A.N.Beketov KNUME Digital Repository

Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Book Section
Number of items: 25.

Book Section

Фесенко, Галина (2021) Гендерний вимір соціальної програми "Молодь України". In: Трансформація соціальних інститутів в інформаційному суспільстві, IV конгрес Соціологічної асоціації України (28-29 жовтня 2021 року): тези доповідей. Соціологічна асоціація України, Харків, pp. 349-350.

Фесенко, Галина (2021) ЕТНОМУЗИЧНІ ФЕСТИВАЛІ В КУЛЬТУРНОМУ ЛАНДШАФТІ МІСТА. In: Традиційна культура в умовах глобалізації: свята і святкування. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (25 – 26 червня 2021 року). Друкарня Мадрид, Харків, pp. 282-286.

Фесенко, Г.Г. (2021) Екософські дискурси «міського середовища» як пізнавальний контент освітніх програм з урабаністики. In: Екологічна безпека держави: тези доповідей Всеукраїнського круглого столу, м. Київ, 16 вересня 2021 року / редкол. О.С. Волошкіна та ін. ІТТА, Київ, pp. 246-250.

Фесенко, Галина (2021) Містопланувальні практики античності: історико-філософський нарис. In: Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади. Зб. наук. пр. Вип. ІІ. В 2-х ч. Київ: КНУБА, Київ, pp. 194-198.

Фесенко, Г.Г. and Фесенко, Т.Г. (2021) Особливості реалізації екологічного будівельного проєкту в системі муніципального менеджменту. In: Екологічна безпека держави: тези доповідей Всеукраїнського круглого столу, м. Київ, 16 вересня 2021 року / редкол. О.С. Волошкіна та ін. ІТТА, Київ, pp. 250-254.

Фесенко, Галина (2021) ХІІКБ У 1960–1970 РОКАХ: НАРИС ІСТОРІЇ КОМУНАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ. In: Наукові дослідження та інновації в галузі суспільно-гуманітарних наук: збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Мелітополь, 24 листопада 2021 р.) / ТДАТУ: ред. кол. Ломейко О. П., Єременко О.А., Михайлов В. В [та ін. ТДАТУ, Мелітополь, pp. 356-359.

Фесенко, Т.Г. and Фесенко, Г.Г. (2020) OULU: Інноваційне середовище міста як чинник сталого розвитку громади. In: Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток матеріали ХІI міжн. науково-практ. конф. ХНУБА, Харків, pp. 176-178.

Бабаєв, В.М and Рищенко, Т.Д. and Завальний, о.в. and Чепурна, С.М and Линик, І.Е and Гайко, Ю.І. and Черноносова, Т.О. (2020) Експлуатація міських територій : підручник . Серія МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА ГОСПОДАРСТВО. In: Серія МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА ГОСПОДАРСТВО ЕКСПЛУАТАЦІЯ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. ХНУМГ ім.О.М. Бекетова. (Unpublished)

Фесенко, Т.Г. and Фесенко, Г.Г. (2020) Маскулінна та фемінна логічні системи як чинник освітньо-професійної підготовки проектних менеджерів. In: Сучасні стратегії гендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Тернопіль: ТНПУ, pp. 179-181.

Фесенко, Г.Г. and Фесенко, Т.Г. (2019) Гендерні параметри «здорового міста» у контексті Цілей сталого розвитку. In: Гендер. Екологія. Здоров’я: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 18–19 квітня 2019 р.). ХНМУ, Харків, pp. 170-171.

Бібік, Н.В. and Фесенко, Г.Г. (2019) Екофеміністський дискурс сучасного урбанізму. In: Гендер. Екологія. Здоров’я: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 18–19 квітня 2019 р.). ХНМУ, Харків, pp. 49-50.

Фесенко, Т.Г. and Шахов , А.В. and Фесенко, Г.Г. (2018) Гендерно-орієнтоване управління будівельними проектами: від теорії до практики. In: Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток: монографія. Харківський національний університет будівництва та архітектури. ISBN 978-617-7541-74-4

Фесенко, Г.Г. and Фесенко, Т.Г. (2018) КРЕАТИВНІ ЛОКАЦІЇ ЯК ФОРМА РЕДЕВЕЛОПМЕНТУ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. In: «Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток : Матеріали X Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції. ХНУБА, Харків, pp. 219-221.

