Цифровой репозиторий ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Просмотр по типам

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Тип объекта | Нет группировки
Перейти к: Раздел книги
Количество объектов: 14.

Раздел книги

Фесенко, Т.Г. и Шахов , А.В. и Фесенко, Г.Г. (2018) Гендерно-орієнтоване управління будівельними проектами: від теорії до практики. In: Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток: монографія. Харківський національний університет будівництва та архітектури. ISBN 978-617-7541-74-4

Фесенко, Г.Г. и Фесенко, Т.Г. (2018) КРЕАТИВНІ ЛОКАЦІЇ ЯК ФОРМА РЕДЕВЕЛОПМЕНТУ МІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ. In: «Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток : Матеріали X Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції. ХНУБА, Харків, С. 219-221.

ЛЯЛІН , ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ и Ткач , Л.І. и Мусієнко , С.І. и Бабенко, В.В. (2017) ЛАНДШАФТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ ДЕНДРОПАРКУ «ВОЛОДИМИРІВСЬКИЙ» ДП «ГУТЯНСЬКЕ ЛГ» ХАРКІВСЬКОГО ОУЛМГ. In: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЗЕЛЕНЕННЯ НАСЕЛЕНИХ МІСЦЬ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО, МИСТЕЦТВО ФОРМУВАННЯ ЛАНДШАФТУ. Сектор оперативної поліграфії БНАУ.

菲森科, T.G. и 沙霍夫, A.V. и 菲森科, G.G. и Fesenko, T.G. и Shahov, A.V. и Fesenko, G.G. (2017) 性别指数:一种测量新丝绸之路发展的工具. In: 丝路发展与治理创新:“一带一路”沿线国家社会发 : Silk Road Develop and Governance Innovation : Social Development International Simposium in “The belt and road” along countries. 社会科学学术出版社(中国) Social Sciences Academic Press (China), 北京:Beijing, С. 100-105. ISBN 978-7-5201-0668-9

Гусєва, Ю.Ю. и Мартиненко, О.С. и Чумаченко, І.В. (2016) Процесний підхід до моделювання і моніторингу вимог зацікавлених сторін. In: Інформаційні технології та інновації в экономіці, управлінні проектами і програмами. ХНУРЕ, Харків, С. 289-296.

Фесенко, Г.Г. (2015) Візуальна концепція Університету, дружнього до родини (з досвіду створення Дитячого центру ХНУМГ ім. О. Бекетова. In: Результати ініціативи «Університет, дружній до сім’ї» та досвід реалізації гендерної політики українських університетів: навчальний посібник / за заг. ред. Н. Світайло. Видавництво РА «Хорошие люди», Суми , С. 69-70.

Гусєва, Ю.Ю. и Сидоренко, М.В. и Чумаченко, І.В. (2015) Стейкходерський підхід в управлінні якістю освіти: наукометричний аналіз та перспективи розвитку. In: Моделювання процесів в економіці та управлінні проектами з використанням нових інформаційних технологій. Х: ХНУРЭ.

Фесенко, Г.Г. и Фесенко, Т.Г. (2013) Формування гендерної компетентності студентства: проектно-орієнтовані стратегії Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. In: Формування у молоді гендерно-відповідальної поведінки (на прикладі українських ВНЗ) : навчальний посібник. Видавництво РА «Хорошие люди».

Фесенко, Г.Г. и Фесенко, Т.Г. (2013) Формування гендерної компетентності студентства: проектно-орієнтовані стратегії Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. In: Формування у молоді гендерно-відповідальної поведінки (на прикладі українських ВНЗ) : навчальний посібник. Видавництво РА «Хорошие люди».

Рєзанова, В.В. и Фесенко, Т.Г. (2012) Практичні приклади (кейси) ГБІ в Україні. Чугуїв. In: 78. Гендерні аспекти бюджетування на місцевому рівні: практичний посібник. Фонд ім. Ф.Еберта.

Фесенко, Г.Г. и Яцюк, М.В. (2012) Фесенко Г., Яцюк М. Культурні заклади Харкова: сучасний стан та перспективи розвитку. In: Трансформаційна культура в умовах глобалізації: культурна ідентифікація та інформаційне суспільство: матеріали наук.-практ. конф., Харків, 18–19 травня 2012 р. / [ред. О. Г. Бугайченко]; Обл. організ.-метод. центр культ. і мист-ва. Харків: Обл. організ.-метод. центр культ. і мист-ва, С. 169-173.

Шмуклер, В.С. и КЛИМОВ, Ю.А. и Бурак, Н.П. (2008) Каркасные системы облегченного типа. In: Каркасные системы облегченного типа. Харьков, Золотые страницы. ISBN 978-966-400-117-2

Абракітов, В.Е. (2004) Охорона праці під час виготовлення та монтажу будівель і споруд з металевих конструкцій / (За ред. В.В. Сафонова). Із грифом МОН. In: Охорона праці під час виготовлення та монтажу будівель і споруд з металевих конструкцій / (За ред. В.В. Сафонова). Із грифом МОН. Основа,, Київ, С. 62-72.

Городецкий, А.С. и Шмуклер, В.С. и Бондарев , А.В. (2003) Информационные технологии расчета и проектирования строительных конструкций. In: Информационные технологии расчета и проектирования строительных конструкций. НТУ"ХПИ". ISBN 966-593-309-4

Этот список был создан Fri Mar 22 20:43:22 2019 EET.