Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Безпека життєдіяльності – секюритологія» : підручник.

Сєріков, Я.О. и Коженевські, Л.Ф. (2014) Безпека життєдіяльності – секюритологія» : підручник. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. ISBN 978-966-695-347-9

[img]
Предварительный просмотр
PDF - Requires a PDF viewer such as GSview, Xpdf or Adobe Acrobat Reader
2506Kb

Резюме

Підручник є доповненим відносно змісту і повноти викладення матеріалу 1-го видання, який рекомендовано до друку МОН України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (рішення № 1.4/18-Г-2516 від 04.12.08р.). У ньому описано у більш розширеному обсязі правові, соціологічні, філософські, психологічні як теоретичні, так і практичні питання безпеки життєдіяльності – секюритології. Додатково введені розділи, матеріал яких стосується правового забезпечення безпеки життєдіяльності – секюритології в країнах ЕС та Україні, інформаційної безпеки. Описані соціологічні, техногенні й природні глобальні проблеми сучасності, завдання забезпечення безпеки життєдіяльності людини як в дійсний час, так і на перспективу, накреслені шляхи їх вирішення. До кожного з розділів підручника наданий перелік тем і запитань для закріплення матеріалу, що вивчається, виконання індивідуальних завдань. Підручник розрахований на студентів ВНЗ, аспірантів і наукових співробітників.

Тип объекта:Книга
Тематика:Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0921 - "Строительство" > Безопасность жизнедеятельности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0501 - "Экономика и предпринимательство" > Безопасность жизнедеятельности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0709 - "Геодезия, картография и землеустройство" > Безопасность жизнедеятельности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1004 - "Транспортные технологии" > Безопасность жизнедеятельности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0502 - "Менеджмент" > Безопасность жизнедеятельности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.080101 - Геодезия, картография и землеустройство > Безопасность жизнедеятельности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0922 - "Электромеханика" > Безопасность жизнедеятельности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 0504 - "Туризм" > Безопасность жизнедеятельности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 1201 - "Архитектура" > Безопасность жизнедеятельности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030601 - Менеджмент > Безопасность жизнедеятельности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060101 - Строительство > Безопасность жизнедеятельности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030504 - Экономика предприятия > Безопасность жизнедеятельности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140103 - Туризм > Безопасность жизнедеятельности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.070101 - Транспортные технологии (по видам транспорта) > Безопасность жизнедеятельности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.170202 - Охрана труда > Безопасность жизнедеятельности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.140101 - Гостинично-ресторанное дело > Безопасность жизнедеятельности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060102 - Архитектура > Безопасность жизнедеятельности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.060103 - Гидротехника (водные ресурсы) > Безопасность жизнедеятельности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.030509 - Учет и аудит > Безопасность жизнедеятельности
Наши издания > Методические материалы по направлениям подготовки академии > 6.050702 - Электромеханика > Безопасность жизнедеятельности
Код ID:40482
Размещен: провідний інженер ЛВТІСМГ Олена Сергіївна Кривошеєва
Размещен на:18 Авг 2015 11:57
Последнее изменение:18 Авг 2015 11:57

Только штат репозитория: страница управления объектом