Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Математичні моделі планування виробництва в аерокосмічній галузі [Текст]: навч. посіб.

Чумаченко, І.В. и Лисенко, О.І. и Скачкова, І.А. и Кадикова, І.М. и Красніков, В.М. (2012) Математичні моделі планування виробництва в аерокосмічній галузі [Текст]: навч. посіб. ХАІ, Харків. ISBN 978-966-602-248-1

Это последняя версия данного объекта.

[img]
Предварительный просмотр
PDF (Запропоновано різноманітні економіко-математичні моделі планування діяльності підприємства в умовах ризику та невизначеності ринку. Для студентів денної й заочної форм навчання при опануванні дисципліни «Планування авіавиробництва» та при виконанні курсов) - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
161Kb

Резюме

Викладено матеріал, який є методичним забезпеченням дисципліни з питань планування авіавиробництва. Запропоновано різноманітні економіко-математичні моделі планування діяльності підприємства за умов ризику та невизначеності ринку. Підкреслено, що змістом планування як основної або загальної функції управління виробництвом є: вибір мети управління; визначення програми дій, що приводять до досягнення поставленої мети; розрахунок ресурсного забезпечення, необхідного для реалізації прийнятої програми. Констатовано, що ефективність прийнятих планових рішень залежить від обгрунтованості й об'єктивності даних про можливі наслідки в майбутньому, а також від управлінських альтернатив, обраних зараз. Акцентовано, що єдиним науково обгрунтованим способом "переглянути" варіанти майбутнього, визначити потенційні наслідки альтернативних рішень і систематизовано їх порівняти є моделювання, що дозволяє використовувати кількісні методи аналізу. Описано моделювання математичними засобами процесів планування діяльності підприємства як відкритої техніко-економічної системи в умовах ризику й невизначеності, які породжуються ринковими відносинами. Висвітлено методи й засоби моделювання процесів стратегічного й оперативного планування діяльності авіапідприємства за умов ризику та його невизначеності. Описано сучасні способи теоретичного дослідження й практичної ралізації процесів планування діяльності авіапідприємства. У результаті проведеной роботи наголошено, що студенту слід знати: зміст і завдання планування науково-дослідної, дослідно-конструкторської й технологічної підготовки виробництва; зміст, методи й засоби планування основного, допоміжного й обслуговуючого виробництва.

Тип объекта:Книга
Дополнительная информация:гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України" №1/11-3571 від 11.05.11
Тематика:Публикации в других изданиях
Код ID:42432
Размещен: доц И.Н. Кадыкова
Размещен на:16 Мар 2016 12:39
Последнее изменение:16 Мар 2016 12:39

Доступные версии этого объекта

Только штат репозитория: страница управления объектом