Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Просмотр по типам

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Тип объекта | Нет группировки
Перейти к: Другой
Количество объектов: 507.

Другой

Соколова, В. А. (2019) СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ДОКТОРА ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА Колосова Анатолія Івановича. ХНУМГ. (Не опубликован)

Вальченко, И.В. и Прилуцкая, Я.Н. (2018) Читаем и слушаем тексты. Учебное пособие по чтению и аудированию по курсу "Русский язык" для иностранных студентов подготовительного отделения гуманитарных, инженерно-технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, физкультурных и сельскохозяйственных специальностей. ХНУМГХ им. А. Н. Бекетова. (Не опубликован)

Соколова, Г.П. и Плотникова, Т.А. (2018) Готовимся к экзамену: Сборник текстов для чтения и самостоятельной работы по курсу "Русский язык" (для иностранных студентов подготовительного отделения гуманитарных, инженерно-технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, физкультурных и сельскохозяйственных специальностей). ХНУМГХ им. А. Н. Бекетова. (Не опубликован)

Сергейчук, Л.В. (2018) Русские глаголы. Практикум по дисциплине "Русский язык как иностранный" (для иностранных учащихся подготовительного отделения гуманитарных, инженерно-технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, физкультурных и сельскохозяйственных специальностей). 2-е издание, дополненное и переработанное. ХНУМГХ им. А. Н. Бекетова. (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. и Жовтяк , Г.А. (2018) План видання навчально-методичної та наукової літеретури кафедри економіки підприємств міського господарства (801) на 2019 р. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Штангей, О.М. и Статкус, В. О. и Євсюкова, Н.О. и Федяй, С.І. (2018) Говоров Пилип Парамонович. До 70-річчя від дня народження. Біобібліографічний покажчик. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (В процессе публикации)

Штангей, О.М. и Статкус, В. О. и Євсюкова, Н.О. и Федяй, С.І. (2018) Говоров Пилип Парамонович. До 70-річчя від дня народження. Біобібліографічний покажчик. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (В процессе публикации)

Гаряжа, В.М. и Сиромятнікова, Т.В. (2018) Довідник для курсового та дипломного проектування. Високовольтні електричні апарати (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (фахове спрямування «Електротехнічні системи електроспоживання»). ХНУМГ імені О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Рой, В.Ф. и Кравченко, Ю.П. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Електромагнітні процеси у вузлах навантаження високовольтних електричних мереж» (для магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання», «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)». ХНУГХ имени А.Н. Бекетова. (Не опубликован)

Дьяков, Є.Д. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Електротехнічні матеріали» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ХНУГХ имени А.Н. Бекетова. (Не опубликован)

Дьяков, Є.Д. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Кабельні та повітряні лінії електропередачі» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ХНУГХ имени А.Н. Бекетова. (Не опубликован)

Рой, В.Ф. и Кравченко, Ю.П. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Системи діагностування, контролю, керування та захисту електроенергетичних установок і комплексів» (для аспірантів першого року навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ХНУГХ имени А.Н. Бекетова. (Не опубликован)

Коляда, Т.А. (2018) Методичні рекомендації для практичних (семінарських) занять, самостійної роботи та виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Еколочічне право»( для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання). ХНУМГ. (Не опубликован)

Коляда, О.Ю. (2018) Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з курсу «Проектування систем електропостачання» для магістрів заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітніх програм «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток». ХНУМГ імені О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Коляда, О.Ю. (2018) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи із навчальної дисципліни «Проектування систем електропостачання» для магістрів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітніх програм « Електротехнічні системи електроспоживання» та «Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток». ХНУМГ імені О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Плюгін, В.Є. и Карюк, А.О. и Скалига, Ю. І. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Автоматизований електропривод» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ХНУМГ імені О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Гаряжа, В.М. и Карюк, А.О. и Сиромятнікова, Т.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Електрична частина станцій та підстанцій» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ХНУМГ імені О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Плюгін, В.Є. и Грініна, В. О. и Сиромятникова, Т.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу «Електричні апарати» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ХНУМГ імені О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Гаряжа, В.М. и Воропай, В.Г. и Дьяков, Є.Д. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічного завдання “Графіки навантажень, температурний режим та навантажувальна здатність трансформаторів ” з курсу «Електрична частина станцій та підстанцій» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»). ХНУМГ імені О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Ковальова, Ю.В. (2018) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи із навчальної дисципліни «Мікроконтролери в електроенергетиці» для студентів 3 курсу зі скороченим терміном навчання, 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ХНУМГ імені О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Ковальова, Ю.В. (2018) Методичні рекомендації до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Мікроконтролери в електроенергетиці» (для студентів 3 курсу зі скороченим терміном навчання, 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ХНУМГ імені О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Зінчина, О. Б. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Демографія» (для студентів 2 курсу денної і заочної форми навчання спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова / уклад. : О. Б. Зінчина. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. –70 с. knume. (Не опубликован)

Зінчина, О. Б. и Козирєва, Н. В. и Кудрявцев, О. Ю. и Радіонова, Л. О. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Політологія» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності усіх спеціальностей) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова / уклад. : О. Б. Зінчина, Н. В. Козирєва, О. Ю. Кудрявцев, Л. О. Радіонова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 70 с. knume. (Не опубликован)

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. (2018) Методичні рекомендації до оформлення магістерської роботи (для магістрів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, освітні програми «Електротехнічні системи електроспоживання», «Електротехнічні системи електроспоживання (освітньо-наукова)», «Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація, та розвиток». ХНУГХ имени А.Н. Бекетова. (Не опубликован)

Коробка, В. О. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем» (для студентів 3 курсу та 4 курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (фахове спрямування «Електротехнічні системи електроспоживання» та «Світлотехніка і джерела світла»). ХНУГХ имени А.Н. Бекетова. (Не опубликован)

Ягуп, В.Г. и Ягуп, К.В. и Ковальова, Ю.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Математичні задачі і моделювання в електроенергетиці» для студентів 1 курсу зі скороченим терміном навчання та 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ХНУМГ імені О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Ковальова, Ю.В. (2018) Методичні рекомендації до практичних робіт із навчальної дисципліни «Мікроконтролери в електроенергетиці» (для студентів 3 курсу зі скороченим терміном навчання, 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ХНУМГ імені О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Гаряжа, В.М. и Воропай, В.Г. и Сиромятнікова, Т.В. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи при вивченні курсу «Електрична частина станцій та підстанцій» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ХНУМГ імені О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Ковальова, Ю.В. (2018) Методичні рекомендації до самостійної роботи із навчальної дисципліни «Мікроконтролери в електроенергетиці» (для студентів 3 курсу зі скороченим терміном навчання, 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). ХНУМГ імені О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Сухонос, М.К. и Ільєнко, О.Л. и Крохмаль, А.М. и Зубенко, С.О. и Бугаєва, В.Ю. (2018) Молоді дослідники у глобалізованому світі: перспективи та виклики. Збірник наукових праць IVго форуму молодих дослідників (20 квітня 2018 року). Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (В процессе публикации)

Рожков, П.П. и Рожкова, С.Е. и Калюжний, Д.М. и Ковальова, Ю.В. (2018) Навчальний посібник "МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ". ХНУМГ імені О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Перепечений, В.О. и Рожков, П.П. (2018) Навчальний посібник: Електричні системи та мережі. ХНУМГ імені О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Бровдій, А.М. (2018) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Правового забезпечення господарської діяльності на 2019 рік. 506 Кафедра правового забезпечення господарської діяльності. (Не опубликован)

Шпачук, В.П. (2018) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри теоретичної і будівельної механіки на 2019 р. ХНУМГ. (Не опубликован)

Назаренко, Є.І. (2018) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри фізики на 2019 р. ХНУМГ. (Не опубликован)

Коваленко, Л.Б. (2018) План видання навчально-методичної літератури кафедри вищої математики на 2019 р. ХНУМГ імені О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Сиромятнікова, Т.В. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри систем електропостачання та електроспоживання міст на 2019 р. ХНУМГ імені О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Сергейчук, Л.В. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри української та російської мов як іноземних на 2019 р. ХНУМГХ им. А. Н. Бекетова. (Не опубликован)

Зінчина , О. Б. (2018) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри філософії і політології на 2019 рік. knume. (Не опубликован)

Штангей, О.М. и Статкус, В. О. и Наугольнова, С. Б. (2018) СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА ГОВОРОВА ПИЛИПА ПАРАМОНОВИЧА. ХНУМГ. (Не опубликован)

Штангей, О.М. и Давидова, Н.Б. (2018) Список опублікованих праць доктора державного управління, професора Бабаєва Володимира Миколайовича. ХНУМГ. (Не опубликован)

Штангей, О.М. (2018) Список опублікованих праць кандидата архітектури, професора Семенова Владлена Трохимовича. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 101 "Будівельних конструкцій" станом на 22.01.2019 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 102 "Механіки грунтів, фундаментів та інженерної геології" станом на 22.01.2019 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 105 "Міського будівництва" станом на 22.01.2019 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 107 "Містобудування" станом на 22.01.2019 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 109 "Технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів" станом на 22.01.2019 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 110 "Земельного адміністрування та геоінформаційних систем" станом на 22.01.2019 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 201 "Інженерної екології міст" станом на 22.01.2019 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 202 "Водопостачання, водовідведення і очищення вод" станом на 15.02.2019 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 203 "Хімії" станом на 22.01.2019 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 205 "Експлуатації газових і теплових мереж" станом на 13.02.2019 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 206 "Вищої математики" станом на 22.01.2019 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 301 "Електричного транспорту" станом на 13.02.2019 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 303 "Теоретичної і будівельної механіки" станом на 22.01.2019 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 305 "Охорони праці та безпеки життєдіяльності" станом на 22.01.2019 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 306 "Транспортних систем і логістики" станом на 15.02.2019 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 307 "Фізики" станом на 22.01.2019 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 401 "Систем електропостачання та електроспоживання міст" на 15.02.2019 р.. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 402 "Світлотехніки і джерел світла" станом на 14.02.2019 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 403 "Альтернативної електроенергетики та електротехніки" станом на 22.01.2019 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 404 "Фізвиховання і спорту" станом на 08.02.2019 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 405 "Філософії і політології" станом на 22.01.2019 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 503 "Економічної теорії та міжнародної економіки" станом на 22.01.2019 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 504 "Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту" станом на 22.01.2019 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 506 "Правого забезпечення господарської діяльності" станом на 12.02.2019 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 601 "Менеджменту і адміністрування" станом на 06.02.2019 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 602 "Управління проектами у міському господарстві і будівництві" станом на 22.01.2019 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 603 "Прикладної математики і інформаційних технологій" станом на 22.01.2019 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 604 "Туризму і готельного господарства" станом на 22.01.2019 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 606" Іноземних мов" станом на 22.01.2019 р. ХНУМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 701 "Мовної підготовки, педагогіки та психології" станом на 14.02.2019 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 703 "Історії і культурології" станом на 22.01.2019 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2018) Стан методичного забезпечення кафедри 801 "Економіки підприємств міського господарства ЦПО та ЗН" станом на 06.02.2019 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Варламов, Г.Б. и Маляренко, В.А. и Романова, Е.А. (2018) Тепловая энергетика: экологические аспекты.Учебник Данный учебник будет использован для следующих дисциплин: Технология производства электроэнергии, Энергоменеджент и энергетический аудит систем электроснабжения, Энергетика и окружающая среда, Электроэнергетические установки, Тепловая энергетика и возобновляемые источники энергии. ХНУГХ имени А.Н. Бекетова. (Не опубликован)

