Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Реінжиніринг бізнес-процесів» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»)

Єфременко , Т.М. (2013) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Реінжиніринг бізнес-процесів» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа»). [Образовательные ресурсы] (Не опубликован)

[img] Microsoft Word
31Kb

Резюме

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Реінжиніринг бізнес-процесів» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 – «Готельна і ресторанна справа») / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; укл. Т. М. Єфременко – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015

Тип объекта:Образовательные ресурсы
Тематика:Наши документы > План издания учебно методической литературы > 604 Туризма и гостиничного хозяйства > План 2015
Код ID:33999
Размещен: Доцент С.О. ПОГАСІЙ
Размещен на:27 Ноя 2013 13:23
Последнее изменение:27 Ноя 2013 13:23

Только штат репозитория: страница управления объектом