Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Объекты в отделе "Факультет транспортных систем и технологий > Кафедра охраны труда и безопасности жизнедеятельности" с годом 2006

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта | Нет группировки
Перейти к: А | Б | Г | Д | З | К | О | С | Ч
Количество объектов: 23.

А

Абракітов, В.Е. (2006) Орієнтована акустична система із заданою характеристикою спрямованості. Науковий вісник будівництва. Вип. 37. . С. 231-237.

Абракітов, В.Е. и Дмитрієв, С.Л. (2006) Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу "Основи охорони праці". [Образовательные ресурсы]

Абракітов , В. Е. (2006) Моделювання шуму від транспортних потоків та промислових об’єктів великої довжини при оптимізації шумового режиму сучасного міста. Науковий вiсник будiвництва (Вип. №). С. 287-291.

Б

Барбашин, В.В. и Вандер, К.А. и Ковалевская, А.П. (2006) Курс лекций. Медицина чрезвычайных ситуаций. Часть 1. Фундаментальные основы медицинских знаний. УГЗУ, Харьков.

Барбашин, В.В. и Вандер, К.А. и Ковалевская, А.П. и Ковалевская, М.М. (2006) Курс лекций. Медицина чрезвычайных ситуаций. Часть 2. Первая медицинская помощь. УГЗУ, Харьков.

Барбашин, В.В. и Попов, И.И. и Толкунов, И.О. и Ромин, А.В. (2006) Оценка экологического состояния среды обитания защитных сооружений гражданской обороны. Проблеми надзвичайних ситуацій. (4). С. 54-61.

Барбашин, В.В. и Фесенко, Г.Г. (2006) Шляхи підвищення оперативності збору, обробки і передачі інформації при виникненні надзвичайних ситуацій. Матеріали науково-практичної конференції «Сухопутні Війська Збройних Сил України у ХХІ столітті». . С. 39-41.

Барбашин, В.В. и Фесенко, Г.Г. и Ромін, А.В. (2006) Визначення сил і засобів для консервації радіоактивно забруднених ділянок лісу при аварії на атомній електростанції. Системи обробки інформації. (2(51)). С. 190-193. (В процессе публикации)

Барбашин, В.В. и Фесенко, Г.Г. и Рютін, В.В. (2006) Особливості прогнозної оцінки забруднення рік небезпечними хімічними речовинами для різної пори року. Проблеми надзвичайних ситуацій. (4). С. 61-68.

Г

Гарьковець , А.М. и Данова, К.В. (2006) Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці" в дипломних проектах. [Образовательные ресурсы]

Гарьковець , А.М. и Дмитрієв, С.Л. и Івашина, М.А. и Данова, К.В. (2006) Наскрізна програма практики. [Образовательные ресурсы]

Губенко, В.Д. (2006) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Правове регулювання охорони праці". [Образовательные ресурсы]

Губенко, В.Д. и Коржик, Б.М. (2006) Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу "Охорона праці і безпека життєдіяльності". [Образовательные ресурсы]

Д

Данова, К.В. (2006) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу "Методи оцінки небезпечних та шкідливих виробничих факторів". [Образовательные ресурсы]

З

Заіченко, В.І. и Мікуліна, І.О. (2006) Методичні вказівки до курсового проекту "Безпека виробничих процесів" (№391). [Образовательные ресурсы]

К

Коржик, Б.М. и Дмитрієв, С.Л. (2006) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Основи охорони праці" (№472). [Образовательные ресурсы]

Коржик, Б.М. и Шевченко, В.І. (2006) Методичні вказівки до виконання глави "Охорона праці" дипломного проекту. [Образовательные ресурсы]

О

Обухов, С.О. (2006) Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях" (№394). [Образовательные ресурсы]

Обухов, С.О. и Овчаров, О.В. и Чеботарьова, О.В. (2006) Методичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання з курсу "Безпека життєдіяльності" (№442). [Образовательные ресурсы]

Овчаров, О.В. (2006) Конспект лекцій з дисципліни "Безпека життєдіяльності". [Образовательные ресурсы]

Овчаров, О.В. и Обухов, С.О. и Мікуліна, І.О. (2006) Методичні вказівки до виконання практичних завдань з курсу "Безпека життєдіяльності" (№491). [Образовательные ресурсы]

С

Сафонов , В.В. и Богданов , Ю.В. и Абракитов , В.Э. и Мелашич, В.В. и Диденко , Л.М и Стрежекуров , Э.Е. (2006) Шум реконструкции зданий и сооружений, проблемы его снижения на прилегающих территориях. Материалы научно-технического семинара «Актуальные проблемы акустической экологии и защиты от шума» .

Ч

Чеботарьова, О.В. и Мікуліна, І.О. (2006) Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу "Метрологічне та нормативне забезпечення охорони праці" (№455). [Образовательные ресурсы]

Этот список был создан Sun Nov 18 19:26:17 2018 EET.