Волик, С. В. (2017) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ» (для студентів магістратури спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування). Волик. (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2017) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри економіки підприємств міського господарства (801) на 2018 рік. ХНУМГ. (Не опубликован)

Воронков, О.О. (2017) Реформування і розвиток регіональних ринків теплової енергії: монографія. ХНУМГ імені О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Плотникова, Т. А. и Соколова, Г. П. (2017) Готовимся к экзамену. Сборник тестовых заданий и контрольных работ по курсу «Русский язык» (для иностранных студентов подготовительного отделения гуманитарных, инженерно-технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, физкультурных и сельскохозяйственных специальностей). ХНУГХ им. А.Н. Бекетова. (Не опубликован)

Вальченко, І. В. и Сергійчук, Л. В. (2017) ЗБІРНИК ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ ТА САМОСТІЙНИХ РОБІТ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (додаток до навчального посібника з української мови «Ласкаво просимо!» для іноземних студентів підготовчого факультету інженерно-технічних, інженерно-економічних, охорони здоров`я, біологічних, фізкультурних, сільськогосподарських та гуманітарних спеціальностей). ХНУГХ им. А.Н. Бекетова. (Не опубликован)

Гринченко , Е. В. и Кохан, Л. В. (2017) Сборник тестовых заданий и контрольных работ по курсу «Страноведение» (приложение к учебному пособию «Добро пожаловать в Украину» для иностранных студентов подготовительного отделения инженерно-технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, физкультурных и сельскохозяйственных специальностей) ). ХНУГХ им. А.Н. Бекетова. (Не опубликован)

Діденко, Ю. М. (2017) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри АБіСДАС на 2018 р. Диденко. (Не опубликован)

Вальченко , И. В. и Прилуцкая , Я. Н. (2017) Ступень-4: Учебное пособие по курсу "Русский язык" для иностранных студентов подготовительного отделения гуманитарных, инженерно-технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, физкультурных и сельскохозяйственных специальностей. ХНУГХ им. А.Н. Бекетова. (Не опубликован)

Вальченко, І. В. (2017) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри української та російської мов як іноземних на 2018 рік. ХНУГХ им. А.Н. Бекетова. (Не опубликован)

SEGEDA, NATALIA и Garbuz, A. (2017) Methodological Guidelines for practical classes, independent and calculator-graphical works on the Subject «Mechanics of Materials» (Tension - Compression) for the second year full-time students of the specialty 192 Civil Engineer. ХНУМГ. (Не опубликован)

Карпенко, С.В. и Штангей, О.М. (2017) Бібліографічне посилання (загальні правила складання) відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016: метод. рек. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Михаленко, О.В. (2017) Загальні вимоги до підготовки, оформлення та видання наукової і навчально-методичної літератури: метод. рекомендації 2-ге видання, зі змінами та доповненнями. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (В процессе публикации)

Шпачук, В.П. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2017) Конспект лекцій з дисципліни «Теоретична механіка» Кінематика для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 185 Нафтогазова інженерія та технології, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 263 Цивільна безпека, 275 Транспортні технології (за видами. ХНУМГ. (Не опубликован)

Шпачук, В.П. и Рубаненко, О.І. и Гарбуз , А.О. (2017) Методичні рекомендації для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з розділу КІНЕМАТИКА курсу теоретичної механіки для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 185 Нафтогазова інженерія та технології, 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 263 Цивільна безпека, 275 Транспортні технології (за видами)). ХНУМГ. (Не опубликован)

Середа , Н.В. и Скляров, В.О. (2017) Методичні рекомендації і завдання з курсу Опір матеріалів для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 185 «Нафтогазова інженерія та технології». ХНУМГ. (Не опубликован)

Засядько, М.А. и Чупринін, О.О. (2017) Методичні рекомендації і завдання з курсу Основи теорії споруд для самостійної роботи, підготовки до практичних занять та контрольних робіт для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування». ХНУМГ. (Не опубликован)

Ромашко, О.В. и Ткаченко, Р.Б. (2017) Нафтогазова механіка. Конспект лекцій з дисципліни "Нафтогазова механіка" для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 185- Нафтогазова інженерія і технології. ХНУМГ. (Не опубликован)

Оленіна, Олена Юріївна (2017) Оленіна О.Ю.Навчальний посібник з дисципліни "Соціально-культурний менеджмент" «АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ В СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІЙ ДИНАМІЦІ» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 191- Архітектура та містобудування). Вид-во "Фенікс" Харків. (Не опубликован)

Шпачук, В.П. и Середа , Н.В. и Чупрынин, А.А. и Скляров, В.О. и Гарбуз , А.О. (2017) Опір матеріалів. Опір матеріалів стержневих елементів конструкцій при базових навантаженнях. Конспект лекцій з дисциплін «Опір матеріалів», «Опір матеріалів та будівельна механіка», «Основи теорії споруд» для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за спеціальностями 192 - «Будівництво та цивільна інженерія», 191 - «Архітектура та містобудування», 185 – «Нафтогазова інженерія та технології». ХНУМГ. (Не опубликован)

Левенко , Г. М. (2017) ПЛАН видання навчально-методичної і накової літератури кафедри Механіки грунтів, фундаментів та інженрної геології на 2018 р. ХНУМГ ім О.М.Бекетова. (Не опубликован)

Назаренко, Є.І. (2017) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри фізики на 2018 р. ХНУМГ ім. Бекетова О. М.. (Не опубликован)

Шпачук, В.П. (2017) ПЛАН видання науково-методичної і наукової літератури кафедри ТіБМ 2018. ХНУМГ. (Не опубликован)

Михаленко, О.В. (2017) Перелік змін (із поясненнями), внесених у друге видання методичних рекомендацій щодо підготовки, оформлення та видання наукової і навчально-методичної літератури ХНУМГ ім. О. М. Бекетова відповідно до вимог нових редакцій ДСТУ, які регламентують правила оформлення нормативних документів. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Ткаченко, Р.Б. (2017) План изданий на 2018 ЭГТС. ХНУМГ. (Не опубликован)

Воробйова, Т.П. (2017) Положення про видання наукової і навчально-методичної літератури. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Статкус, В. О. (2017) СПИСОК ВИБРАНИХ ПРАЦЬ ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА Стольберга Фелікса Володимировича. ХНУМГ. (Не опубликован)

Штангей, О.М. и Соколова, В.О. (2017) СПИСОК ВИБРАНОЇ БІБЛІОГРАФІЇ ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ І АРХІТЕКТУРНИХ ПРОЕКТІВ Володимира Євгеновича Новгородова. ХНУМГ. (Не опубликован)

Євсюкова, Н. О. и Кучнєва, Ю. В. (2017) СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА Торкатюка Володимира Івановича (1938–2017). ХНУМГ. (Не опубликован)

Давыдова, Н.Б. (2017) Тематический указатель к книге Станислава Шварца «Путешествие в провинциальную столицу: прогулки по старому Харькову». ХНУМГ. (В процессе публикации)

Шпачук, В.П. и Скляров, В.О. (2017) Технічна механіка: Конспект лекцій для студентів 1 та 3 курсу денної і заочної форм навчання бакалаврів за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. ХНУМГ. (Не опубликован)

Бабаєв, В.М. и Шутенко, Л.М. и Євсюкова, Н. О. и Єлісеєва, Т.П. и Федяй, С.І. (2017) Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова: ректорський вимір: біобібліогр. покажчик. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Штангей, О.М. и Статкус, В.О. (2016) Маляренко Віталій Андрійович (до 75-річчя від дня народження): біобібліогр.покажчик / Наукова бібліотека Харків. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Пушкар, Т.А. (2016) План видання навчально-методичної та наукової літератури кафедри економіки підприємств міського господарства (801) на 2017 р. ХНУМГ імені О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Статкус, В. О. (2016) СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ДОКТОРА ІСТОРИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА Жванко Любов Миколаївни. ХНУМГ. (Не опубликован)

Статкус, В. О. и Штангей, О.М. (2016) СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА Маляренка Віталія Андрійовича. ХНУМГ. (Не опубликован)

Штангей, О.М. и Давидова, Н.Б. (2016) Список опублікованих праць доктора державного управління, професора Бабаєва Володимира Миколайовича. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Давидова, Н. Б. и Статкус, В. О. (2015) БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС ДОКУМЕНТІВ ВІДПОВІДНО ДО ДСТУ 7.1:2006, ЗАПРОВАДЖЕНОГО В ДІЮ В УКРАЇНІ 01.07.2007 Методичні рекомендації 3-тє видання, перероблене і доповнене. Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Давидова, Н.Б. и Статкус, В. О. и Попельнух, В.М. (2015) Конструкції та розрахунок дерев’яних конструкцій, які застосовуються у сучасному будівництві. ХНУМГ. (Не опубликован)

Марищук, Н. В. и Статкус, В. О. и Євсюкова, Н. О. и Данова, К. В. (2015) Наукові основи та методи забезпечення ефективного функціонування електротранспорту. ХНУМГ. (Не опубликован)

Давидова, Н.Б. (2015) СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ДОКТОРА ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА Кондращенко Олени Володимирівни. ХНУМГ. (Не опубликован)

Давидова, Н.Б. (2015) Список опублікованих праць доктора технічних наук, професора В.С. Шмуклера. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Штангей, О.М. (2015) Список опублікованих праць доктора технічних наук, професора Л. М. Шутенко. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Семененко, Л.П. (2015) Станіслав Миколайович Пазиніч. До 75-річчя з дня народження: біобібліографічний покажчик. Майдан.

Лиса, Т.С. и Олексенко, А.С. (2015) Тих днів не стерти з пам’яті людської (до 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни) : бібліогр. покажчик. Харківський національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова. (Не опубликован)

Кунда, Н.Т (2014) Дослідження операцій. Курсовий проект. Влад Солтис. (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Ковалевська, А.В. (2014) Регіони України: оцінка та аналіз рівня диференціації : монографія. ХНУМГ. (Не опубликован)

Штангей, О.М. и Марищук, Н.В. и Запорожченко, О.М. (2014) Видатний архітектор Олексій Миколайович Бекетов : бібліогр. покажчик. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Лиса, Т.С. и Давидова, Н.Б. и Тріпутіна, Н.П. (2014) Каналізація міста Харкова (до 100-річчя від дня заснування) : бібліогр. покажчик. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Давидова, Н.Б. и Штангей, О.М. и Геворкян, А.Г. (2014) Книжково-ілюстрована виставка «Для землі – сонце, для народу – Шевченко» (до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка). Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Давидова, Н. Б. и Штангей, О. М. и Маріщук, Н. В. и Муханова, Т. С. и Єлісеєва, Т. П. и Лобинцева, Т. О. (2014) ПОКАЖЧИК ІМЕН, ЯКІ ЗГАДУЮТЬСЯ У КНИЗІ «ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О. М. БЕКЕТОВА». ХНУМГ.

