Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Просмотр по типам

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Тип объекта | Нет группировки
Перейти к: Раздел книги
Количество объектов: 8.

Раздел книги

Гусєва, Ю.Ю. и Мартиненко, О.С. и Чумаченко, І.В. (2016) Процесний підхід до моделювання і моніторингу вимог зацікавлених сторін. In: Інформаційні технології та інновації в экономіці, управлінні проектами і програмами. ХНУРЕ, Харків, С. 289-296.

Фесенко, Г.Г. и Фесенко, Т.Г. (2013) Формування гендерної компетентності студентства: проектно-орієнтовані стратегії Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. In: Формування у молоді гендерно-відповідальної поведінки (на прикладі українських ВНЗ) : навчальний посібник. Видавництво РА «Хорошие люди».

Фесенко, Г.Г. и Фесенко, Т.Г. (2013) Формування гендерної компетентності студентства: проектно-орієнтовані стратегії Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. In: Формування у молоді гендерно-відповідальної поведінки (на прикладі українських ВНЗ) : навчальний посібник. Видавництво РА «Хорошие люди».

Рєзанова, В.В. и Фесенко, Т.Г. (2012) Практичні приклади (кейси) ГБІ в Україні. Чугуїв. In: 78. Гендерні аспекти бюджетування на місцевому рівні: практичний посібник. Фонд ім. Ф.Еберта.

Шмуклер, В.С. и КЛИМОВ, Ю.А. и Бурак, Н.П. (2008) Каркасные системы облегченного типа. In: Каркасные системы облегченного типа. Харьков, Золотые страницы. ISBN 978-966-400-117-2

Абракітов, В.Е. (2004) Охорона праці під час виготовлення та монтажу будівель і споруд з металевих конструкцій / (За ред. В.В. Сафонова). Із грифом МОН. In: Охорона праці під час виготовлення та монтажу будівель і споруд з металевих конструкцій / (За ред. В.В. Сафонова). Із грифом МОН. Основа,, Київ, С. 62-72.

Городецкий, А.С. и Шмуклер, В.С. и Бондарев , А.В. (2003) Информационные технологии расчета и проектирования строительных конструкций. In: Информационные технологии расчета и проектирования строительных конструкций. НТУ"ХПИ". ISBN 966-593-309-4

Гусєва, Ю.Ю. и Сидоренко, М.В. и Чумаченко, І.В. Стейкходерський підхід в управлінні якістю освіти: наукометричний аналіз та перспективи розвитку. In: Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій. Х: ХНУРЭ.

Этот список был создан Mon May 1 07:23:37 2017 EEST.