Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Просмотр по типам

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Тип объекта | Нет группировки
Перейти к: Диссертация
Количество объектов: 116.

Диссертация

Бережна, К. С. (2018) Публічні бібліотеки України: вектори модернізації в інформаційному суспільстві. Другой thesis, Меністерство культури України.

Бережна, К. С. (2018) Публічні бібліотеки України:вектори модернізації в інформаційному суспільстві. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Міністерство культури України.

Фесенко, Г.Г. (2018) Фесенко Г. Г. КУЛЬТУРФІЛОСОФСЬКІ ДИСКУРСИ МІСЬКИХ ЛАНДШАФТІВ : АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук. 26.00.01 – теорія та історія культури (філософські науки). Другой thesis, КНУ ім. Тараса Шевченка.

Скрипник, М.Є. (2014) ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ В УПРАВЛІННІ ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Київський національний торговельно-економічний університет.

Старостіна, А.Ю. (2014) Моделі і методи управління процесами інтеграції в програмах проектно-орієнтованих підприємств міського господарства. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова .

ЛЯЛІН , ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ (2012) УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ СІЯНЦІВ СОСНИ І ДУБА ІЗ ЗАКРИТОЮ КОРЕНЕВОЮ СИСТЕМОЮ В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Український ордена «Знак Пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького.

Абракитов, В.Э. (2012) Совершенствование акустического комфорта методами моделирования распространения, поглощения и изоляции звуковых волн. Другой thesis, Международная Академия Наук экологии и безопасности жизнедеятельности.

Абракитов, В.Э. (2012) Совершенствование акустического комфорта методами моделирования распространения, поглощения и изоляции звуковых волн: автореф. дис…. доктора. техн. наук: 27.00.02. Другой thesis, Международная Академия Наук экологии и безопасности жизнедеятельности.