Пушкар, Т.А. (2014) План видання навчально-методичної літератури кафедри Економіки підприємств МГ на 2015 рік. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Пушкар, Т.А. и Жовтяк , Г.А. (2014) План підготовки дистанційних навчальних курсів кафедри економіки підприємств міського господарства на 2015 рік. ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Кривошеєва, О.С. (2014) Самоархівування праць вчених. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Рибакова , Н.О. (2014) Символ національної єдності: до 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка : реком. список. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Коваленко, Л.Б. (2013) План видання навчально-методичної літератури кафедри вищої математики на 2014 р. ХНУМГ. (Не опубликован)

Назаренко, Є.І. (2013) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри _фізики_ на 2014 р. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2013) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри економіки підприємств міського господарства (801) на 2014 р. ХНУМГ. (Не опубликован)

Шульга, М.О. (2013) ПЛАН видання дистанційних курсів кафедри Теплохолодопостачання на 2014 р. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Шульга , М.О. (2013) ПЛАН видання навчально-методичної літератури кафедрою теплохолодопостачання у 2014 р. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Молодченко, Т.Г. (2013) План видання методичної літератури кафедри УПМГБ на 2014 р. ХНУМГ. (Не опубликован)

Хворост, М.В. и Данова, К.В. и Малишева, В.В. (2013) Дистанційний курс з дисципліни "Безпека життєдіяльності" (на англ. мові) для студентів усіх форм навчання з поглибленим вивченням англійської мови та іноземних студентів. ХНУМГ імені О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Хворост, М.В. и Данова, К.В. и Малишева, В.В. (2013) Дистанційний курс з дисципліни «Охорона праці» («Основи охорони праці») для студентів заочної форми навчання напрямів підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології», 6.050702 «Електромеханіка». ХНУМГ імені О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2013) План видання дистанційних курсів кафедри економіки підприємств міського господарства (801) на 2013 рік. ХНАМГ. (Не опубликован)

Штомпель, Н.Е. (2013) План видання дистанційних курсів кафедри містобудування на 2013 рік. кафедра містобудування. (Не опубликован)

кафедра обліку і аудиту, 504 (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з навчальної дисципліни «Ознайомюча практика» (для студентів 1 курсу денної та 1 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 спеціальністю «Облік і аудит»). ХНАМГ. (Не опубликован)

Можайкіна , Н.В (2013) Методичні рекомендації до практичних занять та матеріали для організації самостійної роботи з дисципліни «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» для студентів 2 курсу усіх форм навчання напрямів 6.030504 -«Економіка підприємства» і 6.030509 - «Облік і аудит». ХНУМГ. (Не опубликован)

Решетило, В.П. и Федотова, Ю.В. (2013) ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ (МАКРОЕКОНОМІКА)» (для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання напрямів підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» та 6.140103 «Туризм»). ХНУМГ. (Не опубликован)

Тимофієва , С.Б. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОЕКОНОМІКА» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки: 6. 030504 «Економіка підприємства»). ХНУМГ. (Не опубликован)

Тимофієва , С.Б. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МІКРОЕКОНОМІКА» (для студентівденної та заочної форм навчаннянапрямупідготовки: 6. 030509 «Облік і аудит»). ХНУМГ. (Не опубликован)

Островський, І.А. и Тимофієва , С.Б. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАКРОЕКОНОМІКА» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки: 6. 030504 «Економіка підприємства»). ХНУМГ. (Не опубликован)

Островський, І.А. и Тимофієва , С.Б. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАКРОЕКОНОМІКА» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки: 6. 030509 «Облік і аудит»). ХНУМГ. (Не опубликован)

Рибакова , Н.О. и Далека, В.Х. (2013) Електромеханічні системи у міському господарстві 2009–2013 : реком. список. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Мамонов, К.А. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з навчальної дисципліни «Економетрика» (для студентів 2 курсу денної та 2курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 спеціальністю «Облік і аудит»). ХНАМГ. (Не опубликован)

Мамонов, К.А. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з навчальної дисципліни «Оптимізаційні методи і моделі» (для студентів 2 курсу денної та 2курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 спеціальністю «Облік і аудит»). ХНАМГ. (Не опубликован)

Штомпель, Н.Е. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з навчальної дисципліни "Технічний рисунок та графічні засоби в будівництві " (для студентів 1 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.060101 - "Будівництво" спеціальності "Міське будівництво та господарство"). кафедра містобудування. (Не опубликован)

Наумов, М.С. (2013) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Александрович, В.А. (2013) Методические указания к выполнению лабораторных и самостоятельных работ по дисциплине «Научно-исследовательская работа студентов» (для студентов 4 курса дневной формы обучения, направление подготовки 6.060101 Строительство). ХНУГХ. (Не опубликован)

Парасюк, О.О. (2013) Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Бізнес-планування в умовах ринку» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за спеціальностями 7.05070105 «Світлотехніка і джерела світла», 7.05070103 – «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»). ХНАМГ. (Не опубликован)

Табачник, Д.В. (2013) Наказ МОН № 683 від 5.06.2013 р. МОН.

Бабаєв, В.М. и Шутенко, Л.М. и Бурмака, В.П. (2013) Наш сучасник : літ.-худож. альманах. – Вип.8. На обрії майбуття. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.

Решетило, В.П. (2013) ПЛАН НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ВИДАНЬ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ НА 2014 РІК. ХНУМГ. (Не опубликован)

Ляшенко, О.М. (2013) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри "Світлотехніка і джерела світла". ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. (Не опубликован)

Єгорова , О.Ю. и Батістова , О.І (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки: 6. 030601 «Менеджмент»). ХНУМГ. (Не опубликован)

Федотова, Ю.В. (2013) ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ( для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки6.040106«Екологія,охорона навколишньогосередовища та збалансоване природокористування» ). ХНУМГ. (Не опубликован)

Решетило, В.П. и Наумов, М.С. (2013) План видання дистанційних курсів (кафедра економічної теорії). Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Мочаліна, З.М. (2013) План видання дистанційних курсів кафедри "Обліку і аудиту ". ХНАМГ. (Не опубликован)

Васильєв, О.В. и Пушкар, Т.А. и Жовтяк , Г.А. (2013) План видання дистанційних курсів кафедри менеджменту міського і регіонального розвитку (803) на 2013 рік. ХНАМГ. (Не опубликован)

Штомпель , Н.Е. (2013) План видання дистанційних курсів кафедри міського будівництва на 2014 рік. Кафедра міського будівництва. (Не опубликован)

Далека, В.Х. (2013) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри "Електричний транспорт" на 2014 р. Кафедра електричного транспорту. (Не опубликован)

Шпачук , В.П. (2013) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри теоретичної і будівельної механіки на 2014 р. ХНУМГ. (Не опубликован)

Ачкасов, А.Є. и Пушкар, Т.А. и Жовтяк , Г.А. (2013) План підготовки дистанційних навчальних курсів кафедри економіки підприємств міського господарства на 2014 рік. ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. (Не опубликован)

ХНАМГ, (2013) Положення про проведення практики студентів Харківської національної академії міського господарства від 20.03.2013. Харківська національна академія міського господарства.

ХНУМГ, (2013) Про затвердження Інструкції з діловодства у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М.Бекетова. Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова.

Давыдова, Н.Б. (2013) Список опубликованных трудов доктора технических наук, профессора К. К. Намитокова : (к 90-летию со дня рождения). Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Давидова, Н.Б. (2013) Список опублікованих праць доктора технічних наук, професора К. К. Намітокова : (до 90-річчя від дня народження). Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.030504 ЕП на 14.10.2013. ХНУМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.030509 ОА на 14.10.2013. ХНУМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.030601 ЛОГИС на 14.10.2013. ХНУМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.030601 МО на 14.10.2013. ХНУМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.040106 ЕОНС на 14.10.2013. ХНУМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.050701 ЕСЕ на 14.10.2013. ХНУМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.050701 СДС на 14.10.2013. ХНУМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.050702 ЕТ на 14.10.2013. ХНУМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.050702 СА на 14.10.2013. ХНУМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.050702 СТ на 14.10.2013. ХНУМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.060101 ВВ на 14.10.2013. ХНУМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.060101 МБГ на 14.10.2013. ХНУМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.060101 ПЦБ на 14.10.2013. ХНУМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.060101 ТГВ на 14.10.2013. ХНУМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.060103 РВВР на 14.10.2013. ХНУМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.070101 ОП на 14.10.2013. ХНУМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.070101 ОР на 14.10.2013. ХНУМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.070101 ТС на 14.10.2013. ХНУМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.070101 ТТ на 14.10.2013. ХНУМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.080101 ГИС на 14.10.2013. ХНУМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.140103 ТУР на 14.10.2013. ХНУМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсами 6.170202 ОПР на 14.10.2013. ХНУМГ. (Не опубликован)

Рикова, І.Л. (2013) Стан забезпечення дистанційними курсамис 6.140101 ГОТ на 14.10.2013. ХНУМГ. (Не опубликован)

Батістова , О.І (2013) ТЕКСТИ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ» (для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки 6.070101 – «Транспортні технології (за видами транспорту)»). ХНУМГ. (Не опубликован)

Муханова, Т.С. и Древаль, І.В. (2013) Теоретичні та практичні питання ландшафтної архітектури : бібліогр. покажчик. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова . (Не опубликован)

Марищук, Н.В. и Ткаченко, Р.Б. (2013) Теоретичні і експериментальні дослідження міцності анкерних з’єднань з використанням акрилових клеїв при статичному і динамічному навантаженні у будівництві (2009–2013) : реком. список. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2012) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Економіки підприємств МГ (801) на 2013 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Молодченко, Т.Г. (2012) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві на 2013 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Панаётова , Т. Д. и Зайцева, О. С. и Мураева, О.А. (2012) Химия. Учебное пособие для иностранных учащихся подготовительного отделения. ХНАГХ. (Не опубликован)

Вальченко, И. В. и Лубяная, О.Л. (2012) Сборник контрольных и самостоятельных работ (приложение к учебному пособию "Ступени-1", "Ступени-2", "Ступени-3") по курсу "Русский язык" для иностранных студентов подготовительного отделения. ХНАМГ. (Не опубликован)

Табачник, Д.В. (2012) наказ МОНМС 29.03.2012 № 384. МОНМС .