ЛЯЛІН , ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ and Ткач , Л.І. and Мусієнко , С.І. and Бабенко, В.В. (2017) ЛАНДШАФТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ ДЕНДРОПАРКУ «ВОЛОДИМИРІВСЬКИЙ» ДП «ГУТЯНСЬКЕ ЛГ» ХАРКІВСЬКОГО ОУЛМГ. In: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЗЕЛЕНЕННЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО, МИСТЕЦТВО ФОРМУВАННЯ ЛАНДШАФТУ. Сектор оперативної поліграфії БНАУ.

菲森科, T.G. and 沙霍夫, A.V. and 菲森科, G.G. and Fesenko, T.G. and Shahov, A.V. and Fesenko, G.G. (2017) 性别指数:一种测量新丝绸之路发展的工具. In: 丝路发展与治理创新:“一带一路”沿线国家社会发 : Silk Road Develop and Governance Innovation : Social Development International Simposium in “The belt and road” along countries. 社会科学学术出版社(中国) Social Sciences Academic Press (China), 北京:Beijing, pp. 100-105. ISBN 978-7-5201-0668-9

Гусєва, Ю.Ю. and Мартиненко, О.С. and Чумаченко, І.В. (2016) Процесний підхід до моделювання і моніторингу вимог зацікавлених сторін. In: Інформаційні технології та інновації в экономіці, управлінні проектами і програмами. ХНУРЕ, Харків, pp. 289-296.

Фесенко, Г.Г. (2015) Візуальна концепція Університету, дружнього до родини (з досвіду створення Дитячого центру ХНУМГ ім. О. Бекетова. In: Результати ініціативи «Університет, дружній до сім’ї» та досвід реалізації гендерної політики українських університетів: навчальний посібник / за заг. ред. Н. Світайло. Видавництво РА «Хорошие люди», Суми , pp. 69-70.

Гусєва, Ю.Ю. and Сидоренко, М.В. and Чумаченко, І.В. (2015) Стейкходерський підхід в управлінні якістю освіти: наукометричний аналіз та перспективи розвитку. In: Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій. Х: ХНУРЭ.

Фесенко, Г.Г. and Фесенко, Т.Г. (2013) Формування гендерної компетентності студентства: проектно-орієнтовані стратегії Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. In: Формування у молоді гендерно-відповідальної поведінки (на прикладі українських ВНЗ) : навчальний посібник. Видавництво РА «Хорошие люди».

Фесенко, Г.Г. and Фесенко, Т.Г. (2013) Формування гендерної компетентності студентства: проектно-орієнтовані стратегії Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. In: Формування у молоді гендерно-відповідальної поведінки (на прикладі українських ВНЗ) : навчальний посібник. Видавництво РА «Хорошие люди».

Рєзанова, В.В. and Фесенко, Т.Г. (2012) Практичні приклади (кейси) ГБІ в Україні. Чугуїв. In: 78. Гендерні аспекти бюджетування на місцевому рівні: практичний посібник. Фонд ім. Ф.Еберта.

Фесенко, Г.Г. and Яцюк, М.В. (2012) Фесенко Г., Яцюк М. Культурні заклади Харкова: сучасний стан та перспективи розвитку. In: Трансформаційна культура в умовах глобалізації: культурна ідентифікація та інформаційне суспільство: матеріали наук.-практ. конф., Харків, 18–19 травня 2012 р. / [ред. О. Г. Бугайченко]; Обл. організ.-метод. центр культ. і мист-ва. Харків: Обл. організ.-метод. центр культ. і мист-ва, pp. 169-173.

Шмуклер, В.С. and КЛИМОВ, Ю.А. and Бурак, Н.П. (2008) Каркасные системы облегченного типа. In: Каркасные системы облегченного типа. Харьков, Золотые страницы. ISBN 978-966-400-117-2

Абракітов, В.Е. (2004) Охорона праці під час виготовлення та монтажу будівель і споруд з металевих конструкцій / (За ред. В.В. Сафонова). Із грифом МОН. In: Охорона праці під час виготовлення та монтажу будівель і споруд з металевих конструкцій / (За ред. В.В. Сафонова). Із грифом МОН. Основа,, Київ, pp. 62-72.

Городецкий, А.С. and Шмуклер, В.С. and Бондарев , А.В. (2003) Информационные технологии расчета и проектирования строительных конструкций. In: Информационные технологии расчета и проектирования строительных конструкций. НТУ"ХПИ". ISBN 966-593-309-4

This list was generated on Thu Dec 1 20:49:49 2022 EET.