выброса вредного вещества в атмосферу при неконтролируемом горении нефтепродукта. Системи обробки інформації. (2(60)). С. 151-152.

Барбашин, В.В. и Фесенко, Г.Г. и Ромін, А.В. и Подорожняк, А.В. (2007) Автоматизація управління силами і засобами ліквідації надзвичайних ситуацій. Системи обробки інформації. (1(59)). С. 140-143.

Барбашин, В.В. и Фесенко, Г.Г. и Толкунов, І.О. (2007) Дослідження шляхів модернізації мобільних технічних засобів радіаційної та хімічної розвідки в інтересах внутрішніх військ. Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Внутрішні війська МВС України на етапі реформування та розбудови». . С. 111-112.

Барбашин, В.В. и Чижов, В.Ф. и Пономар, В.В. и Силенко, Р.М. (2007) Деякі аспекти проблеми підвищення рівня радіаційної безпеки при експлуатації атомних електростанцій. Проблеми надзвичайних ситуацій. (6). С. 39-45.

Будянська, Е.М. и Нестеренко, С.В. и Дмитрієв, С.Л. (2007) Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисциплін «Виробнича санітарія» і «Гігієна праці». [Образовательные ресурсы]

Г

Гарьковець , А.М. (2007) Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці" в дипломних проектах (№555). [Образовательные ресурсы]

Губенко, В.Д. и Нікітченко, О.Ю. (2007) Методичні вказівки та завдання до контрольних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» (№756). [Образовательные ресурсы]

Губенко, В.Д. и Шевченко, В.І. (2007) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу "Правове регулювання охорони праці". [Образовательные ресурсы]

Д

Данова, К.В. (2007) Методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт з курсу "Охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу міського електричного транспорту" (№755). [Образовательные ресурсы]

Ж

Жигло, Ю.І. и Дмитрієв, С.Л. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Охорона праці в галузі". [Образовательные ресурсы]

Жигло, Ю.І. и Дмитрієв, С.Л. (2007) Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсів "Охорона праці і БЖД" та "Охорона праці". [Образовательные ресурсы]

З

Заіченко, В.І. (2007) Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни "Основи охорони праці" (№733). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. и Мікуліна, І.О. (2007) Дослідження безпеки технологічних процесів на будівельних майданчиках. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Безпека технологічних процесів" (№628). [Образовательные ресурсы]

Заіченко, В.І. и Мікуліна, І.О. (2007) Дослідження умов праці на будівельних майданчиках. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Безпека праці в будівництві" (№516). [Образовательные ресурсы]

К

Коржик, Б.М. и Шевченко, В.І. и Нестеренко, С.В. (2007) Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з дисципліни "Охорона праці" (№580). [Образовательные ресурсы]

О

Обухов, С.О. и Пивненко, Ю.М. (2007) Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з курсу "Цивільний захист" (№556). [Образовательные ресурсы]

С

Селiванов, С.Є. и Абракiтов , В.Е. (2007) Програма для розрахунку соцiально-економiчного ефекту шумозахисних заходiв. Науковий вiсник будiвництва. (42). С. 209-217.

Селиванов, С.Е. и Абракітов, В.Е. (2007) БАГАТОРАЗОВІ ВІДБИТТЯ ЗВУКУ НА ВУЗЬКИХ ВУЛИЦЯХ МІСТА ТА ЗАХИСТ ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ ВІД ТРАНСПОРТНОГО ШУМУ. Науковий вiсник будiвництва (№ 40). С. 208-214.

Сєріков, Я.О. (2007) Основи охорони праці: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sun Nov 18 18:48:53 2018 EET.