Кузнецов, А.І. и Карюк, А.О. (2012) План видання дистанційних курсів кафедри "Інформаційні системи і технології в міському господарстві" 802. ХНАМГ. (Не опубликован)

Бойко, Л.Г. (2012) Сертифікат учасника Х Міжнародного школи - семінару "Сучасні педагогічні технології в освіті". ХНАМГ. (Не опубликован)

Можайкіна, Н.В. (2012) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»). Харківська національна академія міського господарства. (Не опубликован)

Наумов, М.С. (2012) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з дисципліни «Основи зовнішньо-економічних зв'язків» (для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»). Харківська національна академія міського господарства. (Не опубликован)

Решетило, В.П. и Наумов, М.С. (2012) План видання дистанційних курсів (кафедра економічної теорії). Харківська національна академія міського господарства. (Не опубликован)

Комякова, Ирина (2012) Личные награды Международного экономического рейтинга - 2011. ХНАГХ. (Не опубликован)

Водка, Н.В. (2012) План створення дистанційних курсів кафедри МіРЕ на 2013 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Соловйова, О.Э. (2012) Сертифікат учасника Х Міжнародного школи - семінару "Сучасні педагогічні технології в освіті". ХНАМГ. (Не опубликован)

Кузнецов, А.І. и Карюк, А.О. (2012) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри ІСТ в МГ на 2013 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Килимник, І.І. и Харитонов, О.В. (2012) « Правове забезпечення безпеки підприємств в Україні» Килимник І.І., Харитонов О.В. УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ для высших учебных заведений. ХНАГХ. (Не опубликован)

Табачник, Д.В. (2012) .Наказ № 1021 від 17. 10. 2012 р.Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної,професійно-технічної та вищої освіти. МОНМС.

Богдан, Н.М. (2012) «Житлово-будівельний комплекс в системі розвитку регіону». Монографія. ХНАМГ. (Не опубликован)

Васильєв, О.В. (2012) «Сучасні форми розвитку державно-приватного партнерства в Україні». Монографія. ХНАМГ. (Не опубликован)

Говоров, П.П. (2012) Автоматизація керування режимами міських електричних мереж. Монографія. ХНАМГ. (Не опубликован)

Соколова, В.О. и Христодорова, Л.О. и Балабанік, Ю.М. и Науменко , О.М. и Удовіченко, О.А. (2012) Великий зодчий Бекетов Олексій Миколайович (до 150-річчя від дня народження) : бібліогр. покажчик. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Парасюк, О.О. (2012) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС З ДИСЦИПЛІНИ «Паблік рілейшнз та рекламні технології» (для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент"). ХНАГХ. (Не опубликован)

Ковалевський , Г.В. и Шахова, О.В. и Колесник, Т.М. (2012) ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС З ДИСЦИПЛІНИ «СТАТИСТИКА»(для студентів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 "Менеджмент"). ХНАГХ. (Не опубликован)

Зубенко, Денис Юрійович (2012) Дистанційний курс з дисципліни «ДВИГУНИ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ» (для студентів 4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 - "ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА"). ХНАМГ. (Не опубликован)

Зубенко, Денис Юрійович (2012) Дистанційний курс з дисципліни «ВИПРОБУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ РУХОМОГО СКЛАДУ» (для студентів 4 курсу денної та 5 заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціальності «Електричний транспорт»). ХНАМГ. (Не опубликован)

Рибакова , Н.О. (2012) Застосування механіки ґрунтів у будівництві (2007–2012): реком. список. Харківська національна академія міського господарства. (Не опубликован)

Штомпель, Н.Е. (2012) КУРС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ з навчальної дисципліни "Громадське будівництво" (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140.101 "Готельно-ресторанна справа"). кафедра містобудування. (Не опубликован)

Гусєва, Ю.Ю. (2012) Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів денної форми навчання спеціальності – 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»). ХНАМГ. (Не опубликован)

Андрієвська, Л.С. (2012) Методичні вказівки і завдання до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічних і практичних завдань “Розрахунок на розтяг-стиск” з опору матеріалів для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання бакалаврів за напрямом 6.060101 –„Будівництво”. ХНАМГ. (Не опубликован)

Бабаєв, В.М. и Шутенко, Л.М. и Бурмака, В.П. (2012) Наш сучасник: літ.-худож. альманах. – Вип.7. Академія життя. Харківська національна академія міського господарства.

Ляшенко, О.М. (2012) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри "Світлотехніка і джерела світла" на 2013 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Корженко, В. В. (2012) План видання 2013р кафедри філософії і політології. ХНАГХ. (Не опубликован)

Абраменко, І.Г. (2012) План видання дистанційних курсів кафедри Електропостачання міст у 2013 р. ХНАГХ.

Шпачук, В.П. (2012) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри теоретичної і будівельної механіки на 2013 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Блощенко, Т.В. (2012) План видання науково-методичної і наукової літератури кафедри електропостачання міст на 2013 рік. ХНАМГ. (Не опубликован)

ХНАМГ, (2012) Положення про проведення практики студентів харківської національної академії міського господарства від 3.04.2012. Харківська національна академія міського господарства.

Коненко, В.В. (2012) Стан методичного забезпечення кафедри 104 "Теплохолодпостачання" станом на 09.12.2015 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Коненко, В.В. (2012) Стан методичного забезпечення кафедри 207 "Інженерної і комп'ютерної графіки" станом на 10.10.2015 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Коненко, В.В. (2012) Стан методичного забезпечення кафедри 501 "Економіки будівництва" станом на 10.05.2014 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Коненко, В.В. (2012) Стан методичного забезпечення кафедри 502 "Міської і регіональної економіки" станом на 15.04.2014 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Коненко, В.В. (2012) Стан методичного забезпечення кафедри 802 "Інформаційних систем і технологій" станом на 03.09.2013 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Коненко, В.В. (2012) Стан методичного забезпечення кафедри 803 "Менеджмент міського і регіонального розвитку" станом на 03.09.2013 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Сергієнко, О.Ф. (2012) Стан та напрями розвитку ресурсозбереження (2010–2012): реком. список. Харківська національна академія міського господарства. (Не опубликован)

Штангей, О.М. и Муханова, Т.С. и Сергієнко, О.Ф. (2012) Становлення та розвиток комунального господарства й комунальної освіти міста Харкова (1873–2012 рр.) : бібліогр. покажчик. Харківська національна академія міського господарства.

Зеленський, Б.К. (2012) Тексти лекцій з дисципліни «Основи менеджменту»(для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура»). ХНАМГ. (Не опубликован)

Молодченко, Т.Г. (2012) Тексти лекцій з дисципліни «Технологія наукових досліджень» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). ХНАМГ. (Не опубликован)

Мущинська, Н.Ю. и Запорожець, Г.В. (2012) Тексти лекцій з дисципліни «маркетинг»(англійською мовою) (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – «Облік і Аудит»). ХНАМГ. (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2011) Концепції економічної безпеки в сучасній економічній науці: монографія. ХНАГХ. (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2011) План видання кафедри економіки підприємств міського господарства (801) на 2012р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. и Васильєв, О.В. и Жовтяк , Г.А. (2011) План видання навчально - методичної літератури кафедри ММРР (803). ХНАМГ. (Не опубликован)

Базецкая, А.И. (2011) История возникновения и развития финансов. Монография. ХНАГХ. (Не опубликован)

Гелеверя, Є.М. (2011) Розвиток житлової сфери економіки регіону: теорія, практика, перспективи: Монографія. ХНАМГ. (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2011) Євроінтеграційні процеси у вимірі зовнішньоекономічної безпеки України: монографія. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рябченко, О.Л. (2011) План видання навчально-методичної та наукової літератури кафедри історії та культурології на 2012 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Назаренко, Є.І. (2011) ПЛАН видання навчально-методичної та наукової літератури кафедри _фізики_ на 2012 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Лубяная, О.Л. и Плотникова, Т.А. и Сергейчук, Л.В. (2011) Введение в язык предмета: черчение, математика, химия, физика Методические указания для практических и самостоятельных занятий по курсу «Русский язык» для иностранных студентов подготовительного отделения инженерно-технических и инженерно-экономических специальностей. ХНАМГ. (Не опубликован)

Соколова, Г.П. (2011) ПИШЕМ КРАСИВО Рабочая тетрадь по письму Методические указания для практических и самостоятельных работ по курсу «Русский язык» для иностранных студентов подготовительного отделения гуманитарных, инженерно-технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, физкультурных и сельскохозяйственных специальностей. ХНАМГ. (Не опубликован)

Вальченко, И.В. и Прилуцкая, Я.Н. (2011) ЧИТАЕМ ТЕКСТЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ Учебное пособие для иностранных студентов подготовительных факультетов гуманитарного профиля по курсу «Украинская и зарубежная литература». ХНАМГ. (Не опубликован)

Усык, Аркадий (2011) Архитектор судьбы. .

Давидова, Н.Б. и Рибакова , Н.О. и Науменко , О.М. (2011) Бібліографічний опис документів відповідно до ДСТУ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007: метод. реком. 2-ге видання, перероблене і доповнене. Харківська національна академія міського господарства. (Не опубликован)

Науменко , О.М. и Патракеєв , І. М. (2011) Геоінформаційні системи, геодезія і землеустрій та земельний кадастр: бібліогр. покажчик (2006 – 2011). Харківська національна академія міського господарства. (Не опубликован)

Чернець, В.С. (2011) Зменшення світлового забруднення як стратегія розвитку інфрастурктури освітлення сучасного міста. Монографія. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рибакова , Н.О. и Муханова, Т.С. (2011) Кластери: організація, сутність і концепції: реком. список джерел (2006 – 2011). Харківська національна академія міського господарства. (Не опубликован)

Рибакова , Н.О. и Муханова, Т.С. (2011) Нанотехнології – наука майбутнього: реком. список джерел (2006 – 2011). Харківська національна академія міського господарства. (Не опубликован)

Шутенко , Л.М. и Малєєв, О.І. и Бурмака, В.П. и та , інші (2011) Наш сучасник: літ.-худож. альманах. - Вип.6. З вірою і надією. Харківська національна академія міського господарства.