Гайко, Є.Ю. (2011) Вдосконалення концесійного механізму стимулювання інвестиційної діяльності в сфері житлово-комунального господарства. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Калюжний, М.В. (2011) Визначення довжини перегону маршруту міського пасажирського автомобільного транспорту. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Шевчук, В.В. (2011) Організаційно-економічні засади розвитку регіонального ринку хлібозабезпечення (на прикладі Харківського регіону). Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Буркун, І.Г. (2011) Організаційно-економічні засади функціонування регіонального ринку житлової нерухомості. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Есіна, В.О. (2011) Розвиток інноваційного потенціалу регіонального господарського комплексу. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Простотіна, С.В. (2010) Вимірювання диференціації доходів населення в системі регулювання соціально-економічного розвитку регіонів. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Санько, Я.В. (2010) Довгострокове прогнозування обсягів перевезень пасажирів трамваєм з урахуванням впливу зовнішнього середовища (на прикладі ХКП “Міськелектротранс”). Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Чистякова, І.А. (2010) Економічне стимулювання відтворення основних засобів в амортизаційній політиці житлово-комунальних підприємств. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Піонтківський, П.В. (2010) Економічний механізм реформування підприємств житлово-комунального комплексу. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Нефьодова, Я.І. (2010) Логістичне управління транспортним обслуговуванням системи «металургійне підприємство – порт» у реальному режимі часу. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Мізік, Ю.І. (2010) Механізм управління кризовими ситуаціями на підприємствах житлово-комунального комплексу. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Андренко, О.А. (2010) Напрями удосконалення моніторингу соціально-економічного розвитку адміністративного району. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Мельникова, О.С. (2010) Організаційно-аналітичне забезпечення економічної діагностики діяльності комунальних підприємств водопостачання. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Юрченко, І.А. (2010) Організаційно-економічний механізм управління дебіторською заборгованістю за послуги теплопостачання на підприємствах комунальної теплоенергетики України. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Бібік, Н.В. (2010) Організаційно-економічний механізм управління розвитком регіону (на прикладі Харківської області). Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Онищенко, С.В. (2010) Оцінка і моніторинг інвестиційної привабливості будівельних акціонерних товариств в системі вартісно-орієнтованого корпоративного управління. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Тофанюк, О.В. (2010) Подолання депресивності проблемних регіонівшляхом зменшення диспропорцій регіонального розвитку. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Самісько, Т.О. (2010) Прогнозування обсягів робіт на мережі автомобільних доріг як складової транспортної системи країни. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Єрмак, О.М. (2010) Розташування зупиночних пунктів міського пасажирського транспорту. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Лобанов, О.А. (2010) Стратегічне управління прибутком акціонерних товариств будівельної галузі. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Броншпак, Г.К. (2010) Стратегія формування та управління діяльністю кластера молочного профілю. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Вень , Мин Мин (2010) Стратегія і тактика інтенсифікації житлового будівництва як складова розвитку виробничих сил регіону. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Бурмака, Т.М. (2010) Управління розвитком будівельних підприємств в умовах конкурентного середовища. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Соловйова, О.Є. (2010) Формування диференційованої системи винагороди директорів виконавчого органу будівельних акціонерних товариств. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Пиж, Н.С. (2010) Формування ефективної системи мотивації трудової діяльності на підприємствах будівельної галузі. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Прав, Ю.Г. (2010) Формування системи ефективної територіальної організації житлового будівництва як складової розміщення продуктивних сил в Україні. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Левицький, Ю.А. (2010) Формування стратегії розвитку підприємств електроенергтики. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Пасенко, В.М. (2010) Формування та оцінка податкового потенціалу регіону. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Леонт’єва, Ю.Ю. (2010) Формування та реалізація стратегії розвитку регіональної туристичної дестинації. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Чалий, І.Г. (2009) Довірче управління майном в системі житлового будівництва. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Скляренко, Ю.В. (2009) Економіко-організаційні засади регіонального управління соціальною допомогою і охороною здоров’я. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Бурак, О.М. (2009) Економічне регулювання розвитку системи озеленення міст та регіонів україни в умовах урбанізації. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Тітяєв, В.В. (2009) Організаційно-економічне забезпечення збалансованості ринкової вартості житлово-комунальних послуг з платіжною спроможністю населення. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Кадничанський, М.В. (2009) Організаційно-економічний механізм корпоративного управління будівельних холдингових компаній за збалансованою системою показників. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Влащенко, Н.М. (2009) Соціально-економічний механізм розвитку санаторно-курортного комплексу регіону. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Ли, Шуан (2009) Теоретико-методичні засади та механізм подолання соціально-економічної диференціації регіонів (на прикладі китайської народної республіки). Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Пушкар, Т.А. (2009) Територіально – функціональна організація діяльності будівельного комплексу регіону. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Пруненко, Д.О. (2009) Удосконалення організаційно-методичного механізму формування кластерів нерудних будівельних матеріалів в регіонах України. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Одаренко, Т.Є. (2009) Формування механізму оцінювання та стимулювання діяльності працівників будівельних підприємств. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Чжунь, Линь (2009) Формування систем раціонального розміщення продуктивних сил по забезпеченнюсинергізму регіонального розвитку (на прикладі китайської народної республіки). Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Леонов, Я.В. (2008) Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємств водопостачання. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Снісаренко, О.Б. (2008) Оцінка інноваційного потенціалу регіонів України. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Божко, Е.А. (2008) Організаційно-економічний механізм дослідження регіональних ринків нерухомості. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Колмакова, О.М. (2008) Формування механізму міжрегіонального перерозподілу трудових ресурсів із застосуванням стимулювання праці. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Тараруєв, Ю.О. (2008) Удосконалення механізму оцінки інтелектуальних активів будівельних підприємств. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Харківська національна академія міського господарства .

Прилєпова, М.О. (2008) Організаційно–економічний механізм формування і управління вартістю реалізації будівельного проекту. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Мущинська, Н.Ю. (2008) Регіональні особливості зниження рівня тінізації економіки. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Петрова, Н.Б. (2008) Формування стратегії управління розвитком електроенергетики регіону. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Колонтаєвський, О.П. (2008) Економічні методи управління діяльністю виробничого персоналу дорожньо-будівельних підприємств. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Сейдаметова, Л.Д. (2008) Оптимізація організаційно-економічного механізму управління інвестиціями в житловому будівництві. Другой thesis, Кримський інженерно-педагогічний університет.

Жовнір, Н.М. (2008) Стратегія і тактика підвищення якості праці на регіональному рівні. Другой thesis, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка .

Кадикова, ІМ (2008) Формування ринку землі в умовах ринкової трансформації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки”. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н.КАРАЗІНА.