Кучеренко, Е.А. (2011) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Інженерної екології міст на 2012 р. Кафедра екології. (Не опубликован)

Ляшенко, О.М. (2011) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри "Світлотехніка і джерела світла" на 2012р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Будко, В. В. (2011) План видання кафедри філософії і політології на 2012 рік. ХНАМГ. (Не опубликован)

Калюжний, Д.М. (2011) План видання навчально-методичної літератури кафедри Електропостачання міст на 2012 навчальний рік. ХНАМГ. (Не опубликован)

Вальченко, И.В. (2011) План видання навчально-методичної літератури кафедри української та російської мов як іноземних на 2012 рік. ХНАМГ. (Не опубликован)

Шпачук , В.П. (2011) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Теоретичної і будівельної механіки на 2012. ХНАМГ. (Не опубликован)

Наумова, І.О. (2011) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри іноземних мов на 2012 рік. ХНАМГ. (Не опубликован)

Давидова, Н.Б. и Рибакова , Н.О. и Науменко , О.М. (2011) Правила оформлення списків посилань на використані та рекомендовані джерела інформації. Харківська національна академія міського господарства. (Не опубликован)

Сергієнко, О.Ф. и Завальний, О.В. (2011) Практика містобудівної реконструкції (2006 – 2011 рр.) : бібліогр. покажчик. Харківська національна академія міського господарства. (Не опубликован)

Давидова, Н.Б. и Ткачов, В.О. (2011) Тенденції, закономірності та технології використання водних ресурсів (2008-2011 рр.): бібліогр. покажчик. Харківська національна академія міського господарства. (Не опубликован)

Васильєв, О.В. (2011) „МЕНЕДЖМЕНТ МІСЬКОГО РОЗВИТКУ”: монографія. ХНАМГ. (Не опубликован)

Пушкар , Т.А. и Васильєв, О.В. и Жовтяк , Г.А. (2010) План видання кафедриМенеджменту міського і регіонального розвитку (803) на 2011 рік. ХНАМГ. (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2010) План видання навчально - методичної і наукової літератури кафедри економіки підприємств міського господарства (801) на 2011 рік. ХНАМГ. (Не опубликован)

Кучеренко, Є.І. и Краснокутський, Д.Є. и Глушенкова, І.С. (2010) ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПРОСТОРОВО РОЗПОДІЛЕНИХ ОБ’ЄКТІВ. ХНАГХ. (Не опубликован)

Рибакова , Н.О. (2010) Інновації – шлях до розвитку (2005 – 2010 рр.): бібліогр. покажчик. Харківська національна академія міського господарства. (Не опубликован)

Шубович, І.О. (2010) Академія міст. №1 (57). Харківська національна академія міського господарства.

Шубович, І.О. (2010) Академія міст. №1 (58). Харківська національна академія міського господарства.

Колосов, А.І. и Якунін, А.В. и Ламтюгова, С.М. (2010) Аналітична геометрія у презентаціях. Частина друга: Аналітична геометрія у просторі: Електронний альбом дидактичних матеріалів до самостійної роботи з дисципліни “Вища математика” для студентів 1 і 2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 “Електротехніка та електротехнології”, спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання” і “Світлотехніка і джерела світла”. Харківська національна академія міського господарства. (В процессе публикации)

Усык, М.А. (2010) День за днем Харьков: 20.11.41 – 23.02.43. Симферополь.

Сергієнко, О.Ф. (2010) Енерго- та ресурсозбереження – важлива складова енергетичної безпеки України (2007 – 2010 рр.): реком. список літерат. Харківська національна академія міського господарства. (Не опубликован)

Сергієнко, О.Ф. (2010) Кредитно-модульне навчання та самостійна робота студентів: реком. список джерел (2005-2010). Харківська національна академія міського господарства. (Не опубликован)

Лушкін , В.А. и Абраменко, І.Г. и Барбашов, І.В. и Омеляненко, Г.В. и Черкашина, В.В. и Шутенко, О.В. (2010) Навчальний посібник з дисципліни «Електричні системи та мережі» "Загальна характеристика та розрахунок режимів розподільчих мереж" для студентів напряму підготовки 6.050701 "Електротехніка та електротехнології" спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”. ХНАМГ, ХНАМГ. (Не опубликован)

Назаренко, Л.А. (2010) Оптична радіометрія. Монографія. ХНАМГ. (Не опубликован)

Ляшенко, О.М. (2010) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри „Світлотехніка і джерела світла” на 2011 р. ХНАГХ. (Не опубликован)

Вальченко, І.В. (2010) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри української та російської мов як іноземних на 2011 рік. ХНАМГ. (Не опубликован)

Наумова, І.О. (2010) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри іноземних мов на 2011р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Кудрявцев, О.Ю. (2010) План издания на 2011 год по кафкжре Философии и политологии. ХНАГХ. (Не опубликован)

Сергієнко, О.Ф. (2010) Структура і функціонування системи місцевого самоврядування в умовах незалежності: реком. список джерел (2005-2010). Харківська національна академія міського господарства. (Не опубликован)

Давидова, Н.Б. и Сергієнко, О.Ф. (2010) Фінансові ризики (2005 – 2010 рр.): бібліогр. покажчик. Харківська національна академія міського господарства. (Не опубликован)

Шпачук, В.П. (2010) Шпачук В.П. План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри теоретичної і будівельної механіки (303)на 2011. ХНАМГ. (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2009) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри економіки підприємств міського господарства (801) на 2010 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Пушкар, Т.А. (2009) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри менеджменту міського і регіонального розвитку на 2010 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Чеботарьова, О.В. и Мікуліна, І.О. (2009) Методичні вказівки до виконання практичних робіт та розрахунково-графічних завдань з дисципліни "Атестація робочих місць" (для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.170202 „Охорона праці”). ХНАГХ. (Не опубликован)

Кондращенко , О.В. и Качура, А.О. (2009) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Технологии будівельного виробництва и будівельних матеріалів на 2010 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Писаревський, І.М. (2009) ПЛАН ВИДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ І НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ КАФЕДРИ ТУРИЗМУ І ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА 2010 Р. Сектор оперативної поліграфії при ЦІНТ ХНАМГ. (Не опубликован)

Шпачук , В.П. (2009) План видання навчально-методичної літератури кафедри теоретичної і будівельної механіки на 2010 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Шубович, І.О. (2009) Академія міст. №2 (54). Харківська національна академія міського господарства.

Ректорат , (2009) Рішення зборів колективу Харківської національної академії міського господарства від 28 серпня 2009р. з питання “Здобутки 2008/09 навчального року та основні завдання розвитку Академії на 2009/10 навчальний рік”. Харківська національна академія міського господарства.

МОНУ, (2009) Інформаційно-аналітичні матеріали до засідання підсумкової колегії Міністерства освіти і науки "Мета реформ у вищій школі - якість і доступність освіти". Міністерство освіти і науки України.

Болотських, О.М. (2009) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Технологии будівельного виробництва і будівельних матеріалів на 2009 р. ХНАГХ. (Не опубликован)

Молодченко, Г.А. (2009) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Будівельних конструкцій на 2009 р. ХНАГХ. (Не опубликован)

Золотов, М.С. (2009) Загальна кількість охоронних документів, отриманих штатними науковими та науково-педагогічними працівниками. Джерело: форма № 3-наука - 10. НДС. (Не опубликован)

Золотов, М.С. (2009) Кількість державних та галузевих виставок, на яких репрезентовано здобутки вищого навчального закладу. Джерело: Звіт з наукової діяльності - 5. НДС. (Не опубликован)

Золотов, М.С. (2009) Кількість опублікованих монографій, які відповідають вимогам ВАК України. Джерело: форма № 3-наука - 13. НДС. (Не опубликован)

Золотов, М.С. (2009) Кількість доповідей, зроблених науково-педагогічними працівниками за кордоном на наукових конференціях, симпозіумах, форумах. Джерело: форма № 3 - наука - 43. НДС. (Не опубликован)

Золотов, М.С. (2009) Кількість затверджених ВАК докторських дисертацій, захищених за останні три роки (2006 – 2008 роки) науково-педагогічними працівниками вищого навчального закладу. Джерело: форми 1, 3-наука - 6. НДС. (Не опубликован)

Золотов, М.С. (2009) Кількість міжнародних виставок у галузі науки, освіти, технологій, культури та мистецтва тощо, на яких репрезентовано здобутки вищого навчального закладу. Джерело: звіт з наукової діяльності - 43. НДС. (Не опубликован)

Золотов, М.С. (2009) Кількість міжнародних виставок у галузі науки, освіти, технологій, культури та мистецтва тощо, на яких репрезентовано здобутки вищого навчального закладу. Джерело: звіт з наукової діяльності - 5. НДС. (Не опубликован)

Золотов, М.С. (2009) Кількість нагород (медалі, грамоти, дипломи переможців), отриманих вищим навчальним закладом на державних та галузевих виставках. Джерело: Звіт з наукової діяльності - 2. НДС. (Не опубликован)

Золотов, М.С. (2009) Кількість нагород (медалі, грамоти, дипломи переможців), отриманих вищим навчальним закладом, на міжнародних виставках. Джерело: звіт з наукової діяльності - 2. НДС. (Не опубликован)

Золотов, М.С. (2009) Кількість нагород (медалі, грамоти, дипломи переможців), отриманих вищим навчальним закладом, на міжнародних виставках. Джерело: звіт з наукової діяльності - 71. НДС. (Не опубликован)

Золотов, М.С. (2009) Кількість найменувань фахових видань, засновником яких є вищий навчальний заклад, виданих у звітному році Джерело: Бюлетені ВАК України - 3. НДС. (Не опубликован)

ЗолотовМ.С., М.С. (2009) Кількість наукових та науково-методичних робіт, опублікованих у фахових зарубіжних жунралах. Джерело: форма № 3- наука - 71. НДС. (Не опубликован)

Золотов, М.С. (2009) Кількість патентів, отриманих штатними науковими та науково-педагогічними працівниками. Джерело: форма № 3-наука - 10. НДС. (Не опубликован)

Золотов, М.С. (2009) Кількість публікацій студентів у звітному році Джерело: форма № 3-наука - 275. НДС. (Не опубликован)

Золотов, М.С. (2009) Кількість спеціальностей, за якими здійснюється захист кандидатських дисертацій - 5. НДС. (Не опубликован)

Золотов, М.С. (2009) Кількість спеціальностей, за якими здійснюється захист докторських дисертацій. - 5. НДС. (Не опубликован)

Золотов, М.С. (2009) Обсяг надходжень до спеціального фонду за КПКВ 2201040 та інші надходження, які пов'язані з науковою діяльністю (без ураху-вання надходжень до спеціального фонду державного бюджету за надання послуг у сфері освіти за КПКВ 2201160). Джерело: форми № 4-2 та № 4-1 фінансового звіту, форма № 3-наука - 670,0. НДС. (Не опубликован)

Золотов, М.С. (2009) Обсяг фінансування із загального фонду за КПКВ 2201020, 2201040 та 2201090 у звітному році. Джерело: форма № 2 фінансового звіту - 297,10. НДС. (Не опубликован)

Золотов1, М.С. (2009) Чисельність аспірантів денної форми навчання. Джерело: Форми № 1-НК, № 7-А - 78. НДС. (Не опубликован)

Золотов, М.С. (2009) Чисельність випускників докторантури. Джерело: Форми № 1-НК, № 7-А - 1. НДС. (Не опубликован)

Золотоі, М.С. (2009) Чисельність докторантів. Джерело: Форми № 1-НК, № 7-А - 4. НДС. (Не опубликован)

Золотов, М.С. (2009) Чисельність лауреатів державних премій серед штатних наукових та науково-педагогічних працівників. Джерело: Штатний формуляр - 9. НДС. (Не опубликован)