Жиляєв, І.Б. (2007) Регіональні трансформаційні соціально економічні системи в умовах платіжної кризи. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Матвєєва, Н.М. (2007) Цінові важелі реформування ЖКГ як засоби регулювання розвитку міст (на прикладі підприємств водопостачання та теплопостачання Харківського регіону). Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Сабадаш, В.В. (2007) Розробка методів ергономічної експертизи нещасних випадків у виробничих системах «Людина-техніка-середовище». Другой thesis, Українська інженерно-педагогічна академія.

Давідіч, Ю.О. (2007) Теоретичні основи ергономічного забезпечення автотранспортних технологічних процесів. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Щербина, Р.С. (2007) Розробка методів організації транспортно-експедиційного обслуговування залізниць. Другой thesis, Українська державна академія залізничного транспорту .

Яковицький, І.Л. (2007) Ефективність функціонування агрегованих трубопровідних транспортних розподільних систем. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Васильєва, Ю.О. (2007) СВІТЛОДІОДНІ ОСВІТЛЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ ВОЛОКОННИХ ЕНДОСКОПІВ ДЛЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЇ. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Буров, О.Ю. (2007) Ергономічні основи розробки систем прогнозування працездатності людини-оператора на основі психофізіологічних моделей діяльності. Другой thesis, Науково-дослідний інститут проблем військової медицини Збройних Сил України.

Сазонова, Л.І. (2007) Порівняльний аналіз розвитку будівельного комплексу і суміжних галузей. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Горбачова, Ю.І. (2007) Управління інвестиційним процесом на регіональному рівні. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Іщенко, Т.В. (2006) Регіональні особливості ефективного розвитку міських комплексів України (на прикладі м. Харків). Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Прасоленко, О.В. (2006) Обґрунтування мережі парковки автомобільного транспорту в умовах міста (на прикладі м. Харкова). Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Фісуненко, П.А. (2006) Організаційно-економічний механізм моніторингу ефективності використання фінансових ресурсів будівельного підприємства. Другой thesis, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

Бейгул С.Б., (2006) Основи формування регіональної політики розвитку малого підприємництва. Другой thesis, Полтавський національно технічний університет імені Юрія Кондратюка.

Писаревський, І.М. (2006) Теоретико-методологічні основи проектування організації будівництва та реконструкції залізниць: фінансовий, часовий та ресурсний аспекти. Другой thesis, Українська державна академія залізничного транспорту.

Артюх, С.М. (2006) Удосконалення первинного професійного відбору операторів теплових електричних станцій на основі психофізіологічних критеріїв. Другой thesis, Українська інженерно-педагогічна академія.

Момот, Т.В. (2006) Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління акціонерними товариствами: теорія, методологія і практика. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Дудолад О.С., (2006) Вплив обмежених енергоресурсів на якість життя населення (на прикладі Харківського регіону). Другой thesis, Харківський національний університет радіоелектроніки.

Кравцова Л.В., (2006) Економічний механізм мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальне господарство. Другой thesis, Донецький університет економіки та права.

КРАВЦОВА, Л.В. (2006) Економічний механізм мотивації впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальне господарство. Другой thesis, Донецький університет економіки та права.

Сирота, В.М. (2006) Ергономічна оцінка характеристик процесу навчання людини водінню автомобіля. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства .

Юр’єва С.Ю., (2006) Організаційно-економічний механізм реформування житлового господарства (на прикладі Харківського регіону). Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Білянський О.М., (2006) Організаційно-фінансовий механізм розвитку житлово-комунального господарства. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Безугла В.О., (2006) Основи формування конкурентоспроможності регіонів України (на прикладі Полтавського регіону). Другой thesis, Кременчуцький державний політехнічний університет.

Бондаренко Г.І., (2006) Оцінка економічного потенціалу та ефективності використання комунальної власності. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Тридід С.О., (2006) Оцінка рівня та способу життя населення регіону. Другой thesis, Харківський національний економічний університет.

Велит, І.А. (2006) Підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпеки високоінтенсивних джерел світла для вирощування овочів в умовах закритого ґрунту. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Срібний В.І., (2006) Регулювання розвитку житлово-комунального господарства міст і районів (на рівні АР Крим). Другой thesis, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського.

Радченко М.Ю., (2006) Регіональний механізм відновлення основних фондів міського електротранспорту. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Ларіна Р.Р., (2006) Теоретико-методологічні основи формування регіональних логістичних систем. Другой thesis, Донецький державний університет управління.