Золотов, М.С. (2009) Чисельність призерів міжнародних студентських олімпіад, наукових, творчих, мистецьких конкурсів та спортивних змагань.(Олімпійські ігри, чемпіонати Світу, Європи, Всесвітні Універсіади, чемпіонати світу та Європи серед студентів) Джерело: Форма № 3-наука (олімпіади та наукові конкурси)-2. НДС. (Не опубликован)

Золотов, М.С. (2009) Чисельність призерів міжнародних студентських олімпіад, наукових, творчих, мистецьких конкурсів та спортивних змагань.(Олімпійські ігри, чемпіонати Світу, Європи, Всесвітні Універсіади, чемпіонати світу та Європи серед студентів) Джерело: Форма № 3-наука (олімпіади та наукові конкурси): НДС - 10, спорт - 11; Всього - 21. НДС. (Не опубликован)

Золотов, М.С. (2009) Чисельність спеціалістів, магістрів денної форми навчання випуску поточного року, які продовжили навчання в аспірантурі. Джерело: звіти кафедр - 12. НДС. (Не опубликован)

Золотов, М.С. (2009) Чисельність студентів учасників Всеукраїнських студентських олімпіад, мистецьких конкурсів, спортивних змагань (чемпіонати України, Універсіади України, чемпіонати України серед студентів, обласні чемпіонати та універсіади): НДС - 570, спорт - 25; всього- 595. НДС. (Не опубликован)

Золотов, М.С. (2009) Чисельність студентів, які брали участь в міжнародних студентських конференціях, симпозіумах, творчих конкурсах, спортивних змаганнях (Олімпійські ігри, чемпіонати Світу, Європи, Всесвітні Універсіади, чемпіонати світу та Європи серед студентів) - 5. НДС. (Не опубликован)

Золотов, М.С. (2009) Чисельність студентів, які брали участь в міжнародних студентських конференціях, симпозіумах, творчих конкурсах, спортивних змаганнях (Олімпійські ігри, чемпіонати Світу, Європи, Всесвітні Універсіади, чемпіонати світу та Європи серед студентів): НДС - 29, спорт - 4; Всього - 33. НДС. (Не опубликован)

Золотов, М.С. (2009) Чисельність студентів-призерів Всеукраїнських студентських олімпіад, мистецьких конкурсів, спортивних змагань (чемпіонати України, Універсіади України, чемпіонати України серед студентів, обласні чемпіонати та універсіади). Джерело: Накази МОН України про нагородження, дипломи та грамоти переможців: НДС - 22, спорт - 42; всього - 64. НДС. (Не опубликован)

Золотов, М.С. (2009) Чисельність штатних дійсних членів (академіків), член-кореспондентів Національної академій наук України серед штатних наукових та науково-педагогічних працівників. Джерело: Штатний формуляр - 1. НДС. (Не опубликован)

Золотов, М.С. (2009) Чисельність штатних наукових та науково-педагогічних працівників, які мають державні почесні звання Джерело: Штатний формуляр - 30. НДС. (Не опубликован)

Золотов, М.С. (2009) Чисельність штатних наукових та науково-педагогічних працівників, які є членами експертних рад ВАК - 2. НДС. (Не опубликован)

Золотов, М.С. (2009) Чисельність штатних наукових та науково-педагогічних працівників, які є членами науково-методичних комісій та підкомісій Науково-методичної ради М О Н та експерт-них комісій ДАК, експертизи науково-технічних проектів за пріоритетними напрямами науки і техніки - 38. НДС. (Не опубликован)

Шубович, І.О. (2009) Академія міст. №1 (53). Харківська національна академія міського господарства.

Давидова, Н.Б. и Рибакова , Н.О. (2009) Історія комунального господарства Харкова (1883 – 2008 рр.). Довідково-бібліографічний відділ.

Сергієнко, О.Ф. (2009) Готельний бізнес: стратегія розвитку (2000 – 2009 рр.): бібліогр. покажчик. Довідково-бібліографічний відділ. (Не опубликован)

Брюссель , 6 лютого 2009 р. (2009) Довідник користувача ЄКТС 2009. Брюссель, 6 лютого 2009 р..

Ляшенко, О.М. (2009) Додатковий план видання науково-методичної літератури на 2009 р. кафедри "Світлотехніка і джерела світла" на 19 червня. ХНАМГ. (Не опубликован)

Давидова, Н.Б. (2009) Електричний транспорт міст – перспективи розвитку:(2006-2009). Довідково-бібліографічний відділ.

Торкатюк, В.І. (2009) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Економіка будівництва на 2010 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Кубах, А.І. (2009) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Правового забезпечення господарської діяльності на 2010 рік. ХНАМГ. (Не опубликован)

Писаревський , І.М. (2009) ПЛАН ВИДАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ І НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ КАФЕДРИ ТУРИЗМУ І ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА 2009 Р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Стольберг, Ф.В. (2009) ПЛАН видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри Інженерної екології міст на 2010 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Далека, В.Х. (2009) План видання видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри "Електричний транспорт" на 2010 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Кайлюк, Є.М. (2009) План видання кафедри МММГ на 2010 рік. ХНАМГ. (Не опубликован)

Ляшенко, О.М. (2009) План видання навчально-методичної літератури кафедри "Світлотехніка і джерела світла" на 2010р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Жигло, О.О. (2009) План видання навчально-методичної та наукової літератури кафедри Мовної підготовки, психології та педагогіки. НЕ ОПРЕДЕЛЕНО. (Не опубликован)

Наумова, І.О. (2009) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри іноземних мов на 2010 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Далека, В.Х. (2009) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри "Електричний транспорт" на 2009 р. Далека В.Х.. (Не опубликован)

Вальченко, И.В. (2009) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри української і російської мов як іноземних. ХНАГХ. (Не опубликован)

Пустовойтова, О.М. (2009) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри "Будівельні конструкції". ХНАМГ. (Не опубликован)

Доля, В.К. и Прасоленко, О.В. и Бурко , Д.Л. и Давідіч, Ю.О. и Лобашов, О.О. и Куш, Є.І. (2009) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри транспортних систем і логістики на 2009 р. ХНАМГ . (Не опубликован)

Доля , В.К. (2009) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри транспортних систем і логістики на 2009 р. Коректування Горяїнов. ХНАМГ. (Не опубликован)

Вальченко, И.В. (2009) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри української і російської мов як іноземних. ХНАГХ. (Не опубликован)

Клочко, В.М. (2009) План видання навчально-методичної і наукової літератури кафедри фізичного виховання і спорту на 2010 рік. ХНАМГ. (Не опубликован)

Міланко, В.А. (2009) План видання науково-методичної і наукової літератури кафедри "Експлуатації газових і теплових систем" на 2010 р. ХНАМГ. (Не опубликован)

Зинчина, А.Б. (2009) План издания на 2010 г. кафедры философии и политологии. ХНАГХ. (Не опубликован)

Бобух , АО (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Автоматизація ВК систем". ХНАМГ. (Не опубликован)

Бобух, АО (2009) Програма навчальної дисципліни та робоча програма дисципліни "Автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУТП)". ХНАМГ. (Не опубликован)

МОНУ, (2009) Програма перевірки ВНЗ І - ІV рівнів акредитації з питання якості підготовки студентів. Міністерство освіти і науки України. Державна інспекція навчальних закладів.

Давидова, Н.Б. и Рибакова , Н.О. и Світлична, Т.І. и Науменко , О.М. (2009) Реформування житлово-комунального господарства – головна проблема держави (1993 – 2008). Довідково-бібліографічний відділ.

Науменко , О.М. (2009) Сучасні проблеми світлотехніки (2003-2009 рр.). Довідково-бібліографічний відділ.

Шубович, І.О. (2008) Академія міст. №4 (52). Харківська національна академія міського господарства.

Четверікова , І.М. (2008) Чисельність науково-педагогічних працівників, відряджених за кордон у 2008 році. ХНАМГ. (Не опубликован)

Рязанцева, Л.В. (2008) Кількість доповідей, зроблених науково-педагогічними працівниками за кордоном на наукових конференціях, симпозіумах, форумах - 43 одиниці. ХНАМГ. (Не опубликован)

Штомпель, Г.Е. (2008) Кількість затверджених ВАК докторських дисертацій, захищених за останні три роки (2005-2007) науково-педагогічними працівниками вищого навчального закладу - 5. Штомпель Г.Е.. (Не опубликован)

Штомпель, Г.Е. (2008) Кількість затверджених ВАК кандидатських дисертацій, захищених за останні три роки (2005-2007)науково-педагогічними працівниками вищого навчального закладу - 44. Штомпель Г.Е.. (Не опубликован)

Штомпель, Г.Е. (2008) Чисельність випускників аспірантури, які у звітному році захистили кандидатські дисертації, але не пізніше одного року після закінчення аспірантури - 9. Штомпель Г.Е.. (Не опубликован)

Штомпель, Г.Е. (2008) Чисельність випускників докторантури, які у звітному році захистили докторські дисертації, але не пізніше одного року після закінчення докторантури - 0. Штомпель Г.Е.. (Не опубликован)

Штомпель, Г.Е. (2008) Чисельність спеціалістів, магістрів денної форми навчання випуску поточного року, які продовжили навчання в аспірантурі - 14. Штомпель Г.Е.. (Не опубликован)

Штомпель, Г.Е. (2008) Чисельність аспірантів денної форми навчання - 69. Штомпель Г.Е.. (Не опубликован)

Пан , М.П. (2008) Кількість комп'ютерних місць, які мають доступ до Інтернет. ЦНІТ.

Пан , М.П. (2008) Кількість комп'ютерних робочих місць. ЦНІТ.