Молодченко-Серебрякова Т.Г., (2006) Формування економічного механізму оцінювання міського житлового фонду у ринкових умовах (на прикладі Харківського регіону). Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Молодченко-Серебрякова , Т.Г. (2006) Формування економічного механізму оцінювання міського житлового фонду у ринкових умовах (на прикладі Харківського регіону). Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Протасенко, О.Ф. (2005) Вдосконалення професійної підготовки операціоністів банківського відділення на основі контролю формування стресостійкості. Другой thesis, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ».

Луб’яний, П.В. (2005) Ефективність пасажирської маршрутної мережі міст. Другой thesis, Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Дятлова, Н.В. (2005) Оцінка та вибір ефективного способу забезпечення реалізації будівельного проекту машинами та механізмами. Другой thesis, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

Перетятько, А.Ю. (2005) Підвищення ефективності управління будівельним підприємством в умовах ринкової нестабільності. Другой thesis, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури.

Саприка, О.В. (2005) Підвищення ефективності роботи розрядних ламп у ступінчастому режимі. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Давискіба К.В., (2005) Економічний потенціал регіону та його ефективне використання в умовах ринкової трансформації. Другой thesis, Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Дятлова, Н.В. (2005) Оценка и выбор эффективного способа обеспечения реализации строительного проекта машинами и механизмами. Другой thesis, Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры.

Перетятько, А.Ю. (2005) Підвищення ефективності управління будівельним підприємством в умовах ринкової нестабільності. Другой thesis, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури.

Ларіна, Р.Р. (2005) Теоретико-методологічні основи формування регіональних логістичних систем. Другой thesis, Донецький державний університет управління.

Гелеверя Є.М., (2005) Удосконалення організаційно-економічного механізму утримання житлового фонду регіону. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Онищук І.Г., (2005) Формування інноваційної моделі інвестиційної політики регіону. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства .

Яхіна Т.Р., (2004) Економічна оцінка територіальних ресурсів історичних міст України (на прикладі історичного міста Полтави). Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Кожушко , Г. М. (2004) Енергоекономічні джерела світла: шляхи підвищення світлової ефективності та екологічності. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Косматенко М.Л., (2004) Органiзацiя регiонального управлiння пiдприємствами житлово-комунального господарства в аграрному секторi. Другой thesis, Інституті економіки промисловості НАН України.

Конащук, В.Л. (2004) Організаційно-економічний механізм формування цінової політики будівельних підприємств. Другой thesis, Придніпровська державна академія будівництва і архітектури.

Громоздова Л.В., (2004) Організаційно-економічні методи управління розвитком регіону. Другой thesis, Інститут економіко-правових досліджень НАН України.

Світлична В.Ю., (2004) Організаційні засади формування економічної стратегії підприємств житлово-комунального господарства. Другой thesis, Харківська національна академія міського господарства.

Гусєва, Ю.Ю. (2004) Управління тривалістю технічної підготовки наукоємного виробництва з урахуванням супутніх ризиків. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Степура , В.І. (2003) Технічне діагностування системи аеродромних світлосигнальних вогнів у процесі експлуатації. Другой thesis, Харківський національний авіаційний університет.

Мвуджо, О. (2003) Методи розрахунку комплекту «розрядна лампа-пускорегулюючий апарат» на основі нових форм апроксимації провідності ламп. Другой thesis, Харківська державна академія міського господарства.

Андрійчук , В.А. (2003) Науково-технічні основи підвищення ефективності опромінювальних установок для світлокультури рослин. Другой thesis, Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя.

Абракітов, В.Е. (1995) Аналогове моделювання при вирішенні завдань боротьби з шумом. Автореферат дис. канд. техн. наук. Дніпропетровськ, 1995.- 16 с. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

Абракитов, Владимир Эдуардович (1995) Аналоговое моделирование при решении задач борьбы с шумом. Дисс. канд. техн. наук. Днепропетровск, 1995.- 157 с. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Придніпровська державна академія будівництва і архітектури.

Жидкова , Т.В. (1992) Бетон с добавкой мела, как высокодисперсной составляющей его вяжущего компонента. Кандидатская, докторская (PhD) thesis, Харьковский автомобильно дорожный институт.

Этот список был создан Fri Mar 22 20:41:30 2019 EET.