Євсюкова, Н.О. (2008) Кількість комп'ютерних робочих місць для надання бібліотечних послуг - 49 одиниць. Бібліотека. (Не опубликован)

Коненко, В.В. и Луттер, К.М. (2008) Інструкція по роботі з «Методичним модулем» автоматизованої системи управління учбовим процесом. ХНАМГ. (Не опубликован)

Власенко , Ю.Ю. (2008) Чисельність іноземних громадян (студенти, аспіранти, слухачі, стажери усіх форм навчання) - 367. Навчальний відділ. (Не опубликован)

Великих, Т.В. (2008) Видатки на утримання студентів, котрі навчаються за державним замовленням та на умовах контракту всіх форм навчання, включаючи витрати на фізкультурно-оздоровчу, культурно-масову роботу та оздоровлення . Джерело: річний фінансовий звіт. бухгалтерія. (Не опубликован)

Великих, Т.В. (2008) У т.ч. Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення навчального процесу та наукової роботи . Джерело: річний фінансовий звіт. бухгалтерія. (Не опубликован)

Великих, Т.В. (2008) Балансова вартість основних засобів вищого навчального закладу на кінець року . Джерело: річний фінансовий звіт. бухгалтерія. (Не опубликован)

Євсюкова, Н.О. (2008) Видатки на придбання бібліотечних фондів - 321677грн.38коп.(321,7 тис.грн). Бібліотека. (Не опубликован)

Великих, Т.В. (2008) Витрати на капітальний ремонт, будівництво, реконструкцію навчальних корпусів та студентських гуртожитків . Джерело: річний фінансовий звіт. бухгалтерія. (Не опубликован)

Євсюкова, Н.О. (2008) Загальна чисельність читачів - 17254 особи. Бібліотека. (Не опубликован)

Євсюкова, Н.О. (2008) Загальний книжковий фонд - 1029916 одиниць. Бібліотека. (Не опубликован)

Великих, Т.В. (2008) Капітальні видатки - всього. Джерело: річний фінансовий звіт. бухгалтерія. (Не опубликован)

Євсюкова, Н.О. (2008) Кількість найменувань придбаної навчальної літератури - 568 одиниць найменувань, періодичних видань - 212 одиниць найменувань. Бібліотека. (Не опубликован)

Євсюкова, Н.О. (2008) Кількість посадочних місць в читальних залах навчального закладу - 540 одиниць. Бібліотека. (Не опубликован)

Великих, Т.В. (2008) Надходження коштів із загального та спеціального фонду бюджету у звітному періоді. Джерело: річний фінансовий звіт. Бухгалтерія. (Не опубликован)

Стряпкова, Н.Л. (2008) Обсяг надходжень до спеціального фонду за КПКВ 2201040 та інші надходження, які пов'язані з науковою діяльністю (без урахування надходжень до спеціального фонду державного бюджету за надання послуг у сфері освіти за КПКВ 2201160) - 621,6. Стряпкова Н.Л.. (Не опубликован)

Стряпкова, Н.Л. (2008) Обсяг фінансування із загального фонду за КПКВ 2201020,2201040 та 2201090 у звітному році - 297,1. Стряпкова Н.Л.. (Не опубликован)

Великих, Т.В. (2008) У т.ч. Надходження коштів із спеціального фонду бюджету за послуги, які надаються вищим навчальним закладом згідно з функціональними повноваженнями, та іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески, гранти, дарунки). Джерело:річний фінансовий звіт. бухгалтерія. (Не опубликован)

Штомпель, Г.Е. (2008) Чисельність випускників аспірантури усіх форм навчання - 35. Штомпель Г.Е.. (Не опубликован)

Штомпель, Г.Е. (2008) Чисельність випускників докторантури - 1. Штомпель Г.Е.. (Не опубликован)

Штомпель, Г.Е. (2008) Чисельність докторантів - 2. Штомпель Г.Е.. (Не опубликован)

Штомпель, Г.Е. (2008) Кількість спеціальностей, за якими здійснюється захист докторських дисертацій - 5. Штомпель Г.Е.. (Не опубликован)

Штомпель, Г.Е. (2008) Кількість спеціальностей, за якими здійснюється захист кандидатських дисертацій - 25. Штомпель Г.Е.. (Не опубликован)

Чубенко, А.Г. (2008) Чисельність науково-педагогічних працівників, які мають вчене звання доцента – всього 288. Чубенко А.Г.. (Не опубликован)

Чубенко, А.Г. (2008) Чисельність науково-педагогічних працівників, які мають вчене звання професора – всього 75. Чубенко А.Г.. (Не опубликован)

Чубенко, А.Г. (2008) Чисельність науково-педагогічних працівників, які мають наукову ступінь доктора наук - всього 72 особи. Чубенко А.Г.. (Не опубликован)

Чубенко, А.Г. (2008) Чисельність науково-педагогічних працівників, які мають наукову ступінь кандидата наук – всього 364. Чубенко А.Г.. (Не опубликован)

Чубенко, А.Г. (2008) Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які мають вчене звання доцента і працюють менше ніж на повну ставку – 17. Чубенко А.Г.. (Не опубликован)

Чубенко, А.Г. (2008) Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які мають вчене звання доцента – 242. Чубенко А.Г.. (Не опубликован)

Чубенко, А.Г. (2008) Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які мають вчене звання професора і працюють менше ніж на повну ставку – 1. Чубенко А.Г.. (Не опубликован)

Чубенко, А.Г. (2008) Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які мають вчене звання професора – 45. Чубенко А.Г.. (Не опубликован)

Чубенко, А.Г. (2008) Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які мають наукову ступінь доктора наук і працюють менше ніж на повну ставку – 2. Чубенко А.Г.. (Не опубликован)

Чубенко, А.Г. (2008) Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які мають наукову ступінь доктора наук – 39. Чубенко А.Г.. (Не опубликован)

Чубенко, А.Г. (2008) Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які мають наукову ступінь кандидата наук і працюють менше ніж на повну ставку – 21. Чубенко А.Г.. (Не опубликован)

Чубенко, А.Г. (2008) Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які мають наукову ступінь кандидата наук – 303. Чубенко А.Г.. (Не опубликован)

Чубенко, А.Г. (2008) Кількість випускаючих кафедр – всього 24. Чубенко А.Г.. (Не опубликован)

Чубенко, А.Г. (2008) Кількість випускаючих кафедр, які очолюють штатні доктори наук або професори і здійснюють підготовку за програмами спеціаліста, магістра - 19 кафедр. Чубенко А.Г.. (Не опубликован)

Чубенко, А.Г. (2008) Кількість випускаючих кафедр, які очолюють штатні доктори наук або професори, що працюють на повну ставку і здійснюють підготовку за програмами спеціаліста, магістра - 16 кафедр. Чубенко А.Г.. (Не опубликован)

Чубенко, А.Г. (2008) Кількість кафедр - всього 40. Чубенко А.Г.. (Не опубликован)

Чубенко, А.Г. (2008) Кількість кафедр, до складу яких входить п’ять і більше штатних науково-педагогічних працівників, які працюють на повну ставку - 38. Чубенко А.Г.. (Не опубликован)

Чубенко, А.Г. (2008) Кількість кафедр, до складу яких входить три і більше штатних науково-педагогічних працівників з науковими ступенями або вченими званнями, які працюють на повну ставку - 34. Чубенко А.Г.. (Не опубликован)

Чубенко, А.Г. (2008) Кількість кафедр, які очолюють штатні доктори наук або професори - 26. Чубенко А.Г.. (Не опубликован)

Чубенко, А.Г. (2008) Кількість кафедр, які очолюють штатні доктори наук або професори, що працюють на повну ставку - 23. Чубенко А.Г.. (Не опубликован)

Чубенко, А.Г. (2008) Чисельність науково-педагогічних працівників - всього 821. Чубенко А.Г.. (Не опубликован)

Чубенко, А.Г. (2008) Чисельність штатних наукових працівників - всього 21. Чубенко А.Г.. (Не опубликован)

Чубенко, А.Г. (2008) Чисельність штатних науково-педагогічних працівників - 654. Чубенко А.Г.. (Не опубликован)

Чубенко, А.Г. (2008) Чисельність штатних науково-педагогічних працівників, які працюють менше, ніж на повну ставку - 48. Чубенко А.Г.. (Не опубликован)

Скряга, І.В. (2008) Процедура внесення показників в цифровий репозиторій. ХНАМГ.

Лисанский, АК (2008) Чисельність випускників спеціалістів та магістрів денної форми навчання, які отримали направлення на роботу. Джерело: Форма 2-3 нк. Лисанский АК. (Не опубликован)

Скряга, І.В. (2008) Процедура внесення навчальних матеріалів в цифровий репозиторій. ХНАМГ.

Власенко, Ю.Ю. (2008) Кількість найменувань акредитованих напрямів на підготовку бакалаврів - 14. Литвиненко Л.О.. (Не опубликован)

Власенко , Ю.Ю. (2008) Кількість найменувань акредитованих спеціальностей на підготовку магістрів - 14. Литвиненко Л.О.. (Не опубликован)

Литвиненко, Л.О. и Власенко, Ю.Ю. (2008) Кількість поданих заяв на денну форму навчання за програмами підготовки початкового циклу навчання - 2576. Литвиненко Л.О.. (Не опубликован)

Литвиненко, Л.О. и Власенко, Ю.Ю. (2008) Кількість поданих заяв на заочну форму навчання за програмами початкового циклу навчання - 316. Литвиненко Л.О.. (Не опубликован)

Власенко, Ю.Ю. и Литвиненко, Л.О. (2008) Чисельність випускників бакалаврів денної форми навчання - 1275. Литвиненко Л.О.. (Не опубликован)

Власенко , Ю.Ю. (2008) Чисельність випускників бакалаврів денної форми навчання, які здобули диплом з відзнакою - 189. Литвиненко Л.О.. (Не опубликован)

Власенко, Ю.Ю. и Литвиненко, Л.О. (2008) Чисельність випускників сепеціалістів - 853 та магістрів - 232 денної форми навчання. Литвиненко Л.О.. (Не опубликован)

Литвиненко, Л.О. и Власенко , Ю.Ю. (2008) Чисельність випускників спеціалістів - 21 та магістрів - 143 денної форми навчання, які здобули диплом з відзнакою. Литвиненко Л.О.. (Не опубликован)

Власенко , Ю.Ю. и Литвиненко, Л.О. (2008) Чисельність студентів денної форми навчання, які навчаються за програмами бакалавра - 5392, спеціаліста - 1011, магістра - 258. Литвиненко Л.О.. (Не опубликован)

Власенко, Ю.Ю. и Литвиненко, Л.О. (2008) Чисельність студентів заочної форми навчання,включаючи відокремлені структурні підрозділи, які навчаються за програмами бакалавра - 8650, спеціаліста - 2253. Литвиненко Л.О.. (Не опубликован)

Шубович, І.О. (2008) Академія міст. №3 (51). Харківська національна академія міського господарства.

Шубович, І.О. (2008) Академія міст. №2 (50). Харківська національна академія міського господарства.

Шубович, І.О. (2008) Академія міст. №1 (49). Харківська національна академія міського господарства.

Рибакова , Н.О. и Науменко , О.М. и Давидова, Н.Б. (2008) Інвестиційна діяльність в будівельній галузі (2000 – 2008). Бібліотека. (Не опубликован)

Рибакова , Н.О. и Науменко , О.М. и Давидова, Н.Б. (2008) Інноваційні технології та перспективи розвитку систем теплогазопостачання й вентиляції (2000 – 2008). Бібліотека. (Не опубликован)

Єлісеєва, Т.П. и Лобинцева, Т.О. и Дудка, О.М. (2008) Альманах музею №15-2008. Музейний простір Харківської національної академії міського господарства. Історія та сучасність музейного комплексу академії. Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ.

, (2008) Електроний каталог Харківської національної академії міського господарства. .

Гуляева, О.П. (2008) Инструкция для работы в корпоративной информационной системе программный комплекс "Компьютерное управление ВУЗ" (для персонала отдела кадров и планово-финансового отдела). Харьковская национальная академия городского хозяйства.

Огурцова, Н.И. и Савенкова, Л.С. (2008) Инструкция пользователя системы "Учебный процесс". Харьковская национальная академия городского хозяйства.

Карикова, Н.Н. и Рожнова, И.Г. (2008) Информационный проспект для выпускников ХНАГХ. Харьковская национальная академия городского хозяйства.

, (2008) Корпоративна інформаційна система керування навчальним процесом Харківської національної академії міського господарства. .

Власенко, Ю.Ю. (2008) Кількість найменувань напрямів, за якими здійснюється підготовка бакалаврів - 12. Литвиненко Л.О.. (Не опубликован)

Литвиненко, Л.А. и Власенко , Ю.Ю. (2008) Кількість найменувань спеціальностей, за якими здійснюється підготовка спеціалістів - 22, магістрів - 20. Литвиненко Л.О.. (Не опубликован)

Власенко, Ю.Ю. и Литвиненко, Л.О. (2008) Ліцензований обсяг денної форми навчання на підготовку бакалаврів - 1800. Литвиненко Л.О.. (Не опубликован)

Литвиненко, Л.О. и Власенко , Ю.Ю. (2008) Ліцензований обсяг заочної форми навчання на підготовку бакалаврів - 2385. Литвиненко Л.О.. (Не опубликован)

МОНУ, (2008) Наказ №34 від 25.01.2008 р. Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів. Міністерство освіти і науки України.

, (2008) Освітній та науково-виробничий центр „Мегаполіс". .

, (2008) Офіційний сайт Харківської національної академії міського господарства. . (Не опубликован)

Малєєв, О.І. (2008) Перелік сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань), які будуть зараховуватися для конкурсного відбору вступників на підготовку за напрямами, для здійснення прийому у 2008 році. Харківська національна академія міського господарства, Харківська національна академія міського господарства.

Аляб’єв, М.З. и Воробйова, Т.П. и Бархаєв, Ю.П. (2008) Положення про видання навчальної та навчально-методичної літератури. Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ, Харківська національна академія міського господарства.

Огурцова, Н.І. и Савенкова, Л.С. и Лазуренко, Т.А. (2008) Положення про формування наказів у автоматизованій системі управління “Навчальний процес”. ХНАМГ.

Кривошеева, Е.С. и Луттер, К.Н. (2008) Порядок внесення навчальних посібників, конспектів (текстів) лекцій, методичних вказівок, словників, контрольних робіт та завдань, пам’яток до реєстру методичних матеріалів програмного комплексу «комп’ютерне управління ВНЗом» та цифрової бібліотеки академії. ХНАМГ. (Не опубликован)

Анисимов, А. М. (2008) Правила регистрации студентов ХНАГХ на портале ЦДО. А.М.Анисимов.

Огурцова, Н.И. (2008) Приложение к положениям. ХНАГХ.

Рибакова , Н.О. и Науменко , О.М. и Давидова, Н.Б. (2008) Проблеми та пріоритети регіонального розвитку в Україні й за кордоном (2000 – 2008 рр.). Бібліотека. (Не опубликован)

, (2008) Профком студентов Харьковской национальной академии городского хозяйства. . (Не опубликован)

, (2008) Центр дистанційного навчання Харківської національної академії міського господарства. .

, (2008) Цифровий репозиторій Харківської національної академії міського господарства. .

Шубович, І.О. (2007) Академія міст. №6 (48). Харківська національна академія міського господарства.

Шубович, І.О. (2007) Академія міст. №5 (47). Харківська національна академія міського господарства.

Шубович, І.О. (2007) Академія міст. №4 (46). Харківська національна академія міського господарства.

Шубович, І.О. (2007) Академія міст. №3 (45). Харківська національна академія міського господарства.

Шубович, І.О. (2007) Академія міст. №2 (44). Харківська національна академія міського господарства.

Шубович, І.О. (2007) Академія міст. №1 (43). Харківська національна академія міського господарства.

КМУ, (2007) П О С Т А Н О В А від 13 грудня 2006 р. N 1719 Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Харків, ХНАМГ.

МОНУ, (2007) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ № 58 від 27 січня 2007 р. Про порядок введення в дію переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Харків, ХНАМГ.

Бархаев , Ю.П. (2007) Харківська національна академія міського господарства НАКАЗ Про перехід Академії до нового переліку напрямів підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік-2006). Харків, ХНАМГ.

Давидова, Н.Б. и Рибакова , Н.О. (2007) "Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу". Науково-допоміжний покажчик (2000 – 2007 рр.). Довідково-бібліографічний відділ.

Штомпель, Г.Е. (2007) Атестаційний листок аспіранта (здобувача). Харківська національна академія міського господарства.

Рибакова , Н.О. и Науменко, О.Н. (2007) Вода – важливий фактор життєдіяльності людини. Рекомендаційний список літератури (2001 – 2007). Довідково-бібліографічний відділ.

Давидова, Н.Б. и Рибакова , Н.О. (2007) Відходи як індикатори природоохоронної діяльності. Рекомендаційний покажчик (2000 – 2007). Довідково-бібліографічний відділ.

Харченко, В.Ф. и Золотов, М.С. и Петченко, О.М. (2007) Звіт з держбюджетної науково – дослідної роботи дослідження фізичних властивостей твердих тіл і електромагнітних полів, утворених джерелами різної конфігурації. ХНАМГ.

Бурак, Н.П. и Золотов, М.С. и Таранов, В.Г. (2007) Звіт про науково-дослідницьку роботу. Геотехнічне супроводження реконструкції основ та фундаментів. Будівництво підземних конструкцій в складних грунтових умовах. Пенетраційне дослідження пилувато-глинистих грунтів. ХНАМГ.

Соловйов, О.В. и Золотов, М.С. и Кубах, А.І. (2007) Звіт про науково-дослідницьку роботу: „Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази щодо регулювання господарської діяльності в Україні” (проміжній). ХНАМГ.

Бурак, М.П. и Золотов , М.С. и Шульга , М.О. (2007) Звіт про науково-дослідну роботу «Підвищення ефективності експлуатації інженерних систем будівель і мереж». ХНАМГ.

Соловйов, О.В. и Золотов, М.С. и Решетило, В.П. (2007) Звіт про науково-дослідну роботу „Теоретичні аспекти управління міською економікою в умовах ринкової трансформації економіки України”. ХНАМГ.

Ткачов, В.О. и Стольберг, Ф.В. и Золотов, М.С. (2007) Звіт про науково-дослідну роботу. Дослідження проблем інженерної екології урбанізованих територій. Аналіз проблем формування екологічного стану міського середовища (проміжний). ХНАМГ.

Штомпель, Г.Е. (2007) Зразок заяви на вступ до аспірантури. Харківська національна академія міського господарства.

Штомпель, Г.Е. (2007) Карточка індивідуального плану роботи аспіранта. Харківська національна академія міського господарства.

МОНУ , (2007) МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ м. Київ № 604 від 13.07.2007 Про порядок введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Харків, ХНАМГ.

Ткачев , В.А. и Золотов, М.С. и Лусь, В.И. (2007) Отчет о научно-исследовательской работе «Исследование вопросов геометрического моделирования в машинной и инженерной графике» (госбюджет). «Исследование и разработка методики автоматизированного проектирования в инженерно-строительной деятельности для выполнения компьютерных чертежей на базе САПР Компас-3D.v.8 Plus». (промежуточный). ХНАГХ.

Харченко, В.Ф. и Золотов, М.С. и Шпачук, В.П. (2007) Отчет по госбюджетной научно-исследовательской работе за 2007 г. «Теоретические и экспериментальные исследования эксплуатационных и прочностных характеристик объектов транспортной техники, стержневых и оболочечных элементов строительных конструкций» (промежуточный). ХНАГХ.

Момот, Т.В. (2007) Паспорт спеціальності 08.00.04-економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (нова редакція). ХНАМГ.

Штомпель, Г.Е. (2007) Перелік наукових спеціальностей, за якими здійснюється підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів в ХНАМГ. Харківська національна академія міського господарства.

Штомпель, Г.Е. (2007) Переліки та форми документів, які використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників. ВАК України.

Штомпель, Г.Е. (2007) План роботи аспірантів. Харківська національна академія міського господарства.

Штомпель, Г.Е. (2007) Постанова КМУ №309 від 1.03.1999р. «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів». Кабінет Міністрів України.

Штомпель, Г.Е. (2007) Постанова КМУ №423 від 7.03.2007р. «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника». Кабінет Міністрів України.

Коваленко, Т.П. (2007) Правила оформлення та подання рукописів до збірника. Харківська національна академія міського господарства.

Рибакова , Н.О. и Науменко, О.Н. (2007) Сучасні технології вищої освіти. Рекомендаційний список літератури (2001 – 2007). Довідково-бібліографічний відділ.

Штомпель, Г.Е. (2007) Форма № 26 (зразок оформлення наукових праць). Харківська національна академія міського господарства.

Шубович, І.О. (2006) Академія міст. №7 (42). Харківська національна академія міського господарства.

Шубович, І.О. (2006) Академія міст. № 5-6 (40-41). Харківська національна академія міського господарства.

Трипутіна, Н.П. и Єлісеєва, Т.П. и Лобинцева, Т.О. и Дудка, О.М. (2006) Альманах музею №10-2006. Історія кафедр Харківської національної академії міського господарства. Кафедра геоінформаційних систем і геодезії. .

Рибакова, Н.А. и Науменко , О.М. (2006) Застосування пластмас у будівництві та містобудуванні. Рекомендаційний список літератури (1990 – 2006). Довідково-бібліографічний відділ.

Огурцова, Н.И. (2006) Инструкция пользователя системы "Учебный процесс". Харьковская национальная академия городского хозяйства, Харьковская национальная академия городского хозяйства.

Огурцова, Н.И. и Савенкова, Л.С. (2006) Инструкция пользователя системы "Учебный процесс". Харьковская национальная академия городского хозяйства, Харьковская национальная академия городского хозяйства.

Момот, Т.В. (2006) Паспорт спеціальності 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. ХНАМГ.

Аляб’єв, М.З. и Воробйова, Т.П. и Бархаєв, Ю.П. (2006) Положення про видання навчальної та навчально-методичної літератури. Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ. (В процессе публикации)

Давидова, Н.Б. и Рибакова , Н.О. (2006) Стратегія енергозбереження в Україні та за кордоном: досвід реалізації та перспективи її розвитку. Науково-допоміжний покажчик літератури (2004 - 2006). Довідково-бібліографічний відділ.

Кремень , В.Г. (2004) Наказ МОН України № 812 від 20 жовтня 2004р Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. МОН України.

Огурцова, Н.І. и Юр'єва, Ю.Ю. (2003) Положення про формування наказів у корпоративній системі “Навчальний процес”. Харківська національна академія міського господарства, Харківська національна академія міського господарства.

Малєєв, О.І. (2003) Порядок надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти. Кабінет Міністрів України.

МОНУ, (2000) Рекомендації щодо заповнення Додатка до диплома про вищу освіту. Міністерство освіти і науки України.

Этот список был создан Sun Feb 17 01:08:19 2019 EET.